Autor:
Andres Tennus

Ülikooli juhtkonna esindajad kohtusid SEB panga Eesti ja Baltikumi juhtidega

11. juunil külastasid Tartu Ülikooli SEB Eesti ja Baltikumi esindajad. Kohtumisel rektor Toomas Asseri, arendusprorektor Tõnu Esko, finantsjuht Kalle Heina, UniTartu Venturesi investeerimisjuhi Mart Maasiku ja ettevõtlusjuht Mihkel Tammoga tõdeti, et mõlemal poolel on huvi pikaajalist sisukat koostööd edasi arendada. 

„SEB on hea näide väljaarendatud innovatsioonikultuuriga organisatsioonist. Koostöö teadus- ja õppeasutusega käib selle juurde. Meil on hea meel, et nii teadusmahuka ettevõtluse arendamisel kui ka tulevikutalentide õpetamisel on omavaheline koostöö kestnud juba üle 15 aasta ning olnud mitmekesine ja süsteemne. See on nii ülikooli kui ka panga jaoks edulugu,“ rääkis Tartu Ülikooli ettevõtlusjuht Mihkel Tammo.

Ülikool on SEB-ga koostööd teinud alates 2007. aastast. Selle aja jooksul on üliõpilased aidanud oma lõputööde ja praktika raames lahendada finantsmaailma praktilisi probleeme nii IT, tehnoloogia kui ka majanduse vallas. Eelmisel aastal alustati koostööd filosoofia osakonnaga, et lahendada andmete haldamise ja kasutamisega seotud eetilisi küsimusi.

Samuti tegelevad tudengid SEB teemadega projektipraktikal ja mitmes õppeaines: näiteks lõid arvutiteaduse üliõpilased rakenduse, mis eemaldas automaatselt e-kirjadest tundlikud andmed. Koostööd koordineerib Delta ettevõtlusmajas asuv SEB Tartu innovatsioonikeskus, mis loodi eesmärgiga viia kokku noored, innovatsioon ja ettevõtlus. Jaanuaris tunnustas SEB süvatehnoloogia valdkonna silmapaistvaid ettevõtteid, kes osalesid Startup Dayl toimunud Tartu Ülikooli korraldatud välkkõnevõistlusel.

Eelmisel sügisel sõlmis ülikool SEB-ga raamleppe, milles lepiti kokku põhilised koostöövaldkonnad: teadus- ja arendustegevus, õppetöö, praktika, täienduskoolitus ning avalikud suhted. 

Tartu Ülikooli inimesed [eel]arvamusfestivalil

Arvamusfestivalil lööb Tartu Ülikoolist kaasa üle 30 inimese

Eesti vähikeskuse avakoosolekule tulid kokku asutuste esindajad, kes veavad eest Eesti vähiennetuse ja -ravi korraldust

Eesti vähikeskuse koduks saab Tartu Ülikool

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu