Autor:
Ragnar Vutt

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo

1. aprillist asub Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust juhtima Mihkel Tammo, kes on varem juhtinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust ja metallitööstusettevõtet Estanc ning olnud Rohetiigri üks eestvedajatest.

Mihkel Tammo sõnul on oluline tugevdada Tartu Ülikooli tippteadlaste sidet ettevõtluse ja avaliku sektoriga. „Ülikooli võimuses on töötada välja tooteid ja tehnoloogiaid, mis aitavad liikuda kestlikuma ning targa majandusega ühiskonna poole. Minu eesmärk on pakkuda ettevõtluspraktiku vaadet selleks, et tutvustada ülikooli teadlaste avastusi ja nende ärivõimalusi ettevõtjatele,“ sõnas Tammo.

Tammo on alates 2022. aastast nõustanud nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli teadusmahukaid ettevõtteid. Arendusprorektor Tõnu Esko arvates on tema kogemus nii era- kui ka avalikus sektoris väärtuslik, sest võimaldab avada uusi uksi koostöö tegemiseks. „Varasemad muudatused ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses on edasiseks arenguks loonud soodsa pinnase. Mihkel Tammol on kogemus nii ettevõtluses, teadlaste nõustamises kui ka avaliku sektori juhtimises. Nende kolme vahele silla ehitamine ongi keskuse ülesanne. Usun, et Tammost saab tugev strateegiline partner nii teadlastele kui ka ettevõtjatele, et jõuda lähemale 500 Eesti süvatehnoloogiaettevõtte loomisele aastaks 2030,“ ütles Esko.

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse eesmärk on pakkuda igale Tartu Ülikoolis sündivale ettevõtluspotentsiaaliga teadusideele võimalust oma mõtted teoks teha. „Eestis on pikalt räägitud vajadusest suurendada meie majanduse lisandväärtust. Oleme jõudnud hetke, kus ühiskonnas on tekkinud arusaam, et selle saavutamiseks tuleb panustada teadusmahukasse ettevõtlusesse. Tartu Ülikool on selle ühiskondliku muutuse eestvedaja ja loodan, et minu töö nende eesmärkide täitmisel kujuneb edukaks,“ lisas Mihkel Tammo.

Tartu Ülikooli ja SEB esindajad Tartu Ülikoolis

Ülikooli juhtkonna esindajad kohtusid SEB panga Eesti ja Baltikumi juhtidega

Välkkõnevõistluse võitjad

Kütuseelemente arendava GaltTeci välkkõne tõi ettevõttele 100 000-eurose investeeringu

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu direktoriks saab Jaanika Anderson