Eesti esimene tervistehnoloogiate kiirendiprogramm

Tartu Ülikool, TalTech, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol viivad läbi  Eesti esimese tervisetehnoloogia idufirmade kiirendiprogrammi. 

Programmi läbib kaks lendu (Esimene lend startis 2022 kevadel ja lõpetas 10.02.2023, teine lend startis 2022 sügisel ja lõpetab 10.07.2023)


Programm pakub osalejatele 9 kuu jooksul 

  • Eesti parimate ärimentorite tuge
  • Prototüüpimise teenus 
  • Investorkohtumisi
  • Osalemist ärifestivalidel ja messidel
  • 17 000 eurot äriarendustegevusteks
Image
TÜ logo kompakt
Image
TalTech
Image
Teaduspark
Image
Tehnopol
 

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames. Projekti "Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis" viiakse läbi koostöös AS SmartCap´iga.

Image
SC logo

Programm pakub mitmeid olulisi koolitusi laiemale publikule. Samuti on programmi üks eesmärke luua Eesti jaoks sobilik mudel süvatehnoloogia ettevõtete kiirendamiseks, mida saab rakendada erialade üleselt. 

Lisaks sellele valmib projekti käigus detailne tervisetehnoloogia ökosüsteemi kaardistus, mis kaardistab ära hetkeolukorra, peamised arengutakistused ja võimalused. Sellele järgneb strateegia ja tegevuskava, mis annab juhiseid valdkonna arendamiseks aastatel 2023-2028.

Teaduskiirendi meeskonnad

Teaduskiirendi arengupogramm

Tervisetehnoloogia ökosüsteemi kaardistus

Kaardistuse eesmärk on anda põhjalik ja süsteemne ülevaade Eesti tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna teadmusmahuka ettevõtluse ökosüsteemist, sealhulgas selle osapooltest, praegusest olukorrast, kitsaskohtadest ja arengut takistavatest teguritest. Analüüs aitab kaasa valdkonna strateegilisele planeerimisele ja juhtimisele, võttes arvesse Eesti ökosüsteemi eripärasid ja vajadusi.

Loe rohkem siit

Teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi pikaajaline strateegia

Koostatud tegevuskava 20232028 perioodiks esindab ambitsioonikat visiooni tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonnas. Strateegia elluviimise eesmärk on saavutada oluline edasiminek meditsiinilise innovatsiooni ja ettevõtlusaktiivsuse edendamisel.

Loe rohkem siit

Teaduskiirendi kontseptsioon alustavatele tervisevaldkonna teadmusmahukatele iduettevõtetele

Alustavatele tervisevaldkonna teadmusmahukatele iduettevõtetele koostatud konseptiooni eesmärk on luua süsteemne ja terviklik protsess varajases arengufaasis globaalse äripotentsiaaliga teadussaavutuste tuvastamiseks ning nende kõrgemale innovatsiooni valmiduse tasemele viimiseks tervisetehnoloogia ja -teenuste valdkonnas.

Loe rohkem siit