Autor:
Andrea Rotenberg

Üliõpilasesindus valis tänavused aasta õppejõu auhinna laureaadid

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse moodustatud komisjon valis esitatud taotluste hulgast Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud.

Üliõpilasesinduse juhatuse aseesimees Teele Kanarbik sõnas, et ülikoolis on rohkesti häid õppejõude, kandidaate oli palju ja valimine seetõttu keeruline. Sel aastal kiideti ja tänati õppejõude eelkõige turvalise ja innustava õpikeskkonna loomise ning üliõpilaste võrdsete mõttekaaslastena kohtlemise eest.

„Ootuspäraselt on üliõpilased tänulikud arengut toetava ja õigeaegse tagasiside eest,“ lisas Kanarbik. „Väga selgelt tuleb kiidusõnades esile tagasiside kvaliteet: hea õppejõud ei kritiseeri, vaid aitab lahendada tekkinud probleeme. Kui ta peab olema karm, oskab ta esitada kriitikat nii, et õppija positiivne minapilt ei saa kahjustatud. Ta on täpselt nii range, et õppija soovib endast maksimumi anda, aga samas parajalt leebe, et panna õppija vabatahtlikult pingutama.“

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul rõhutati põhjendustes ka seda, et hea õppejõud toob üliõpilasteni oma eriala uusimad teadussuunad, lõimib õppeainesse töö teadusartiklitega ja soovitab õppijatele  spetsiifilisi allikaid.

„Üliõpilased kiidavad õppejõude, kes teevad aine õpetamisel koostööd teiste õppejõududega ja kaasavad oma kursustele eri valdkondade spetsialiste,“ sõnas Valk. „Hea õppejõud juhib õigele mõtterajale ja aitab luua õppeainete vahel seoseid. Teooria omandamiseks ja kinnistamiseks suunab ta õppijaid lahendama elulisi erialaseid probleeme ning tekitab loengus aruteluvõimalusi.“

Image
Jane Klavan
Jane Klavan (autor: Andres Tennus)

Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on maailma keelte ja kultuuri instituudi inglise keele kaasprofessor Jane Klavan. Ta on uskumatult meeldiv, vastutulelik ja aktiivne õppejõud, kes hoolib oma ainetest ja üliõpilastest, toetab tudengite iseseisvust ning peab oluliseks usaldusliku keskkonna loomist. Jane Klavani loengud ja seminarid pole kunagi üksluised ega igavad, kuna ta kasutab õpitu kinnistamiseks erinevaid meetodeid ning tema antud loomingulised kodutööd innustavad õppima. Kuigi paljudes tema ainetes ei ole kohalkäimine kohustuslik, on auditoorium alati täis, mis näitab tema õpetamise efektiivsust: ta motiveerib üliõpilasi oma meeldiva tööeetikaga. Jane Klavan hindab tudengite tagasisidet, tunneb kõiki nimepidi ning läheneb igale probleemile mõistvalt ja praktiliselt.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nominendid olid veel 

 • Kristiina Johanson, arheoloogia teadur 
 • Inga Laant, inglise keele õpetaja 
 • Atko-Sulhan Remmel, religiooniuuringute kaasprofessor 
 • Mati Laur, uusaja professor 
Image
Valter Parve
Valter Parve (autor: Andres Tennus)

Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud sotsiaalteaduste valdkonnas on Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja Valter Parve. Ta on väärikas õppejõud, kes teeb tööd südamega ja on oma ala täielik ekspert. Valter Parve teab, et õppimine põhineb koostööl. Ta julgustab tudengeid küsimusi esitama ning vastab alati põhjalikult ja hea meelega. Tema innukus ja inspiratsioon sütitavad kõigi südametes sotsiaaltöö leegi. Valter Parve püüab lisaks eriala alusainete õpetamisele olla esimese aasta üliõpilastele abiks ka ülikooliellu sisseelamisel. Tema loengutest, kus käivad käsikäes erialased teadmised ja elutarkus, ei taheta puududa: praktilised näited aitavad mõista aine sisu ja sotsiaaltöö tähtsust. 

Sotsiaalteaduste valdkonna nominendid olid veel 

 • Piret Ehin, võrdleva poliitika professor 
 • Ingrid Koni, pedagoogika lektor 
 • Merle Taimalu, alushariduse kaasprofessor 
 • Helen Urmann, võrdleva poliitika õpetaja 
Image
Helen Zirnask
Helen Zirnask (autor: Andres Tennus)

Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud meditsiiniteaduste valdkonnas on bio- ja siirdemeditsiini instituudi inimese anatoomia lektor Helen Zirnask. Ta vastutab esmakursuslaste ühe raskeima aine eest, mille õppimist hõlbustavad tema huumorimeel ja esitusviis. Hoolimata aine suurest mahust on anatoomia õppimine tänu Helen Zirnaskile veidikenegi lihtsam, sest praktikumides valitseb hea õpikeskkond ja meeleolu. Tema suurepärane loomus muudab talutavaks ka esmapilgul hirmutavana tunduvad lahangusaali külastused. Ehkki materjal on keerukas, säilitab õppejõud kerguse ja positiivsuse ning toob elulisi näiteid oma töökogemusest. Isegi kell kaheksa hommikul tulevad tudengid praktikumi hea tuju ja naerul suuga. Helen Zirnask hoiab üliõpilastega pidevalt kontakti ja kohtleb neid mõistvalt. Eelmiste õppijate põhivigu rõhutades aitab ta praegustel neid mitte korrata. 

Meditsiiniteaduste valdkonna nominendid olid veel 

 • Ott Kiens, pulmonoloogia nooremteadur 
 • Riina Runnel, suu- ja hambahaiguste lektor 
 • Janne Tiigimäe-Saar, suu-, näo- ja lõualuude kirurgia lektor 
 • Meeme Utt, farmatseutilise keemia lektor, immunoloogia kaasprofessor 
Image
Edith Viirlaid
Edith Viirlaid (autor: Andres Tennus)

Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia lektor Edith Viirlaid. Ta on oma töös paindlik ja annab üliõpilastele võimaluse maksimaalselt areneda. Tema ainekursuse testide lahendamine nõuab materjali läbitöötamist, tänu millele saab õppija praktikumiks vajalikud teadmised. Edith Viirlaid on väga abivalmis, tore ja entusiastlik õppejõud, kes õpetab oma ainet täieliku pühendumusega. Tema loengud, praktikumid ja seminarid ei ole kunagi igavad ning aitavad tudengitel teemast päriselt aru saada. 

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna nominendid olid veel 

 • Jaan Janno, informaatika õpetaja 
 • Sirje Pihlap, matemaatika didaktika nooremlektor 
 • Natalia Saealle, matemaatika lektor 
 • Taavi Virro, hüdrobioloogia kaasprofessor 

Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud aastal paistnud silma väga hea õpetamisoskusega, mille hindamisel lähtutakse õpetamise heast tavast. Põhjendatud ettepanekuid õppejõu tunnustamiseks saavad üliõpilased esitada kogu aasta jooksul. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib oma valdkonna viis parimat õppejõudu, misjärel otsustab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hindamiskomisjon aasta õppejõu auhinna saajad. 2023. aastal esitati aasta õppejõu tiitlile 96 ettepanekut, milles nimetati 68 õppejõudu. 

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi

Rektor Toomas Asser sai Soome presidendilt Alexander Stubbilt Soome Valge Roosi Rüütliordu I klassi komandöri aumärgi