Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool. Võrgustik on suunatud koostöö arendamisele, kõrghariduse rahvusvahelistumisele, sealhulgas üliõpilasvahetuse arendamisele.

Utrechti võrgustik pakub oma liikmesülikoolide magistrantidele ja doktorantidele stipendiume uurimistöö tegemiseks mõnes võrgustikku kuuluvas ülikoolis. Nimekiri võrgustikku kuuluvatest ülikoolidest: Utrecht Network - Members.

Stipendium: kuni 1200.- eurot (ühekordne stipendium)

Tingimused:

 • Lähetus peab algama ajavahemikul 01.05.2024 - 31.03.2025;
 • Kandideerida saavad magistri- ja doktoriõppe üliõpilased;
 • Sobiv välisülikool tuleb endal leida – stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vastuvõtva kõrgkooli nõusolek; NB! Võta huvipakkuva välisülikooliga varakult ühendust - välisülikooli nõusoleku saamine võib aega võtta;
 • Miinimum periood välisülikoolis: 4 nädalat;
 • Lähetuse eesmärk peab olema uurimistöö tegemine, lubatud on lisaks osaleda ka õppetöös, kuid eelistatakse üliõpilasi, kelle lähetus on seotud ainult uurimistööga;
 • Kandideerida saavad üliõpilased, kes ei saa osaleda Erasmuse programmis (lähetuse pikkus on lühem kui 2 kuud, välisülikooliga puudub vastava eriala Erasmuse leping);
 • Täpsem info: Young Researchers Grant.

NB! Peale välisõpingute lõppu tuleb esitada õpingute/uurimistöö aruanne ning kinnitus välisülikoolis õppimise kohta.

Kandideerimisdokumendid:

 • UN kandideerimisavaldus;
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles);
 • Soovituskiri juhendajalt (inglise keeles);
 • Tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • Välisülikooli kinnitus vastuvõtmise kohta (välisülikooli akadeemiliselt juhendajalt või välisülikooli koordinaatorilt).

NB! Kõik dokumendid esitada läbi SoleMOVE mobiilsussüsteemi.

Tähtaeg: 22. veebruar

ESITA AVALDUS

 

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale