Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool. Võrgustik on suunatud koostöö arendamisele, kõrghariduse rahvusvahelistumisele, sealhulgas üliõpilasvahetuse arendamisele.

Utrechti võrgustik pakub oma liikmesülikoolide magistrantidele ja doktorantidele stipendiume uurimistöö tegemiseks mõnes võrgustikku kuuluvas ülikoolis. Nimekiri võrgustikku kuuluvatest ülikoolidest: Utrecht Network - Members.

Stipendium: kuni 1000.- eurot (ühekordne stipendium)

Tingimused:

 • Lähetus peab toimuma ajavahemikul 01.05.2023 - 31.03.2024;
 • Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased;
 • Sobiv välisülikool tuleb endal leida – stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vastuvõtva kõrgkooli nõusolek; NB! Võta huvipakkuva välisülikooliga varakult ühendust - välisülikooli nõusoleku saamine võib aega võtta;
 • Miinimum periood välisülikoolis: 4 nädalat;
 • Lähetuse eesmärk peab olema uurimistöö tegemine, lubatud on lisaks osaleda ka õppetöös, kuid eelistatakse üliõpilasi, kelle lähetus on seotud ainult uurimistööga;
 • Kandideerida saavad üliõpilased, kes ei saa osaleda Erasmuse programmis (lähetuse pikkus on lühem kui 2 kuud, välisülikooliga puudub vastava eriala Erasmuse leping);
 • Täpsem info: Young Researchers Grant.

NB! Peale välisõpingute lõppu tuleb esitada õpingute/uurimistöö aruanne ning kinnitus välisülikoolis õppimise kohta.

Kandideerimisdokumendid:

 • UN kandideerimisavaldus;
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles);
 • Soovituskiri juhendajalt (inglise keeles);
 • Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • Välisülikooli kinnitus vastuvõtmise kohta (välisülikooli akadeemiliselt juhendajalt või välisülikooli koordinaatorilt).

NB! Kõik dokumendid esitada läbi SoleMOVE mobiilsussüsteemi.

Tähtaeg: 31. jaanuar

ESITA AVALDUS

 

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

prokrastineerimine

Viivlejate kahe teraga mõõk

Eerik Kergandbergi konverents

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“