Autor:
Piret Saluveer

Erasmus + üleilmne õpiränne

Erasmus+ üleilmne õpirännne (International Credit Mobility, ICM) võimaldab üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool Erasmus+ programmiriike asuvates partnerkõrgkoolides, kellega on Tartu Ülikoolil sõlmitud parterleping. Info Erasmus+ üleilmse õpirände teiste tegevuste kohta loe täpsemalt siit

Erasmus+ üleilmse õpirände programmi partnerülikool saab olla väliskõrgkool, mis asub väljaspool Erasmus+ Euroopa programmiriike ja kellega on TÜ on sõlminud koostöölepingu. Nimekiri valdkondade sõlmitud lepingutest on leitav SoleMOVE süsteemist. 

Leia SoleMOVE süsteemist endale sobilik väliskõrgkool:

Your home unit: vali nimekirjast oma erialaüksus (valdkond/faculty või instituut) ja seadista otsingukriteeriumid täpsemaks otsinguks (Advanced search):

 • Application period: Erasmus+ ICM additional call for spring 2024 (countries outside program)
 • Type of exchange: Studying (õppimine partnerkõrgkoolis)
 • Exchange program: Erasmus+ ICM
 • Study level: Bachelor, Master või Doctorate (vali oma õppeaste)

Leia SoleMOVE süsteemist oma valdkonnale, erialale ja õppeastemele vastav parterkõrgkool. Uuri infot õppetöö, akadeemilise kalendri, õppekeele, majutusvõimaluste kohta välisülikooli kodulehe vahetusüliõpilastele mõeldud rubriigist, ära unusta ka üldist välisõpingute planeerimist ning vajadusel pea nõu programmijuhi või oma juhendajaga.

Täpsemat infot võib küsida konkreetse kooli kohta ka Erasmus+ üleilmse õpirände programmi koordinaatorilt.

 • Nii kandideerimise kui välisõpingute ajal pead olema TÜ üliõpilaste nimekirjas (immatrikuleeritud üliõpilaseks, st osaleda ei saa eksternid, külalisüliõpilased, residendid);
 • Pead õpingud nii planeerima, et õpiränne kenasti TÜ õpingutesse mahutuks - välismaal õppimine koos tulemuste ülekandmisega peavad saama lõpetatud enne, kui sind eksmatrikuleeritakse;
 • Erasmus programmis võib osaleda iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest); sealjuures on 1. õppeaste bakalaureuse- või rakenduskõrgharidus, 2. aste magistrantuur, 3. aste doktorantuur. Varasemad Erasmuse programmis (Euroopa-sisene üliõpilasvahetus ja praktika) osalemised lähevad arvesse ja arvatakse maksimaalsest võimalikust ajast antud õppeastmel maha. Näiteks, kui varasemalt oled 1. kõrgharidusastmel osalenud Erasmuse programmis terve õppeaasta, siis ei ole suure tõenäosusega (sõltuvalt väliskõrgkooli õppeaasta pikkusest) võimalik teist korda 1. kõrghariduse astmes enam Erasmuse programmis osaleda (ka siis, kui õppekava on muutunud - loeb see, et tegemist on endiselt kõrghariduse 1. astmega). Kui varasem sama õppeastme raames Erasmuse programmis osalemine on olnud lühem kui õppeaasta, siis on võimalik osaleda ka samas astmes teist korda 12-... kuud - arvestades, et järelejäänud kuude arv vastab programmis osalemise minimaalse perioodi nõudele ( 3 kuud).
 • Vastavalt TÜ õppekorralduseeskirjale pead väliskõrgkoolis sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris ja taotlema välisõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist TÜ õppekavas. Kui vastuvõtval kõrgkoolil on sissetulevatele vahetusüliõpilastele kehtestatud suurem õppetöö minimaalse mahu nõue, siis pead sellest lähtuma
 • Väliskõrgkoolis võetavad õppeained pead eelnevalt kokku leppima, vt õppeplaani ja õppelepingu infot
 • Enne välismaale õppima siirdumist peab ennast registreerima oma teaduskonna dekanaadis välismaal õppijaks
 • Sul on võimalus oma õppeaja pikendamiseks väliskõrgkoolis viibitud semestri võrra, kui kandsid üle väliskõrgkoolis sooritatud õppeained vähemalt 15 EAP mahus. Uuri lähemalt välismaal õppimisega seonduva õppekorralduse kohta siit.
 • Tasulisel õppekohal õppides maksad välisõpingute ajal Tartu Ülikoolile 30% õppeteenustasust;
 • Välisõpingute ajal võid saada riiklikku õppetoetust (juhul kui akadeemiline üksus ei otsusta teisiti) ja õppelaenu.

Programmis osalejale on tagatud tasuta õpe väliskõrgkoolis ja stipendium, mis koosneb:

 • Elamistoetus vastavalt õpirände perioodile (700 eurot kuus)
 • Ühekordne reisitoetus vastavalt sihtriigile

 Reisitoetuse summa arvutatakse reisikalkulaatori abil järgmise põhimõtte järgi:

Reisidistants (üks suund)Summa (edasi-tagasi)
Vahemik 10 kuni 99 km:   20 EUR osaleja kohta
Vahemik 100 kuni 499 km:  180 EUR osaleja kohta
Vahemik 500 kuni 1999 km:  275 EUR osaleja kohta
Vahemik 2000 kuni 2999 km:  360 EUR osaleja kohta
Vahemik 3000 kuni 3999 km:  530 EUR osaleja kohta
Vahemik 4000 kuni 7999 km:  820 EUR osaleja kohta
8000 KM ja rohkem:1500 EUR osaleja kohta

Erasmus+ programmis osalejalt ei või väliskõrgkool õppemaksu ega lisamakse küsida (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud), kuid võidakse küsida väikseid tasusid üliõpilasliitude, õppematerjalide (koopiad, laboratooriumis vajalikud vahendid jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega.

Üliõpilasel on kohustus omada tervise- ja õnnetusjuhtumi kindlustust (seda programm ei kata).

Kandideerimise üldised tingimused

 • Kandideerida saavad vastavas koostöölepingus kokku lepitud õppeastme üliõpilased (vaata SoleMOVE süsteemist)
 • Õpirände koostöökokkulepped väliskõrgkoolidega on sõlmitud valdkonnapõhiselt ja erialaselt. Seega saab kandideerida üksnes oma valdkonna või eriala piires
 • Kokku saab õppima minna kuni 5 kuuks (miinimum periood 3 kuud)
 • Valikukriteeriumid: üliõpilaste valikul võetakse arvesse motivatsiooni, õppetulemusi ja varasemaid õpirände kogemusi.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: 

 • avaldus SoleMOVE süsteemis;
 • motivatsioonikiri (soovituskirja lisaks eraldi ei nõuta, kuid palun märgi võimalusel motivatsioonikirjas sind soovitava õppejõu nimi).
 • tõend õppetulemuste kohta (koos keskmise hindega, küsi dekanaadist/kolledži kantseleist, inglise keeles);
 • tõend selle võõrkeele oskuse kohta, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis - sobivad kõik rahvusvahelised või Eestis sooritatud testid (sh TÜ maailma keelte ja kultuuride instituudi test) või tõend võõrkeele kursuse läbimise kohta, kus märgitud ka saavutatud keeletase. Keeletõend küsida soovitavalt võõrkeeles, et see sobiks hiljem ka väliskõrgkoolile esitamiseks. Miinimum keeletaseme nõue on B2.

Allpool on info, kuidas esitada kandideerimisdokumendid SoleMOVE süsteemis:

 • Mine veebilehele SoleMOVE
 • Vali "University of Tartu" oma koduülikooliks
 • Logi sisse TÜ kontoga
 • Vasakpoolsest menüüribast vali: "Application form for outgoing student mobility" 
 • Selleks, et alustada avalduse tegemist, vali "new"
 • Vali "Study" kui õpirände liik
 • Avaldusperioodiks vali "Erasmus+ ICM call for ... (countries outside program)"
 • Vajuta "save" salvestamiseks ning alusta avalduse täitmist. 

NB! Palun alusta avalduse täitmist teisest tulbast "exchange study information", mitte "personal data" tulbast. See on oluline seetõttu, et "add new institution/enterprise" all üliõpilasvahetusprogrammi valimine määrab ära kogu avalduse sisu. Palun vali õpirändesse kandideerides alati "add new institution/enterprise" mitte "add new institution/enterprise (as freemover)". 

Taotlusi võetakse üldjuhul vastu septembris ja märtsis.

ESITA AVALDUS