Teaduste akadeemia valis uued uurija-professorid

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus valis aastateks 2022–2024 kuueteistkümne konkursil osalenud teadlase seast kolm uut uurija-professorit.

Valituks said Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor akadeemik Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ning Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Tõnis Kanger.

Tiit Tammaru kavatseb järgmise kolme aasta jooksul suunata oma uuringu teraviku kiiresti muutuvatele ruumilistele mustritele, mis peegeldavad ametialaseid muutusi, mobiilsust ja ebavõrdsust ühiskonnas. Tanel Tenson võtab vaatluse alla kroonilised bakterinakkused ja nende ravi. Tõnis Kanger keskendub uute mitmeotstarbeliste ja paindlike halogeensideme katalüsaatorite väljatöötamisele.

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel vähendada õppe- ja haldustööga seotud koormust ning keskenduda rohkem teadusuuringutele oma lemmikvaldkonnas. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus ametisse valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta tööst.

Uurija-professori toetus seati sisse 2002. aastal. Kokku on sellele ametikohale seitsmes voorus valitud 21 teadlast. Neist neli on olnud valimise hetkel akadeemia liikmed ja veel viis on hiljem valitud akadeemikuks.

Rohkem infot on teaduste akadeemia veebilehel.

Map of the study landscapes and populations of Primula veris

Iris Reinula kaitseb doktoritööd „Genetic variation of grassland plants in changing landscapes“

Härghein

Tule Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mis toimub 5.–15. juunini

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale