Tervishoiuvaldkonna teadmuspõhise ettevõtluse uuring

Valminud on Eesti teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi uuring, kus antakse üksikasjalik ülevaade valdkonda kuuluvatest ettevõtetest ja nendele pakutavatest teenustest ning vaadeldakse tervisetehnoloogiate valdkonna arenguvõimalusi ja takistusi.

Töö käigus tuvastati teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemis üheksa peamist kitsaskohta

  1. Eesti vähesed kogemused teadmuspõhise ettevõtluse arendamisega eeskätt tervishoiuvaldkonnas;
  2. vähene teadlikkus teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemist, selle osalistest ja võimalikust kasulikust mõjust üksteisele;
  3. nii suurte ja edukate kui ka uute ja alustavate ettevõtete ning edulugude vähesus;
  4. vähesed teadmised ja kogemused intellektuaalomandi äristamisel;
  5. vähene koostöö kliiniliste partneritega, sh arendusplatvormide väljatöötamisel (mh on puudu selleks vajalikud protsessid ja motivatsioonisüsteem);
  6. piiratud rahastusvõimalused, arvestades arendustsükli pikkust;
  7. vähene suutlikkus saada (rahvusvahelisi) investeeringuid;
  8. vähene ettevõtluspädevus alustavates, aga ka tegutsevates ettevõtetes;
  9. sobivate teadmiste ja kogemustega tööjõu nappus.

Uuringus tuvastatud takistuste ületamise võimalusi käsitletakse peatselt valmivas tervishoiuvaldkonna iduettevõtete arendamise strateegias aastateks 2023–2028.

Uuring valmis projekti „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ raames ja selle koostamisse kaasati Eesti tervishoiuvaldkonna esindajaid nii avalikust kui ka erasektorist. Uuringu autorid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Startup Estonia“ (nr EU60971) raames ja selle elluviimisel tehti koostööd AS-iga SmartCap.

Tutvu uuringuga

Image
EL
Image
smartcap logo