Autor:
Mari Armei

Ülikool allkirjastas mitmekesisuse kokkuleppe

20. aprillil allkirjastas ülikool mitmekesisuse kokkuleppe, et edendada võrdset kohtlemist ja inimeste mitmekesisust. 2012. aastal loodud mitmekesisuse kokkulepet koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, millega liitudes kinnitab organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ja väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui ka partnerite seas. Pidulikul allkirjastamisel Tallinnas Kultuurikatla terrassisaalis esindas ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki.

„Ülikooli otsus mitmekesisuse kokkuleppega liituda tuli kergelt, sest selle põhimõtted kõnetavad meid – oleme üks suuremaid ja mitmekesisema liikmeskonnaga organisatsioone Eestis ning tegutseme iga päev selle nimel, et tagada oma liikmetele hea õpi- ja töökeskkond. Mitmekesisuse leppega liitumine aitab teha meie püüdlusi veel nähtavamaks,“ ütles Karki.

Mitmekesisuse kokkuleppes sõnastatud eesmärgid ja teemad on olnud ülikooli tegevussuundades tähtsal kohal juba kaua aega. Sel aastal on mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise küsimused veel suurema tähelepanu all ning kavas on viia ellu hulk põnevaid ideid.

Ülikoolis on olemas võrdse kohtlemise juhend, milles käsitletakse võrdse kohtlemise ja kiusamisega seotud temaatikat ning antakse töötajatele ja üliõpilastele selged juhised diskrimineerimis- ja kiusamisjuhtumitest teavitamiseks. Juhend võeti esimest korda kasutusele 2016. aastal ja seda täiendati 2021. aastal. Samuti valmis 2021. aasta lõpus soolise võrdõiguslikkuse kava, et süsteemsemalt edendada soolist võrdõiguslikkust ülikooli liikmeskonnas.

Koos ülikooliga allkirjastavad mitmekesisuse kokkuleppe veel kuus erasektori ja viis avaliku sektori organisatsiooni. Varem on kokkuleppega liitunud juba üle 170 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse. Samalaadsed mitmekesisuse võrgustikud toimivad 26-s Euroopa riigis.

Arvestades Eesti ühiskonna mitmekesisust ja teadvustades mitmekesisuse väärtustamise tähtsust, lepitakse allkirjastamisel kokku muu hulgas selles, et organisatsioonis

  • väärtustatakse teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet;
  • seatakse mitmekesisusega arvestamine juhtimises kesksele kohale;
  • edendatakse võrdse kohtlemise personalipoliitikat.

Ülejäänud kokkuleppe punktidega saab tutvuda Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehel.

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid tavasid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel ja töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Inimõiguste keskuse eestvedamisel tähistatakse mais mitmekesisuse kuud. Ülikool liitub selle ettevõtmisega esimest korda, korraldades lühiloenguid mitmekesisuse teemal. Lisainfo loengute kohta avaldatakse aprilli lõpus.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikool hoiab Kantar Emori uuringu andmetel ka tänavu mainekaima kõrgkooli kohta

Astronoomi maja Toomemäel

Astronoomi maja renoveerimistööd on lõppenud

Kristi Kuningas ja Ester Oras

Kristi Kuningas ja Ester Oras: iga töötaja võiks rääkida juhiga palgast