Üliõpilasvahetus TÜ partnerülikoolidega

Tartu Ülikoolil on üle 66 partnerülikooli umbes 26 erinevast riigist, millega on sõlmitud kahepoolsed akadeemilised üleülikoolilised koostöölepingud üliõpilaste ning teadlaste/akadeemilise personali vahetuseks. Koostöölepingutega hõlmavad kõiki TÜ valdkondi ja institutsioone. Kõik partnerülikoolid üliõpilasvahetuses siiski ei osale - hetkel toimub üliõpilasvahetus ligi 27 ülikooliga 10 erinevast riigist. 

Tartu ülikooli partnerülikoolid, millega toimub üliõpilasvahetus ülikoolidevaheliste koostöölepingute alusel.
Iga ülikooli juurest leiad ülikooli ning kandideerimise üldinfo ning umbes kuu aega enne uut kandideerimistähtaega ka täpse konkursikuulutuse koos nõutud dokumentide ja tähtaegadega.
Enne kandideerimist tutvu kindlasti ka kandideerimise üldinfoga!

Kandideerimise üldinfot vaata siit

Kandideerimisdokumentide info

ESITA AVALDUS

 

Austraalia

 

Image
linn

UNIVERSITY OF MELBOURNE
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (juuli-dets ja/või veebr-juuni)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; info pakutavate erialade ja ainete kohta: Areas of study;
Suletud erialad ja piirangud: vahetusüliõpilased ei saa võtta aineid arsti- ja hambaarstiteaduse erialadelt. Lisaks on piiranguid mitmetes teistes teaduskondades: Faculty specific requirements and restrictions.
Nõudmised kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3,5;
- inglise keele miinimumnõuded: CEF skaalal: tase C1; TOEFL iBT: 79 p.; IELTS: 6,5 p, täpsem info: Undergraduate students;

Täpsem info ülikooli ja kandideerimistingimuste kohta: Melbourne Global Mobility.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri eriala õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta;
- Kursuste nimekiri Melbourne Ülikoolis võetavatest kursustest (nimekirjas peab olema vähemalt 6 kursust, lisainfo: University Handbook).

NB! Osades valdkondades on lisanõuded dokumentatsioonile, lisainfo SIIN!

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg jaanuar/veebruar (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele: TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilased peavad täitma ka Melbourne'i ülikooli online-avalduse ja esitama passikoopia. (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Lõpliku otsuse vastuvõtmise kohta teeb välisülikool.

 

Gruusia

Image
linn

TBILISI STATE UNIVERSITY
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: okt-juuli)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: peamiselt gruusia, lisaks ka ingliskeelse magistriprogrammi ning gruusia ja vene keele kursused.
Ingliskeelsed magistriprogrammid (avatud ka bakalaureusetaseme üliõpilastele): Eurasian and Caucasus studies; Economics; European Studies.

Ingliskeelsete kursuste nimekiri

Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);

- gruusia keel: ei ole nõutud. Kui on soov õppida gruusia keeles, peab esitama tõendi piisava gruusia keele oskuse kohta.

Kandideerida saavad kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased, alates rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe 2. aastast.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri eriala õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
- Tõend keeleoskuse kohta* - inglise keel: TOEFL, IELTS või TÜ keeletest; keeleoskus peab vastama vähemalt tasemele B2.
- CV (inglise keeles);

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis, igakuine stipendium (300 larit ehk umbes 85 eurot) ja tasuta majutus.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Täpsem info ülikooli kohta: Tbilisi State University Infoleht

 

Hiina

Image
linn

UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (USST)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: aug. lõpp-juuli keskpaik)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: hiina keel, mõned ained ka inglise keeles. Võimalik õppida hiina keelt - pakutakse kursuseid nii algtasemele kui edasijõudnutele.
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- hiina keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida hiina keeles, peab esitama tõendi piisava hiina keele oskuse kohta.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis ja tasuta majutus ülikooli ühiselamus. Lisaks võimalus taotleda Hiina valitsuse stipendiumi (umbes 2500 RMB kuus).

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Täpsem info välisülikooli kohta: 

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb saata oma dokumendid välisülikooli. 

 

TSINGHUA UNIVERSITY
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (akadeemiline aasta: sept-juuni)
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased
Õppekeel: pakutakse hiina- ja ingliskeelseid kursuseid 
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- hiina keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida hiina keeles, peab esitama tõendi piisava hiina keele oskuse kohta.
Vahetusüliõpilastele suletud teaduskonnad/programmid:
- Academy of Arts and Design;
- Physical training courses
- Graduate Courses in English.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS või TÜ test);
- Tõend hiina keele oskuse kohta (kui on hiina keelt õpitud).

Stipendium: tasuta õpe Tsinghua ülikoolis. Lisaks võib olla võimalus taotleda Hiina valitsuse stipendiumit (täpsema info saadab väljavalitud üliõpilastele välisülikool).

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot vahetusüliõpilastele leiad siit.

HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY (HKBU)

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement)

Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased
Õppekeel: pakutakse laias valikud ingliskeelseid kursuseid (2022/2023 nimekiri ei ole veel valmis) (List of courses offered to exchange students)
Nõuded kandidaadile: keskmine hinne vähemalt 3,2
Keelenõuded: inglise keele oskus vähemalt tase B2 (CEF skaalal)

Kandideerimisdokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega); magistrantidel ka eelmise õppeastme akadeemilise õiendi koopia (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS või TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test või mõni muu test).

Stipendium: HKBU-s on tagatud tasuta õpe

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg veebruaris/märtsis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursi välja kuulutamine: umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

Täpsem info ülikooli kohta: HKBU International

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada kandideerimis- ja viisadokumendid HKBU-le, mh vajalik passikoopia (isikuandmetega lehest, pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu) ja pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (inglise keeles, vajalik viisakutse saamiseks, nõutav summa: vähemalt 5 000 USD semestri kohta.

 

Jaapan

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept lõpp-jaan ja/või apr-juuli)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased;
Õppekeel: peamiselt jaapani keel, ingliskeelseid aineid pakub Faculty of International Social Sciences (õppeainete nimekiri uuendatakse märtsis).

Nõuded kandidaadile:
- nõutud jaapani keele oskus: 
jaapani keeletest (JLPT) vähemalt tase N4 või on vahetusõpingute alguseks õpitud jaapani keelt vähemalt 2 aastat (esitada jaapani keele õppejõu tõend)
inglise keele miinimumnõuded: TOEFL iBT 80 p, IELTS 6.0 p.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele ja jaapani keele oskuse kohta 

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. 

Kandideerimine: reeglina kord aastas, jaanuaris. Vabade kohtade olemasolul võib sügisel toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.
TÜ konkurssSoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Täpsem info: Gakushuin University, Infoleht 23/24 ja Application Guidelines.

 

HOKKAIDO UNIVERSITY SHORT-TERM EXCHANGE PROGRAMME (HUSTEP)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (okt-veebr ja/või apr-aug)
Sihtrühm: kõikide erialade rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilased, kes on välisõpingute alguseks läbinud TÜs vähemalt 2 aastat;
Õppekeel: HUSTEP programm (Hokkaido University Short-Term Exchange Program) pakub ingliskeelseid kursuseid järgmistest valdkondadest: kultuur ja ühiskond, keskkond, teadus ja tehnoloogia; lisaks jaapani keele kursused. Täpsem info: HUSTEP.
TÜ konkurssSoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Nõuded kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3,75 (TÜ skaalal); 
- välisõpingute alguseks peab olema TÜ-s õpitud vähemalt 2 aastat;
- vajalik TOEFL või IELTS test - TOEFL iBT: vähemalt 79 p; IELTS: vähemalt 6.5 p;
- jaapani keele oskus ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega);
- Tõend inglise keele oskuse kohta

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Võimalik taotleda JASSO (Japan Student Services Organization) stipendiumi (80 000 jeeni kuus).

Kandideerimine: reeglina kord aastas (jaanuaris). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

Täpsem info ülikooli kodulehelt;

 

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-jaan ja/või apr-juuli)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased
Õppekeel: peamiselt jaapani keel, on võimalik õppida ka ainult inglise keelseid aineid.

Nõuded kandidaadile: inglise keele (vähemalt tasemel B2) ja jaapani keele oskus, Level N2 (pole nõutud kui on soov õppida ainult inglise keelseid aineid). Täpsem info: Guidlines

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise ja jaapani keele oskuse kohta

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Võimalik taotleda Kanagawa ülikooli stipendiumit (Yoneda Yoshimori Education Scholarship for Exchange Students) või JASSO stipendiumit.

Täpsem info: Infoleht 23/24

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas (veebruaris). Vabade kohtade olemasolul võib sügisel toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

 

KANSAI GAIDAI UNIVERSITY
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta: aug. lõpp-juuni); NB! Kandideerides terveks õppeaastaks: Kansai Gaidai ülikool võtab eduka kandidaadi esialgu vastu sügissemestriks ning heade õppetulemuste korral õppeaega pikendatakse.
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased. Eelistatakse üliõpilasi, kes on ülikoolis õppinud vähemalt kaks aastat.
Õppekeel: Asian Studies programm - ingliskeelsed kursused Jaapani ja Aasia ajaloost, kultuurist, majandusest, poliitikast jms; kohustuslik jaapani keele kursus (Course descriptions).
Nõuded kandidaadile:
- motivatsioonikiri (inglise keeles)
- keskmine hinne vähemalt 3,75;
- inglise keele oskus: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- 2 soovituskirja TÜ õppejõududelt (inglise keeles);
- jaapani keele oskus ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. Lisaks võib olla võimalik taotleda JASSO (Japan Student Services Organization) stipendiumi80 000 jeeni kuus (vaid aastaks kandideerides). NB! Täpsem info JASSO taotlemise võimalikkusest selgub reeglina märtsis-aprillis.
Kui JASSO stipendiumi ei õnnestu saada, tagab Kansai Gaidai ülikool nendepoolt väljavalitud vahetusüliõpilasele tasuta majutuse ja toitlustamise.

Täpsem info ülikooli ja programmi kohta: Asian Studies Prorgam.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, kord aastas (jaanuaris/veebruaris). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilased peavad esitama oma kandideerimisdokumendid Kansai Gaidai ülikoolile läbi Kansai Gaidai online avaldussüsteemi ning lisaks saatma need ka posti teel.

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Kandideerimine: läbi TÜ, kord aastas, tähtaeg jaanuaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul lisakonkurss sügisel (kevadsemestriks).
TÜ konkurss: SoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

Kandideerimiseks avatud programmid ja erialad: täpsem info Waseda ülikooli kodulehel

Nõuded kandidaadile:
- Keskmine hinne: nõuded programmiti erinevad;
- Vajalik TOEFL või IELTS testi tulemus (ingliskeelse õppekava puhul võimalus esitada testi asemel õppekeelt tõendav dokument (Waseda ülikooli vormil, mis on leitav eelpool viidatud Waseda kodulehel); jaapani keeleõppe programmile kandideerides sobib ka TÜ keeletest.
- ingliskeelsetel programmidel ei ole jaapani keele oskus nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks; kui on soov õppida jaapani keeles, vajalik tõend jaapani keele oskuse kohta; jaapani keeleõppe programmi puhul peab olema jaapani keelt õpitud vähemalt 1 aasta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles), võimalusel Waseda vormil. Vorm leitav SIIT!
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta 

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.  

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb saata oma kandideerimis- ja viisadokumendid Waseda ülikooli, sh. pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (minimaalselt nõutud summa: 960 000 jeeni aasta kohta või 480 000 jeeni semestri kohta (ehk 80 000 jeeni kuus), vajalik viisa taotlemiseks). Täpsem info: Application.

INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit 
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased. Vastu võetakse üliõpilasi, kes on ülikoolis õppinud vähemalt kaks aastat.
Õppekeel: Inglise keel
 

Nõuded kandidaadile:
- motivatsioonikiri (inglise keeles)
- keskmine hinne vähemalt 3,75;
- inglise keele oskus: vähemalt tase B2 (CEF skaalal);
- soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Täpsem info ülikooli ja programmi kohta siin, kursuse info siin.

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, kord aastas (jaanuaris/veebruaris). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

 

Nõuded kandidaadile:
- motivatsioonikiri (inglise keeles)
- keskmine hinne vähemalt 3,75;
- inglise keele oskus;
- soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);

Keelenõuded ingliskeelsete programmide puhul:

TOEFL iBT 79, TOEFL ITP 550, IELTS 6.0, TOEIC730 või Cambridge English Proficiency (CPE) või Advanced (CAE)

Programmi Graduate Program of Global Studies puhul: TOEFL iBT 100, TOEFL ITP 600, IELTS 7.0 või TOEIC870

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Täpsem info Sophia ülikooli kohta on siin

 

Kanada

UNIVERSITY OF TORONTO
Programm
: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased. Kuna stipendiumi pakub Eesti fond Kanadas, saavad kandideerida ainult Eesti kodakondsusega üliõpilased.
Vahetusüliõpilastele on suletud mitmed erialad. Rohkem informatsiooni University of Toronto kodulehelt.
Keelenõuded:  nõutud on TOEFL või IELTS test, vt täpsemaid nõudeid: English requirements.
Keskmine hinne: vaata nõudeid miinimum keskmisele hindele Toronto ülikooli infolehelt (teaduskonniti erinevad nõuded)

Täpsem info ülikooli ja kandideerimise kohta: U of T Infosheet

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles). Magistrandid ja doktorandid peavad esitama 2 soovituskirja;
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS, Duolingo)

Stipendium TÜ üliõpilastele: tasuta õpe ning tasuta majutus Tartu kolledžis. Lisaks on võimalik taotleda Eesti Fondist stipendiumi elamiskulude katteks (tähtaeg veebruar).

Kandideerimine: kord aastas, tähtaeg jaanuaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks), läbi TÜ Rahvusvahelise õpirände keskuse. TÜ poolt välja valitud üliõpilasel tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Toronto ülikoolile nende poolt etteantud tähtajaks.
TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

 

Korea Vabariik

CHUNG-ANG UNIVERSITY (CAU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased.
Vahetusüliõpilastele suletud erialad/teaduskonnad: School of Medicine, School of Pharmacy, School of Nursing, School of Law, Graduate School (välja arvatud Graduate School of International Studies and MBA).

Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt (Courses in English);
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS, TÜ test või tõend õppejõult), lisaks võib esitada tõendi korea keele oskuse kohta (ei ole kohustuslik).

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli ja pakutavate ainete kohta: Chung-Ang University ja

 

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Chung-Angi ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Chung-Angi ülikooli infomaterjalides.

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY (PNU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni);
Sihtrühm: kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased;
Vahetusüliõpilastele suletud erialad: meditsiin, hambaarstiteadus, korea meditsiin, õendus, õigusteadus.
Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt. 
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS, TÜ test või tõend õppejõult), lisaks võib esitada tõendi korea keele oskuse kohta (ei ole kohustuslik).

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. 

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli kohta: Pusan National University

Info TÜ komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: 

- Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Pusani ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Pusani ülikooli infomaterjalides.

- Panga poolt väljastatud tõend rahalise kindlustatuse kohta (inglise keeles, vajalik viisa taotlemiseks). Nõutav summa: vähemalt 3000 USD semestri kohta. 

 

SOONGSIL UNIVERSITY (SU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (inter-university agreement);
Õppeperiood: 1-2 semestrit (sept-dets ja/või märts-juuni)
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased.
Õppekeel: pakutakse nii korea- kui ka ingliskeelseid kursuseid, lisaks on võimalik õppida korea keelt.

Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2,
- korea keel: ei ole nõutud, kuid tuleb kandideerimisel kasuks. Kui on soov õppida korea keeles, peab esitama tõendi piisava korea keele oskuse kohta.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta (TOEFL, IELTS, TÜ test või tõend õppejõult), lisaks võib esitada tõendi korea keele oskuse kohta (ei ole kohustuslik).

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimine: reeglina kord aastas, tähtaeg märtsis-aprillis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).

Rohkem infot ülikooli ja pakutavate ainete kohta: Soongsili ülikool

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada Soongsili ülikoolile oma kandideerimisavaldus koos nõutud lisadokumentidega. Täpsem info Soongsili ülikooli infomaterjalides.

 

 

Mehhiko

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit 
Sihtrühm: kõikide õppeastmete ja erialade üliõpilased;
Õppekeel: Peamiselt hispaania keel (vähemalt tasemel B2). Valikus on ka mõned inglise keele kursused.

Vahetusüliõpilastele suletud erialad/teaduskonnad: Meditsiin ja veterinaaria

Kandideerimisdokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega); 
- Tõend hispaania keele oskuse kohta (vähemalt B2, mõned programmid nõuavad C1).  Kui valite inglise keelsed kursused siis on nõutud IELTS - 6,5; TOEFL - 90.

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis. 

Kandideerimine: reeglina kord aastas, märtsis/aprillis. Vabade kohtade olemasolul võib sügisel toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks).
Konkursid kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.
TÜ konkurssSoleMOVE kandideerimissüsteemi kaudu.

 

Saksamaa

Kieli Ülikooli Rahvusvahelise Suveülikooli stipendium 

Kieli Ülikooli 74. rahvusvaheline suveülikool toimub ajavahemikul 17 juuli - 11 august 2023Suveülikool hõlmab saksa keele õpet (mitte algajatele), loenguid (Saksa rahvusest, ühiskonnast, keelest ja kultuurist) ning ekskursioone. Täpsem info programmi kohta: Internationalen Sommerkurs.

Kieli Ülikool pakub kolmele Tartu Ülikooli üliõpilasele stipendiumi suveülikoolis osalemiseks. Stipendium sisaldab lisaks tasuta õppele ka tasuta majutust ja toitlustamist (kaks korda päevas).

Kandideerima on oodatud kõikide erialade ja õppeastmete üliõpilased. NB! Kandideerida ei saa üliõpilased, kes lõpetavad õpingud TÜ-s 2022/23. õppeaastal.

NB! Selleks, et osaleda Suveülikoolis, peab olema Covid-19 vastu vaktsineeritud!

Vajalik on saksa keele oskus vähemalt tasemel A2.2 kuna õppetöö toimub saksa keeles.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- CV (vabas vormis, saksa keeles);
- motivatsioonikiri (eesti ja saksa keeles);
- soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles või saksa ja eesti keeles);
- tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega);
- tõend saksa keele oskuse kohta (nt saksa keele testi tulemused, TÜ maailma keelte ja kultuuride instituudi tõend või tõend õppejõult).

 

Tšiili

Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; NB! pakutakse ainult undergraduate taseme aineid.
Keelenõuded:
- inglise keel: vähemalt tase B2
- hispaania keel: vähemalt tase B2

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega)
- Tõend inglise keele oskuse kohta ((TOEFL, IELTS, TÜ test või tõend õppejõult);

Stipendium TÜ üliõpilastele: tasuta õpe 
Lisainfo Mayori kodulehelt
Kursuste info siin

Kandideerimine: kord aastas, tähtaeg märtsis (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks), läbi TÜ Rahvusvahelise õpirände keskuse. TÜ poolt välja valitud üliõpilasel tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Mayori ülikoolile nende poolt etteantud tähtajaks.
TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

NB! Vastu võetud üliõpilane peab tasuma Universidad Mayorile 60 USA dollarit. Exchange Fee: Each student must pay Universidad Mayor the equivalent of US$60 in Chilean pesos, once they are accepted to participate in the student mobility program. This amount is attributed to the exchange management and management of the International Relations Department. If the student does not make the exchange, the amount will not be refunded.

 

 

USA

NEBRASKA WESLEYAN UNIVERSITY (NWU)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1 semester (aug-dets või jaan-mai)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased; NB! NWU pakub aineid ainult undergraduate tasemel
Nõuded kandidaadile:
- keskmine hinne vähemalt 3.2;
- inglise keel: TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test: vähemalt tase B2; TOEFL iBT: 71 või IELTS: 5.5, Duolingo 100
- kohustuslik ainepunktide maht välisülikoolis: 12 USA AP (24 EAP) semestris.

Nebraska Wesleyani ülikool on eriti huvitatud tudengitest, kes aitaksid neil tutvustada Tartu ülikooli NWU tudengitele, et suurendada vahetusüliõpilaste tulekut Tartu ülikooli.

Täpsem info ülikooli ja pakutavate ainete kohta (kursuse kataloog sügiseks 2024 avatakse aprillis 2024): NWU

Stipendium: tasuta õpe, majutus ühiselamus, toitlustus (v.a. vaheaegadel, mil majutus on tasuline ja toitlustamist ei toimu). 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega);
- Tõend inglise keele oskuse kohta

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, kord aastas (tavaliselt jaanuar/veebruar). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele:

Peale TÜ komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid välisülikoolile, sh ingliskeelne pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (vajalik viisa taotlemiseks), nõutud summa: vähemalt 1700 USD semestri kohta ja passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Tudengitel tuleb endal tasuda (hinnad semestri kohta): Student fee: US$510; refundable room/bed linen deposit: US$120health insurance: ca US$300estimated Books and Supplies: ca US$500; TB Test Cost: ca US$200. TOTAL: Approximately US$1,700 per semester plus personal expenses.

SALISBURY UNIVERSITY (SU)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (õppeaasta aug-mai)
Sihtrühm: kõik õppeastmed ja erialad, piiratud võimalused meditsiini üliõpilastele; info pakutavate ainete kohta: Courses
Nõudmised kandidaadile:
- inglise keele oskus: TOEFL iBT: vähemalt 79 p, IELTS: vähemalt 6.5 p, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test: vähemalt tase B2 (CEFR skaalal).
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis (semestris): 12 USA AP (24 EAP).

Täpsem info: Salisbury University.

Stipendium: tasuta õpe 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta 

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas, tähtaeg jaanuaris-veebruaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ stipendiumikomisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma kandideerimisdokumendid Salisbury ülikoolile, sh passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu). Viisakutse saamiseks on vaja esitada Salisbury ülikoolile pangatõend rahalise kindlustatuse kohta. Nõutud summa: vähemalt 4500 USD semestri kohta.

 

WEST VIRGINIA UNIVERSITY (WVU)
Programm: 
ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1-2 semestrit (aug-dets ja/või jaan-mai). 
Sihtrühm: kõikide õppeastmete üliõpilased; piirangud turunduse, farmaatsia, meditsiini, hambaarstiteaduse ja õigusteaduse erialadele; lisaks ei lubata vahetusüliõpilastel aineid võtta kohtuekspertiisi, sotsiaaltöö ning ärijuhtimise magistriõppe erialadelt.

Inglise keele miinimumnõuded:  TOEFL iBT 79, IELTS 6.5, Duolingo test 105.
Keskmine hinne vähemalt 3.2
Miinimum ainepunktide maht välisülikoolis (semestris):
undergraduate tase: 12 USA AP (24 EAP)
- graduate tase: 9 USA AP (18 EAP)

Täpsem info ülikooli kohta: West Virginia University, Course information

Stipendium: tasuta õpe välisülikoolis.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles);
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta 

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, reeglina kord aastas, tähtaeg veebruaris (kandideerimine järgmiseks õppeaastaks). Vabade kohtade olemasolul võib augustis-septembris toimuda lisakonkurss (sama õppeaasta kevadsemestriks). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ stipendiumikomisjoni poolt välja valitud üliõpilastele: Viisakutse saamiseks on vaja esitada West Virginia ülikoolile pangatõend rahalise kindlustatuse kohta. Nõutud summa: vähemalt 3336 USD semestri kohta. Lisaks tuleb osta ka Aetna Student Health Insurance. Täpsem info ja hinnad on leitavad siit

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO (UNCG)
Programm: ülikoolidevaheline koostööleping (Inter-university cooperation agreement)
Õppeperiood: 1 semester (aug-dets jvõi jaan-mai)
Sihtrühm: rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. On mitmed erialaseid piiranguid, täpsem info pakutavate ainete kohta: Course Catalog.
Nõuded kandidaadile:
nõutud TOEFL, IELTS või Duolingo test (kõikide õppeastmete üliõpilastelt): TOEFL: vähemalt 79 p; IELTS: bakalaureuseõppe üliõpilastel vähemalt 6.0; magistrantidel vähemalt 6.5 p; Duolingo 110.
- keskmine hinne vähemalt 3.5
- kohustuslik ainepunktide maht välisülikoolis: 12 USA AP semestriks (24 EAP).

Täpsem info ülikooli ja kandideerimise kohta: UNCG exchange info ja UNCG fact sheet.

Stipendium: tasuta õpe, majutus ühiselamus ja toitlustus.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:
- Motivatsioonikiri (inglise keeles);
- Soovituskiri TÜ õppejõult (inglise keeles). Magistrandid ja doktorandid peavad esitama 2 soovituskirja;
- Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles, koos keskmise hindega), magistrantidel ja doktorantidel ka eelmise õppeastme akadeemiline õiend (inglise keeles);
- Tõend inglise keele oskuse kohta 

Kandideerimine: läbi TÜ rahvusvahelise õpirände keskuse, üldiselt kord aastas (jaanuar/veebruar). Konkurss kuulutatakse välja umbes 1 kuu enne kandideerimise tähtaega.
Vabade kohtade olemasolul võib augustis/septembris toimuda lisakonkurss järgmise õppeaasta kevadsemestriks.

TÜ konkurss: läbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

Info TÜ komisjoni poolt väljavalitud üliõpilastele:

Peale TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjoni positiivset otsust tuleb esitada oma dokumendid Greensboro ülikoolile läbi nende online kandideerimissüsteemi. Lisaks on vaja esitada ka:
- ingliskeelne pangatõend rahalise kindlustatuse kohta (vajalik viisa taotlemiseks). Nõutud summa arvel: vähemalt 2500 USD (semestriks).
- passikoopia (NB! Kontrolli, et pass oleks kehtiv vähemalt 6 kuud peale välisõpingute lõppu).

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale