Analüütiline keemia

-

Toimumise aeg
Maht
30 EAP (780 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
3240 EUR
Õppejõud
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega ja tunnustatud TÜ õppejõud prof. Ivo Leito, Koit Herodes, Irja Helm, Astrid Darnell, Andre Leesment, Sigrid Selberg, Riin Rebane ja teised.
Õppekava rühm
Keemia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Üldeesmärk on anda oma igapäevase tööna keemilisi analüüse tegevatele praktikutele võimalus tõsta oma haridustaset ja seeläbi olla konkurentsivõimelisem tööturul.
Sihtrühm:
Programm sobib erinevate valdkondade spetsialistidele. Oodatud on ettevõtete töötajad, kes oma töös on juba kokku puutunud või puutuvad tulevikus kokku laboritööga, mis nõuab erinevate analüüsimetoodikate teadmist, rakendamist ja mõõtetulemuste interpreteerimist. Vajalikud on keemia algteadmised põhikooli ja keskkooli tasemel ning julge pealehakkamine.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinu:
Teab erinevaid analüüsimeetodeid ja oskab neid esmasel tasandil kasutada.
Oskab valida analüüsiks sobivat meetodit ja tunneb põhilisi laboris töötamise võtteid.
On tuttav analüüsimetoodikate valideerimise ja tulemuste usaldusväärsuse tagamisega.
Õpingute alustamise tingimused:
Mikrokraadi õppesse kandideerijatelt ootame motivatsioonikirja, kus on kirjeldatud oma eelnev õpi- ja töökogemus, omandatud hariduse tase ning ootused mikrokraadile. Lisaks palutakse kõigil kandidaatidel sooritada veebipõhine test. Sellel testil ei ole nõutavat miinimumtulemust – iga tulemusega võib kandidaat osutuda vastuvõetuks. Testi eesmärk on selgitada kandidaatide algteadmiste tase. Motivatsioonikirja ja testi tulemuse alusel valitakse välja mikrokraadi kandidaadid.
Õppejõud:
Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega ja tunnustatud TÜ õppejõud prof. Ivo Leito, Koit Herodes, Irja Helm, Astrid Darnell, Andre Leesment, Sigrid Selberg, Riin Rebane ja teised.
Hinnainfo:
sügissemester 1080 eurot, kevadsemester 2160 eurot
Toimumiskoha info:
Tartu linn Ravila 14a, Tartu, Chemicum
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Täiendusõppija osaleb õppetöös koos tudengitega vastavalt tunniplaanile.

Õpe sügissemestril:

E. 14.15-16.00 LTKT.06.002 Keemiliste andmete analüüs (16 nädalat)

T. ja R 10.15-12.00 LOKT.06.010 Analüütiline keemia I (16 nädalat, õpe toimub põimõppena)

T/K/R LOKT.06.012 Analüütilise keemia praktikum I (praktikumi rühma saab ise valida, praktikumi toimumise ajad on toodud tabelis)

Õpe kevadsemestril:

T. 10.15-14.00 LTKT.06.024 Analüütiline keemia II (16 nädalat)

E/K 12.15-17.00 LTKT.06.004 Keemilise analüüsi praktikum (praktikumi rühma saab ise valida)

E. 12.15-14.00 ja K. 10.15-12.00 LOKT.06.030 Metroloogia keemias ingl (16 nädalat)
Nõuded lõpetamiseks:
Tunnistus väljastatakse neile, kes on läbinud programmi täies mahus.
Õppeainete läbimiseks vajalikud nõuded on toodud iga õppeaine andmetes.
Neile, kes ei ole kogu programmi läbinud, saab vormistada tõendi sooritatud õppeainete kohta.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2024
Täiendav info:
Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee, +372 +372 737 5235 (5235)
Programmi kood:
LTKT.TK.018
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 29.07.2024 - 09.08.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Inglise
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023