Skip to main content

Eesti esimene tervistehnoloogiate kiirendiprogramm

Kiirendiprogrammi sissejuhatuseks on võimalik kõigil huvilistel osaleda ideepäeval aprillis ja arenduslaagris 5.-6. mail

Programmi kandideerimise tähtaeg on 12. mai 2022. Programm käivitub osalejatele juunis. 

Tartu Ülikool, TalTech, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol käivitavad koostöös Eesti esimese tervistehnoloogia idufirmade kiirendiprogrammi. 


Programm pakub osalejatele 9 kuu jooksul 

  • Eesti parimate ärimentorite tuge
  • Prototüüpimise teenus 
  • Investorkohtumisi
  • Osalemist ärifestivalidel ja messidel
  • 17 000 eurot äriarendustegevusteks

Intellektuaalomandi roll iduettevõtte loomisel. 9. juunil

Teaduskiirendi arenduslaager

Teaduskiirendi ideepäev

Loome koostöös tervisetehnoloogia idufirmade ökosüsteemi

SmartCap ja Tartu ülikool koostöös TalTech’i, Tartu Teaduspargi ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli-ga on perioodil 2022-2023 käivitamas tervisetehnoloogia- ja teenuste valdkonna teaduskiirendi loomist.

Projekti eesmärgiks on kokku tuua erinevad teadmusmahukate ettevõtluse ja tervisetehnoloogiate- teenuste valdkonnas tegutsevad organisatsioonid, ettevõtted ja teadlased. Projekti jooksul toimub arenguprogramm kogukonna liikmetele, milles pannakse rõhku koostöömudelite väljatöötamisele, turuosaliste kompetentsi arendamisele ja kogemuste vahetamisele. Arenguprogrammi tulemuseks on arengustrateegia ja tegevuskava, mis aitavad edaspidi viia teadmusmahuka ettevõtluse ja tervisetehnoloogiate-teenuste valdkondade arengu uuele tasemele.

Projekti jooksul luuakse süsteemne ja terviklik teaduskiirendi kontseptsioon, mille abil on võimalik tuvastada suure äripotentsiaaliga teadussaavutusi ja suurendada teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi osaliste kompetentsi. Samuti on võimalik kuni 15-l äriprojektil osaleda teaduskiirendis, mille käigus arendatakse nende ärilise kontseptsiooni väljaväljatöötamist, testimist ja prototüübi välja arendamist.

Teenuseid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Üritused

Registreerumine ümarlauale on lõppenud!

Tartu Ülikooli Delta õppehoone ruum 2035
06.04.2022

Üritusel „Teadmuspõhise ettevõtluse arendamise ümarlaud“ toome ühe laua taha kokku tervisetehnoloogiate- ja teenustega ning nende kasvuvaldkonna arendamisega seotud ettevõtted, organisatsioonid ja teadlased.

Ürituse käigus tutvustatakse värskelt käivitunud projekti "Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis". Ürituse eesmärgiks on tutvustada ökosüsteemi osalistele teadmuspõhise ettevõtluse võimalusi ja selgitada välja mis on teadmuspõhise ettevõtluse kitsaskohad Eestis ja kuidas suurendada koostööd erinevate ökosüsteemi liikmete vahel. Üritus on osa ürituste sarjast, mille käigus muuhulgas kogutakse sisendit ökosüsteemi kaardistuseks ja pikaajalise strateegi väljatöötamiseks.

Päevakava:

15.00 Tervituskohvi
15.15 Projekti "Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis" ja partnerite tutvustus
15.45 "Ökosüsteemi ja selle kitsaskohtade kaardistamine" ümarlaua formaadis (gruppides)- Siim Espenberg
17.15 Kokkuvõte ja edasised plaanid
17.30 Võrgustumine
Teenuseid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames.

Üritusel osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos ürituse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).
Registreerumisel palume teil sisestada asutuse nime keda esindate ja selle ettevõtte nimele registreeritakse VTA.

Üritusele registreerumise tähtaeg on 27.03.22

Küsimuste korral kirjuta: teaduskiirendi@ut.ee

Programmi II vooru kandideerimise avame sügisel 2022

Jaga
25.05.2022
Jaga
17.05.2022
#ettevõtlus

Tervisetehnoloogiate kiirendiprogrammi arenduslaager

Tervisetehnoloogia teaduskiirendi arengulaagri kokkuvõtted
Jaga
10.05.2022