Aktiivse kodaniku ABC

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Alar Kilp
Heiko Pääbo
Silver Bohl
Õppekava rühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on arendada aktiivse, teadliku, demokraatliku ja vastutustundliku kodaniku pädevusi. Kursus on mõeldud toetama gümnaasiumi õppekava sotsiaalainete ainevaldkonnas kohustulikest ainetest ühiskonnaõpetust ja valikkursuseid "Globaliseeruv maailm", "Üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" ja "Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu". Kursus toetab sisseastumist riigi- ja ühiskonnateaduslike õppekavadele Tartu Ülikoolis.
Sihtrühm:
gümnaasiumi 10. - 12. klass; kursusele ei võeta täiskasvanuid
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
* teab poliitikast toimuvast, oskab mõtestada ja seostada poliitikas toimuvat lähtuvalt osapooltest ja vaadetest,
* oskab osaleda poliitikas demokraatlikult ja vastutustundlikult, teiste kodanikega koos ja ka talle endale sobival viisil,
* oskab langetada informeeritud valimisotsuseid ning sõnastada argumenteeritud seisukohti küsimustes, kus õigekspeetavaid arusaamu on rohkem kui üks.
Õppejõud:
Alar Kilp - PhD (politoloogia); TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor
Heiko Pääbo - PhD (politoloogia); TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Läänemere maade poliitika lektor
Silver Bohl - MA (ökonoomika ja ettevõtlus); TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi turundusspetsialist
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Sissejuhatus 2 Alar Kilp
2. Mis on poliitika? 5 Alar Kilp
3. Kuidas ära tunda ideoloogiaid? 5 Alar Kilp
4. Kuidas peaksin demokraatliku kodanikuna suhtuma endast rikkamatesse ja vaesematesse ning käituma nendega, kelle poliitilisi vaateid ma taunin? 5 Alar Kilp
5. Kuidas teha kompetentset valimisotsust? 5 Alar Kilp
6. Kuidas muutuvad hääled saadikute kohtadeks? Kes esindab mind siis, kui valimistel minu poolt valitud kandidaat ei osutunud valituks? Kuidas vastutab minu poliitiline esindaja valijate ees? 5 Alar Kilp
7. Milliseid teadmisi ja oskusi vajan erakonnas osalemiseks? 5 Alar Kilp
8. Kes esindab minu (sh noorte) huve poliitikas? 5 Alar Kilp
9. Kuidas kujundada avalikku arvamust? Mis on demagoogia ja kuidas tunda ära populismi? 5 Alar Kilp
10. Kuidas jõuda demokraatias poliitilise eliidi hulka? Millised oskused on vajalikud demokraatias poliitilise eliidi hulka jõudmiseks? 5 Alar Kilp
11. Kokkuvõte: demokraatliku kodaniku poliitikas osalemise viisid ja oskused. Demokraat iseenda moodi. 5 Alar Kilp

Hinnainfo:
Tasuta kursus üldhariduskooli õpilastele
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Moodle keskkonnas.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
1. nädal. Mis on poliitika?
2. nädal. Kuidas ära tunda ideoloogiaid?
3. nädal. Kuidas peaksin demokraatliku kodanikuna suhtuma endast rikkamatesse ja vaesematesse ning käituma nendega, kelle poliitilisi vaateid ma taunin?
4. nädal. Kuidas teha kompetentset valimisotsust?
5. nädal. Kuidas muutuvad hääled saadikute kohtadeks? Kes esindab mind siis, kui valimistel minu poolt valitud kandidaat ei osutunud valituks? Kuidas vastutab minu poliitiline esindaja valijate ees?
6 nädal. Milliseid teadmisi ja oskusi vajan erakonnas osalemiseks?
7. nädal. Kes esindab minu (sh noorte) huve poliitikas?
8. nädal. Kuidas kujundada avalikku arvamust? Mis on demagoogia ja kuidas tunda ära populismi?
9. nädal. Kuidas jõuda demokraatias poliitilise eliidi hulka? Millised oskused on vajalikud demokraatias poliitilise eliidi hulka jõudmiseks?
10. nädal. Kokkuvõte: demokraatliku kodaniku poliitikas osalemise viisid ja oskused. Demokraat iseenda moodi.
Nõuded lõpetamiseks:
Arvestuse saamiseks tuleb õigeaegselt (iga nädala teema läbimiseks on tähtaeg) sooritada iganädalane teadmisi kontrolliv test ning anda vastused kahele reflektiivset seisukohavõttu nõudvale teemakohasele küsimusele.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kontrolltööd, reflektiivsed lühi-esseed
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuse saamiseks tuleb igal nädalal vastaval nädala teemal sooritada nii teadmisi kontrolliv test kui ka vastata kahele reflektiivset seisukohavõttu nõudvale teemakohasele küsimusele (mõlemad vastused on minimaalselt 100 tähemärki ja maksimaalselt 500 tähemärki).
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Registreerumise tähtaeg:
31.12.2023
Täiendav info:
Alar Kilp, alar.kilp@ut.ee, +372 +372 737 5312
Programmi kood:
P2TP.TK.079
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 07.02.2024 - 07.02.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.02.2024 - 02.02.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.02.2024 - 16.06.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.12.2023 - 13.12.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 07.02.2024 - 07.02.2024 Maht: 0.5 EAP (12 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Prokrastineerimine tähendab ebameeldivate või raskete ülesannete edasilükkamist või nendega viivitamist. Selles artiklis leiad, kuidas prokrastineerimisega paremini toime tulla.
04.09.2023
#tudengile #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe #tudengivari #esmakursuslane #välismaal õppija
Selles artiklis on mõned nipid ja uuringud sellest, kuidas leida uusi sõpru.
29.08.2023