Skip to main content

Üliõpilasvahetus TÜ partnerülikoolidega

Tartu Ülikoolil on üle 70 partnerülikooli umbes 30 erinevast riigist, millega on sõlmitud kahepoolsed akadeemilised üleülikoolilised koostöölepingud üliõpilaste ning teadlaste/akadeemilise personali vahetuseks. Koostöölepingutega hõlmavad kõiki TÜ valdkondi ja institutsioone. Kõik partnerülikoolid üliõpilasvahetuses siiski ei osale - hetkel toimub üliõpilasvahetus ligi 27 ülikooliga 10 erinevast riigist. 

Tartu ülikooli partnerülikoolid, millega toimub üliõpilasvahetus ülikoolidevaheliste koostöölepingute alusel.
Iga ülikooli juurest leiad ülikooli ning kandideerimise üldinfo ning umbes kuu aega enne uut kandideerimistähtaega ka täpse konkursikuulutuse koos nõutud dokumentide ja tähtaegadega.
Enne kandideerimist tutvu kindlasti ka kandideerimise üldinfoga!

Kandideerimise üldinfot vaata siit

 

Austraalia

 

Image

UNIVERSITY OF MELBOURNE
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (juuli-dets ja/või veebr-juuni)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; info pakutavate erialade ja ainete kohta: Areas of study;
Suletud erialad ja piirangud: vahetusüliõpilased ei saa võtta aineid arsti- ja hambaarstiteaduse erialadelt. Lisaks on piiranguid mitmetes teistes teaduskondades: Faculty specific requirements and restrictions.
Nõudmised kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3,0;
- inglise keele miinimumnõuded I astme üliõpilastele (undergraduate): CEF skaalal: tase C1; TOEFL iBT: 79 p.; IELTS: 6,5 p, täpsem info: Undergraduate students;
- inglise keele miinimumnõuded magistritasemes sõltuvad erialast, täpsem info: Graduate students.

Täpsem info ülikooli ja kandideerimistingimuste kohta: Melbourne Global Mobility.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg jaanuar/veebruar (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele: TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilased peavad täitma ka Melbourne'i ülikooli online-avalduse ja esitama passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Lõpliku otsuse vastuvõtmise kohta teeb välisülikool.

ESITA AVALDUS!

 

Gruusia

Image

TBILISI STATE UNIVERSITY
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: okt-juuli)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: peamiselt gruusia, lisaks ka ingliskeelse magistriprogrammi ning gruusia ja vene keele kursused.
Ingliskeelsed magistriprogrammid (avatud ka bakalaureusetaseme üliõpilastele): Eurasian and Caucasus studies; Economics; European Studies.

Ingliskeelsete kursuste nimekiriVene keelsed kursused

Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);

- gruusia keel: ei ole nõutud. Kui on soov õppida gruusia keeles, peab esitama tõendi piisava gruusia keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis, igakuine stipendium (250 larit ehk umbes 80 eurot) ja tasuta majutus.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Täpsem info ülikooli kohta: Tbilisi State Universityinfoleht 2019/20

 

Hiina

Image

 

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING (USTB)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: peamiselt hiina keel;
ingliskeelne bakalaureuseprogramm:
Materials Science and Engineering (international);
ingliskeelsed magistriprogrammid:
Environmental Science and Engineering;
- Management and Economics;
- Information and Communication Engineering;

Cultural Heritage and History of Science and Technology;
Higher Education.
Lisaks võimalik õppida hiina keelt.

Ingliskeelsed magistriprogrammid: avatud ka bakalaureuseõppe üliõpilastele (juhul, kui vajalikud eeldusained on läbitud).
Hiina keele õpe: kursused alg-, kesk- ja kõrgtasemele; kandideerimisel nõutud vähemalt algteadmised hiina keelest.

Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- hiina keel: ingliskeelsetel programmidel ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida hiina keeles, peab esitama tõendi piisava hiina keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe USTB-s. Lisaks võimalik taotleda Hiina valitsuse stipendiumit, mis katab osaliselt elamiskulud Hiinas. Täpsemat infot saadab välisülikool väljavalitud tudengitele.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Täpsem info: USTB infosheetGuide for exchange students ja USTB koduleht.

 Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Pekingi Teaduse ja Tehnoloogia ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Pekingi Teaduse ja Tehnoloogia ülikooli infomaterjalides.

Image

UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (USST)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: aug. lõpp-juuli keskpaik)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: hiina keel, mõned ained ka inglise keeles. Võimalik õppida hiina keelt - pakutakse kursuseid nii algtasemele kui edasijõudnutele.
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- hiina keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida hiina keeles, peab esitama tõendi piisava hiina keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis ja tasuta majutus ülikooli ühiselamus. Lisaks võimalus taotleda Hiina valitsuse stipendiumi (umbes 2500 RMB kuus).

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Täpsem info välisülikooli kohta: USSTinfoleht 2017/18.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb saata oma dokumendid välisülikooli. Täpsem info: infoleht 2017/18.

Image

SHANGHAI UNIVERSITY (SHU)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: peamiselt hiina keel, mõned majandusteaduskonna ained inglise keeles. Võimalik osaleda hiina keele kursustel.
Info inglise ja hiinakeelsete ainete kohta: Course list
Keelenõuded: sõltuvad programmist

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

SHU registreerimistasu: Kõik SHU-sse vastu võetud vahetusüliõpilased peavad välisülikoolile tasuma registreerimistasu (500 RMB - ca 60 eurot).

Täpsem info välisülikooli kohta: infoleht and application guide.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Shanghai ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Shanghai ülikooli infomaterjalides.

TSINGHUA UNIVERSITY
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: pakutakse hiina- ja ingliskeelseid kursuseid 
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- hiina keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida hiina keeles, peab esitama tõendi piisava hiina keele oskuse kohta.
Vahetusüliõpilastele suletud teaduskonnad/programmid:
- Academy of Arts and Design;
- Physical training courses
- Graduate Courses in English.

Stipendium: tasuta õpe Tsinghua ülikoolis. Lisaks võib olla võimalus taotleda Hiina valitsuse stipendiumit (täpsema info saadab väljavalitud üliõpilastele välisülikool).

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot vahetusüliõpilastele leiad siit.

Infoleht

 

Hongkong

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY (HKBU)

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)

Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased
Õppekeel: pakutakse laias valikud ingliskeelseid kursuseid (List of courses offered to exchange students)
Nõuded kandidaadile: keskmine hinne vähemalt 3,2
Keelenõuded: inglise keele oskus vähemalt tase B2 (CEF skaalal)

Stipendium: HKBU-s on tagatud tasuta õpe

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg veebruaris/märtsis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursi välja kuulutamine: umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

Täpsem info ülikooli kohta: HKBU International

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada kandideerimis- ja viisadokumendid HKBU-le, mh vajalik passikoopia (isikuandmetega lehest, pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu) ja pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (inglise keeles, vajalik viisakutse saamiseks, nõutav summa: vähemalt 5 000 USD semestri kohta.

 

Jaapan

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept lõpp-jaan ja/või apr-juuli)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased;
Õppekeel: peamiselt jaapani keel, ingliskeelseid aineid pakub Faculty of International Social Sciences

Nõuded kandidaadile:
- nõutud jaapani keele oskus: 
jaapani keeletest (JLPT) vähemalt tase N4 või on vahetusõpingute alguseks õpitud jaapani keelt vähemalt 2 aastat (esitada jaapani keele õppejõu tõend, Japanese Language Proficiency form;
inglise keele miinimumnõuded: TOEFL iBT 80 p, IELTS 6.0 p.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. 

Kandideerimine: reeglina kord aastas, jaanuaris. Vabade kohtade olemasolul võib sügisel toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.
TÜ konkurssSoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Täpsem info: Gakushuin Universityinfoleht 22/23 ja Application Guidelines.

ESITA AVALDUS

HOKKAIDO UNIVERSITY SHORT-TERM EXCHANGE PROGRAMME (HUSTEP)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (okt-veebr ja/või apr-aug)
Sihtrühm: kõikide erialade rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilased, kes on välisõpingute alguseks läbinud TÜs vähemalt 2 aastat;
Õppekeel: HUSTEP programm (Hokkaido University Short-Term Exchange Program) pakub ingliskeelseid kursuseid järgmistest valdkondadest: kultuur ja ühiskond, keskkond, teadus ja tehnoloogia; lisaks jaapani keele kursused. Täpsem info: HUSTEP.
TÜ konkurssSoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Nõuded kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3,75 (TÜ skaalal); 
- välisõpingute alguseks peab olema TÜ-s õpitud vähemalt 2 aastat;
- vajalik TOEFL või IELTS test - TOEFL iBT: vähemalt 79 p; IELTS: vähemalt 6.5 p;
- jaapani keele oskus ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Võimalik taotleda JASSO (Japan Student Services Organization) stipendiumi (80 000 jeeni kuus).

Kandideerimine: reeglina kord aastas (jaanuaris). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

Täpsem info ülikooli koduleheltInfoleht.

NäitaNäitaInfo TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-jaan ja/või apr-juuli)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased
Õppekeel: peamiselt jaapani keel, on võimalik õppida ka ainult inglise keelseid aineid: inglise keelsete ainete nimekiri

Nõuded kandidaadile: inglise keele (vähemalt tasemel B2) ja jaapani keele oskus, Level N2 (pole nõutud kui on soov õppida ainult inglise keelseid aineid). Täpsem info: Guidelines.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Võimalik taotleda Kanagawa ülikooli stipendiumit (Yoneda Yoshimori Education Scholarship for Exchange Students) või JASSO stipendiumit.

Täpsem info: Exchange program.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas (veebruaris). Vabade kohtade olemasolul võib sügisel toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilased peavad saatma oma kandideerimis- ja viisadokumendid Kanagawa ülikooli.

ESITA AVALDUS

KANSAI GAIDAI UNIVERSITY
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: aug. lõpp-juuni); NB! Kandideerides terveks õppeaastaks: Kansai Gaidai ülikool võtab eduka kandidaadi esialgu vastu sügissemestriks ning heade õppetulemuste korral õppeaega pikendatakse.
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased. Eelistatakse üliõpilasi, kes on ülikoolis õppinud vähemalt kaks aastat.
Õppekeel: Asian Studies programm - ingliskeelsed kursused Jaapani ja Aasia ajaloost, kultuurist, majandusest, poliitikast jms; kohustuslik jaapani keele kursus (Course descriptions).

Nõuded kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3,75;
- inglise keele oskus: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- jaapani keele oskus ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Lisaks võib olla võimalik taotleda JASSO (Japan Student Services Organization) stipendiumi80 000 jeeni kuus (vaid aastaks kandideerides). NB! Täpsem info JASSO taotlemise võimalikkusest selgub reeglina märtsis-aprillis.
Kui JASSO stipendiumi ei õnnestu saada, tagab Kansai Gaidai ülikool nendepoolt väljavalitud vahetusüliõpilasele tasuta majutuse ja toitlustamise.

Täpsem info ülikooli ja programmi kohta: Asian Studies Prorgam.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, kord aastas (jaanuaris/veebruaris). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilased peavad esitama oma kandideerimisdokumendid Kansai Gaidai ülikoolile läbi Kansai Gaidai online avaldussüsteemi ning lisaks saatma need ka posti teel.

ESITA AVALDUS

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Kandideerimine: läbi TÜ, kord aastas, tähtaeg jaanuaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul lisakonkurss sügisel (kevadsemestriks).
TÜ konkurss: SoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Kandideerimiseks avatud programmid ja erialad: täpsem info Waseda ülikooli kodulehel

Nõuded kandidaadile:
- Keskmine hinne: nõuded programmiti erinevad;
- Vajalik TOEFL või IELTS testi tulemus (ingliskeelse õppekava puhul võimalus esitada testi asemel õppekeelt tõendav dokument (Waseda ülikooli vormil, mis on leitav eelpool viidatud Waseda kodulehel); jaapani keeleõppe programmile kandideerides sobib ka TÜ keeletest.
- ingliskeelsetel programmidel ei ole jaapani keele oskus nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks; kui on soov õppida jaapani keeles, vajalik tõend jaapani keele oskuse kohta; jaapani keeleõppe programmi puhul peab olema jaapani keelt õpitud vähemalt 1 aasta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. JASSO stipendiumit 2022 õppeaastal ei pakuta, info MEXT stipendiumi kohta. 

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb saata oma kandideerimis- ja viisadokumendid Waseda ülikooli, sh. pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (minimaalselt nõutud summa: 960 000 jeeni aasta kohta või 480 000 jeeni semestri kohta (ehk 80 000 jeeni kuus), vajalik viisa taotlemiseks). Täpsem info: Application.

ESITA AVALDUST

 

Kanada

UNIVERSITY OF TORONTO
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased. Kuna stipendiumi pakub Eesti fond Kanadas, saavad kandideerida ainult Eesti kodakondsusega üliõpilased.
Vahetusüliõpilastele on suletud mitmed erialad. Rohkem informatsiooni University of Toronto kodulehelt.
Keelenõuded:  nõutud on TOEFL või IELTS test, vt täpsemaid nõudeid: English requirements.
Keskmine hinne: vaata nõudeid miinimum keskmisele hindele Toronto ülikooli infolehelt (teaduskonniti erinevad nõuded)

Täpsem info ülikooli ja kandideerimise kohta: U of T Infosheet

Stipendium TÜ üliõpilastele: tasuta õpe ning tasuta majutus Tartu kolledžis. Lisaks on võimalik taotleda Eesti Fondist stipendiumi elamiskulude katteks (tähtaeg veebruar).

Kandideerimine: kord aastas, tähtaeg jaanuaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks), läbi TÜ Rahvusvahelise õpirände keskuse. TÜ poolt välja valitud üliõpilasel tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Toronto ülikoolile nende poolt etteantud tähtajaks.
TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.
 

ESITA AVALDUS!

 

 

Korea Vabariik

Chung-Angi ülikool

CHUNG-ANG UNIVERSITY (CAU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased.
Vahetusüliõpilastele suletud erialad/teaduskonnad: School of Medicine, School of Pharmacy, School of Nursing, School of Law, Graduate School (välja arvatud Graduate School of International Studies and MBA).

Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt (Courses in English);
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli ja pakutavate ainete kohta: Chung-Ang University ja CAU Fact Sheet.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Chung-Angi ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Chung-Angi ülikooli infomaterjalides.

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY (PNU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni);
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased;
Vahetusüliõpilastele suletud erialad: meditsiin, hambaarstiteadus, korea meditsiin, õendus, õigusteadus.
Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt. 
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. 

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli kohta: Pusan National UniversityPNU Fact Sheet.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: 

- Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Pusani ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Pusani ülikooli infomaterjalides.

- Panga poolt väljastatud tõend rahalise kindlustatuse kohta (inglise keeles, vajalik viisa taotlemiseks). Nõutav summa: vähemalt 3000 USD semestri kohta. b

SOONGSIL UNIVERSITY (SU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased.
Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt (Courses in English);

Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli ja pakutavate ainete kohta: Soongsili ülikool ja Fact sheet

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Soongsili ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Soongsili ülikooli infomaterjalides.

 

Saksamaa

Kieli Ülikooli Rahvusvahelise Suveülikooli stipendium 

Kieli Ülikooli 73. rahvusvaheline suveülikool toimub ajavahemikul 18 juuli - 12 august 2022Suveülikool hõlmab saksa keele õpet (mitte algajatele), loenguid (Saksa rahvusest, ühiskonnast, keelest ja kultuurist) ning ekskursioone. Täpsem info programmi kohta: Internationalen Sommerkurs.

Kieli Ülikool pakub kolmele Tartu Ülikooli üliõpilasele stipendiumi suveülikoolis osalemiseks. Stipendium sisaldab lisaks tasuta õppele ka tasuta majutust ja toitlustamist (kaks korda päevas).

Kandideerima on oodatud kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased. NB! Kandideerida ei saa üliõpilased, kes lõpetavad õpingud TÜ-s 2021/22. õppeaastal.

NB! Selleks, et osaleda Suveülikoolis, peab olema vaktsineeritud!

Vajalik on saksa keele oskus vähemalt tasemel A2.2 kuna õppetöö toimub saksa keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- CV (vabas vormis, saksa keeles);
- motivatsioonikiri (eesti ja saksa keeles);
- soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles või saksa ja eesti keeles);
- tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega);
- tõend saksa keele oskuse kohta (nt saksa keele testi tulemused, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži tõend või tõend õppejõult).

ESITA AVALDUS

 

USA

COLLEGE OF CHARLESTON
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1 semester (aug-dets ja/või jaan-mai)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; NB! pakutakse ainult undergraduate taseme aineid, mõningad piirangud School of Business all;
Nõudmised kandidaadile:
- inglise keele oskus peab vastama vähemalt tasemele B2 (CEFR skaalal), TOEFL iBT 80, IELTS 6.5.
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis (semestris): 12 USA AP (24 EAP)

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis ja tasuta majutus ühiselamus. Elamiskulud eramajutuses tuleb üliõpilasel endal katta.

Täpsem info ülikooli ja pakutavate ainete kohta: College of CharlestonCourse Offerings.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas, tähtaeg jaanuaris-veebruaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele:

Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Charlestoni kolledžile, kus tehakse lõplik otsus vastuvõtmise kohta. Täpsem info nõutud dokumentide kohta saadetakse TÜ komisjoni poolt välja valitud tudengitele.

Rahalise kindlustatuse tõendamine (vajalik viisakutse saamiseks): vahetusüliõpilased peavad esitama Charlestoni kolledžile pangatõendi rahalise kindlustatuse kohta. Nõutud summa: umbes 1500 USD semestri kohta.

ESITA AVALDUS!

NEBRASKA WESLEYAN UNIVERSITY (NWU)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1 semester (aug-dets või jaan-mai)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; NB! NWU pakub aineid ainult undergraduate tasemel
Nõuded kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3.2;
- inglise keel: TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test: vähemalt tase B2; TOEFL iBT: 71 või IELTS: 5.5
- kohustuslik ainepunktide maht välisülikoolis: 12 USA AP (24 EAP) semestris.

Nebraska Wesleyani ülikool on eriti huvitatud tudengitest, kes aitaksid neil tutvustada Tartu ülikooli NWU tudengitele, et suurendada vahetusüliõpilaste tulekut Tartu ülikooli.

Täpsem info ülikooli ja pakutavate ainete kohta: NWUCourse Catalog.

Stipendium: tasuta õpe, majutus ühiselamus, toitlustus (va vaheaegadel, mil majutus on tasuline ja toitlustamist ei toimu) 

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, kord aastas (tavaliselt jaanuar/veebruar). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele:

Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid välisülikoolile, sh ingliskeelne pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (vajalik viisa taotlemiseks), nõutud summa: vähemalt 1700 USD semestri kohta ja passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Tudengitel tuleb endal tasuda (hinnad semestri kohta): Student fee: US$490; refundable room/bed linen deposit: US$120health insurance: ca US$300estimated Books and Supplies: ca US$500; TB Test Cost: ca US$200. TOTAL: Approximately US$1,700 per semester plus personal expenses.

ESITA AVALDUS

SALISBURY UNIVERSITY (SU)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta aug-mai)
Sihtrühm: kõik õppeastmed ja erialad, piiratud võimalused meditsiini üliõpilastele; info pakutavate ainete kohta: Courses
Nõudmised kandidaadile:
- inglise keele oskus: TOEFL iBT: vähemalt 79 p, IELTS: vähemalt 6.5 p, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test: vähemalt tase B2 (CEFR skaalal).
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis (semestris): 12 USA AP (24 EAP).

Täpsem info: Salisbury University.

Stipendium: tasuta õpe ja majutus ühiselamus

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas, tähtaeg jaanuaris-veebruaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ stipendiumikomisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Salisbury ülikoolile, sh passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Viisakutse saamiseks on vaja esitada Salisbury ülikoolile pangatõend rahalise kindlustatuse kohta. Nõutud summa: vähemalt 4500 USD semestri kohta.

ESITA AVALDUS!

WEST VIRGINIA UNIVERSITY (WVU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (aug-dets ja/või jaan-mai). 
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased; piirangud meditsiini, hambaarstiteaduse ja õigusteaduse erialadele; lisaks ei lubata vahetusüliõpilastel aineid võtta kohtuekspertiisi, sotsiaaltöö ning ärijuhtimise magistriõppe erialadelt.

Inglise keele miinimumnõuded:  TOEFL iBT 79, IELTS 6.5, Duolingo test 105.
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis (semestris):
undergraduate tase: 12 USA AP (24 EAP)
- graduate tase: 9 USA AP (18 EAP)

Täpsem info ülikooli kohta: West Virginia University, Info sheet.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis, toitlustus ja majutus ühiselamus (va vaheaegadel).

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas, tähtaeg veebruaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib augustis-septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ stipendiumikomisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Viisakutse saamiseks on vaja esitada West Virginia ülikoolile pangatõend rahalise kindlustatuse kohta. Nõutud summa: vähemalt 3336 USD semestri kohta. Lisaks tuleb osta ka Aetna Student Health Insurance. Täpsem info ja hinnad on leitavad siit

ESITA AVALDUS!

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO (UNCG)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1 semester (aug-dets jvõi jaan-mai)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. On mitmed erialaseid piiranguid, täpsem info pakutavate ainete kohta: Course Catalog.
Nõuded kandidaadile:
nõutud TOEFL, IELTS või Duolingo test (kõikide õppeastmete üliõpilastelt): TOEFL: vähemalt 78 p; IELTS: bakalaureuseõppe üliõpilastel vähemalt 6.0; magistrantidel vähemalt 6.5 p; Duolingo 110.
- kohustuslik ainepunktide maht välisülikoolis: 12 USA AP semestriks (24 EAP).

Täpsem info ülikooli ja kandideerimise kohta: UNCG exchange info ja UNCG fact sheet.

Stipendium: tasuta õpe, majutus ühiselamus ja toitlustus.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, üldiselt kord aastas (jaanuar/veebruar). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.
Vabade kohtade olemasolul võib augustis/septembris toimuda lisakonkurss järgmise õppeaasta kevadsemestriks.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele:

Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma dokumendid Greensboro ülikoolile läbi nende online kandideerimissüsteemi. Lisaks on vaja esitada ka:
- ingliskeelne pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (vajalik viisa taotlemiseks). Nõutud summa arvel: vähemalt 2500 USD (semestriks).
- passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu).

ESITA AVALDUS!

 

Venemaa

ATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (HSE)
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased
Õppekeel: peamiselt vene keel, võimalik võtta ka ingliskeelseid kursuseid (rohkem infot)
Keelenõuded:

  • Ingliskeelsed kursused - inglise keele oskus peab vastama vähemalt tasemele B2 (TOEFL iBT 75/IELTS 6.5) 
  • Venekeelsed kursused - vene keele oskus peab vastama vähemalt C1 tasemele CEF skaalal; vt täpsemaid nõudeid: HSE Factsheet.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Üliõpilased, kes on TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt valitud välja vahetusüliõpilaseks HSE-sse, peavad täitma online-avalduse ja lisama vajalikud dokumendid.

Täpsem info ülikooli kohta: HSE ja HSE Factsheet.

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY (SPSU)
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased
Õppekeel: peamiselt vene keel, mõned teaduskonnad pakuvad ka ingliskeelseid kursuseid; info ainete kohta: Academic Offer.
Keelenõuded: Kui on soov õppida vene keeles, peab keeleoskus vastama vähemalt tasemele B2. Kui on soov õppida inglise keeles, esitada tõend inglise keele oskuse kohta (nõutud miinimumtase: B2). NB! Keeleoskust ei ole vaja tõendada üliõpilastel, kelle emakeel on vene keel.

Stipendium: tasuta õpe ja majutus ühiselamus.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis/aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele:

Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Peterburi ülikoolile e-maili teel. Juurde on vaja esitada:
SPSU avaldus;
SPSU motivation letter;
Õppeleping;
- Tervisetõend (täpsemat infot leiab siit)
- Passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 1,5 aastat peale välisõpingute lõppu).

Täpsem info ülikooli kohta: SPSU ja SPSU infosheet

 

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS (UNECON)
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased
Õppekeel: peamiselt vene keel, piiratud valik ingliskeelseid kursuseid (International Semester)
Keelenõuded: inglise keele oskus peab vastama tasemele B2 (CEF skaalal); vene keele oskus peab vastama tasemele C1 (kui on soov võtta venekeelseid aineid)
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis: 21 EAP semestris.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele:

Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb UNECONile esitada nende online kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega.

Täpsem info ülikooli kohta: UNECONinfoleht.

VORONEZH STATE UNIVERSITY (VSU)
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-mai)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: vene keel kuid on ka valik ingliskeelseid aineid
Keelenõuded:
- venekeelsed kursused: vene keele oskus vähemalt tase B2;
- ingliskeelsed kursused: inglise keele oskus vähemalt tase B2;

Stipendium: tasuta õpe, igakuine stipendium (160 eurot) ja tasuta majutus ühiselamus.

Täpsem info ülikooli kohta: Voronezh State University. Vaata ka ülikooli tutvustust!

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022