Argumenteerimisoskuse psühholoogia

Toimumise aeg
Maht
0.25 EAP (7 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
150 EUR
Õppejõud
Tõnu Lehtsaar
Õppekava rühm
Psühholoogia
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
P2OO.TK.263
Eesmärk:
Koolitusprogrammi eesmärk on anda osalejatele teadmisi veenva esinemise psühholoogilistest alustest ning praktilisi võtteid kõne ülesehitamiseks, emotsionaalsete ja ratsionaalsete argumentide kasutamiseks ning kuulajate kaasamiseks esinemistel ja nõupidamistel.
Sihtrühm:
Kõik huvilised
Kursuse õpiväljundid:
Koolitusprogrammi läbinud osaleja - teab emotsionaalsete ja ratsionaalsete argumentide osatähtsust nii avalikul esinemisel kui ka suhtlemises üldse; - oskab oma seisukohti selgelt sõnastada; - oskab kasutada ereinvaid argumente oma seisukohtade toetamiseks. - oskab debatti juhtida ja selles aktiivselt osaleda.
Õppejõud:
Tõnu Lehtsaar - Tõnu Lehtsaar koolitab teemadel, mida ta on uurinud, millest kirjutanud ja milles on tal isiklik kogemus. Ta töötab hetkel Tartu Ülikooli nõustaja-kaplanina ning on hinnatud ja suurte kogemustega täiskasvanukoolitaja konfliktide juhtimise, avaliku esinemise, otsustamise psühholoogia, grupiprotsesside, suhtlemisoskuste ja kommunikatsiooni teemadel. Tema sulest on ilmunud suhtlemisalaseid uurimisartikleid ning raamatud „Suhtlemiskonflikti psühholoogia (2008, 2015) ja „Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused“ (2010).
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Argumenteerimine kui hoiakute ja seisukohtade muutmise ratsionaalne vahend. Emotsionaalsed argumendid ja nende seos ratsionaalsete argumentidega. Oma seiskohtade ja otsuste selge sõnastamine ja edastamine. Oma seisukohtade põhjendamine, toetavate seisukohtade ja näidete leidmine, põhjendamise loogilised alused. Väitlemise kunst nii väitluse juhina kui ka aktiivse osalejana. 7 Tõnu Lehtsaar

Nõuded lõpetamiseks:
osalemine loeng-seminarides
Väljastatav dokument:
tõend
Toimumiskoha info:
Tallinn Teatri väljak 3-311
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
10.00-11.30 Argumenteerimine kui seisukohtade muutmine. Emotsionaalsed ja ratsionaalsed argumendid. 11.30-11.45 Paus 11.45-13.00 Oma seisukoha selge sõnastamine. Kuidas esitada oma arvamust, otsust või seisukohta nii, et see oleks selge ja veenev. 13.00-13.45 Lõuna 13.45-15.00 Oma seisukoha põhjendamine. Kuidas leida ja kasutada kohaseid argumente. 15.00-15.15 Paus 15.15-16.30 Väitlus kui argumenteerimise vorm. Kuidas käituda erinevates aruteludes alates mitteametlikust arutelust kuni organiseeritud debatini.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
hindamist ei toimu
Täiendav info:
Esta Pilt, esta.pilt@ut.ee, +372 +372 737 5560
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 17.01.2023 - 17.01.2023 Maht: 0.25 EAP (9 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.02.2023 - 01.02.2023 Maht: 0.5 EAP (12 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 11.01.2023 - 24.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 01.04.2023 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2023 - 15.03.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022