Autor:
Mihkel Lees

Tartu Ülikool sõlmis Eestis ainulaadse investeerimistehingu

Tartu Ülikooli investeerimisettevõte UniTartu Ventures ja iduettevõte UP Catalyst sõlmisid Eestis esmakordse lepingu, kus ülikool saab ettevõttesse intellektuaalomandit investeerides selle osanikuks. Sel moel kiirendab ülikool teadustöö tulemuste jõudmist teadus- ja tehnoloogiamahukasse ettevõtlusse.

Ülikoolile kuuluvaks intellektuaalomandiks võivad olla näiteks andmed, teadusuuringute tulemused või patendid. Kui seni on ettevõtted nii Eestis kui ka mujal kasutanud Tartu Ülikooli intellektuaalomandit kas litsentsilepingu või müügitehingu alusel, siis UniTartu Venturesi vahendusel tekib võimalus intellektuaalomandi investeerimiseks. 

„Lõime mudeli, kus ülikool annab intellektuaalomandi üle UniTartu Venturesile, kes annab selle omakorda edasi iduettevõttele ja saab vastu osaluse ettevõttes. UniTartu Ventures jätkab aktiivse investorina ettevõtte arengualast nõustamist ka pärast tehingut,“ selgitas intellektuaalomandi investeerimise protsessi UniTartu Venturesi juht Mart Maasik. 

Seega aitab ülikool UniTartu Venturesi kaudu kaasa iduettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ja samal ajal kujundab endale investeeringuportfelli. Sobival hetkel võib ta osaluse müüa, et saadud tuluga toetada ülikooli järgmiste hargettevõtete tehnoloogiaarendust ja valmistuda uuteks intellektuaalomandiinvesteeringuteks. 

Teadustööga seotud ettevõtte alustamist peetakse tihtilugu teadustöö lõpp-punktiks, kuid ärilises plaanis on see alles uue teekonna algus. UniTartu Venturesi siht on aidata kaasa sellele, et pärast ettevõtte käivitamist ja esmainvesteeringu kaasamist jätkuks koostöö ülikooliga, st teadus-arendustegevus, ning saaks hoo sisse ka äriarendus. Nii võidavad kõik asjaosalised ja kasvab teadmusmahukas ettevõtlus. 

Iduettevõte UP Catalyst muudab rasketööstuse heitgaasides sisalduva CO2 väärtuslikeks süsiniknanomaterjalideks ja grafiidiks, mida kasutatakse patareide ja akude tootmisel. Alles hiljuti lõppes investeerimisvoor, mille käigus paigutasid investorid ettevõttesse kokku üle kahe miljoni euro. Ettevõtte juhi Gary Urbi sõnul kasvatab UniTartu Venturesiga tehtud tehing ettevõtte usaldusväärsust peamiselt just investorite silmis. 

„See tehing annab meile enesekindlust, et tehnoloogia kommertsialiseerimisega jõuliselt edasi minna, isegi kui selle turupotentsiaal avaneb alles mitme aasta pärast. Samuti on meile oluline olla teerajaja teaduspõhise ettevõtluse arengumudeli väljatöötamisel ja heade tavade loomisel järgmistele ülikoolidest välja kasvanud ettevõtetele,“ selgitas Urb. 

Tartu Ülikoolile kuuluv osaühing UniTartu Ventures asutati aasta tagasi eesmärgiga investeerida teadlaste loodud intellektuaalomandit teadus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse. Esimese tegutsemisaasta jooksul on UniTartu Ventures teinud juriidilisi ettevalmistusi ja nõustanud teadlasi oma ettevõtete investorvalmiduse suurendamisel. 

„Me saame garanteerida, et kui intellektuaalomand sellise tehinguga ettevõttesse liigub, on intellektuaalomandi küsimused põhjalikult lahatud ja kõigile sobivalt lahendatud,“ selgitas Maasik UniTartu Venturesi rolli võimalike kaasinvestorite kahtluste ja hirmude hajutamisel. 

Tartu Ülikooli osalemine teadusest võrsunud iduettevõtetes aitab luua võimalusi Eesti majanduse ja teaduse tihedamaks sidumiseks. Osaühingu UniTartu Ventures kaudu saab ülikool aidata teadlastel ja ka üliõpilastel ettevõtlusega alustada, suunates nende loodavatesse iduettevõtetesse ülikoolile kuuluva intellektuaalomandi ja otsides selleks rahastajad.

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe

main building with flags

Tasuta RKT koolitused