Tartu Ülikool otsib Maarjavälja haljasala jaoks atraktiivset ja kestlikku kavandit

Uus aasta algab põneva maastikuarhitektuurse konkursiga, mille käigus otsitakse häid kavandeid Tartus Maarjamõisas paikneva tühja välja – Maarjavälja – terviklahenduse projekteerimiseks. Tegemist on Tartu Ülikoolile kuuluva u 13 hektari suuruse maa-alaga, mille lähipiirkonnas asub mitu ülikooli teadus- ja õppehoonet ning meditsiiniasutust.

2017. aastal kehtestatud detailplaneeringu järgi on praeguse tühermaa servadesse kavandatud Tartu Ülikooli linnaku hoonestus ja keskele 2,8 ha suurune haljasala. Lähiaastatel hoonestust veel ei plaanita, aga pargiala soovitakse esimesel võimalusel rajama hakata. Selleks korraldatakse konkurss sobivaima idee leidmiseks. Et ühendada lahendus olemasolevate teede ja rohevõrgustikuga, on võimalik kasutada ka konkursiala ümbritsevat sidusala, mille jaoks saab pakkuda ajutisi lahendusi kuni hoonestuse valmimiseni.

Konkursi peamine eesmärk on esitleda Maarjaväljal uuenduslikke rohelahendusi, mille toimivust, tõhusust ja mõttekust saaksid Tartu Ülikooli teadlased edaspidi jälgida ja analüüsida. Rajataval haljasalal tehtavad teadusuuringud ja nende järeldused saavad tulevaste rohelahendusprojektide eeskujuks. Peale teadusliku aspekti saab loodava haljasala terviklahendusest koht, kus selles piirkonnas töötavad, õppivad ja elavad inimesed võivad end vabas õhus argirutiinist välja lülitada, puhata, nautida keskkonnavahetust. Samuti saab seal korraldada õppetööd.

Konkursi võidutööna nähakse loominguliselt lennukat, elurikkust toetavat ja loodushüvesid esile toovat kavandit, kus suure puhkeväärtuse loomisel on rakendatud parimaid kaasaegse maastikuarhitektuuri teadmisi ja kogemusi.

Esialgsete plaanide kohaselt avalikustatakse võistlustingimused 2022. aasta veebruaris riigihangete registris.

Pildil Tartus Maarjamõisas paiknev Maarjaväli. Foto autor Rutt Piir

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku