Skip to main content

Teaduste akadeemia valis uued uurija-professorid

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus valis aastateks 2022–2024 kuueteistkümne konkursil osalenud teadlase seast kolm uut uurija-professorit.

Valituks said Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor akadeemik Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ning Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Tõnis Kanger.

Tiit Tammaru kavatseb järgmise kolme aasta jooksul suunata oma uuringu teraviku kiiresti muutuvatele ruumilistele mustritele, mis peegeldavad ametialaseid muutusi, mobiilsust ja ebavõrdsust ühiskonnas. Tanel Tenson võtab vaatluse alla kroonilised bakterinakkused ja nende ravi. Tõnis Kanger keskendub uute mitmeotstarbeliste ja paindlike halogeensideme katalüsaatorite väljatöötamisele.

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel vähendada õppe- ja haldustööga seotud koormust ning keskenduda rohkem teadusuuringutele oma lemmikvaldkonnas. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus ametisse valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst.

Uurija-professori toetus seati sisse 2002. aastal. Kokku on sellele ametikohale seitsmes voorus valitud 21 teadlast. Neist neli on olnud valimise hetkel akadeemia liikmed ja veel viis on hiljem valitud akadeemikuks.

Rohkem infot on teaduste akadeemia veebilehel.

Fotol linna- ja rahvastikugeograafia professor akadeemik Tiit Tammaru ja antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson. Fotod: erakogu

#teadus
1990. aastatest hakkab kasvama tehnoloogia halbu keskkonnamõjusid ennetada püüdvate regulatsioonide arv. Autor: Josh Hild/Unsplash

Siirdeuurija: usk tehnoloogia kõikvõimsusesse kaob visalt

Jaga
21.01.2022
#teadus
Vaimne tervis

Algas vaimse tervise uuringu kolmas etapp

Jaga
21.01.2022
#teadus
Foto: Ronald Liive/Geenius Meedia

Tudengid lõid tarkvara, mis laseb ID-kaarti kasutada nutitelefoniga

Jaga
20.01.2022