Haldusõigus praktikutele

-

Toimumise aeg
Maht
21 EAP (546 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
2079 EUR
Õppejõud
Õppejõududeks on õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid.
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks, eesmärgiga pakkuda õigusalaseid teadmisi valdkonnaga tööalaselt kokku puutuvatele praktikutele või neile kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.
Sihtrühm:
Mikrokraadiprogrammi sihtrühm on riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või juurde saada õigusalaseid teadmisi riigi- ja haldusõiguses, haldusmenetluses, kitsamalt kohaliku omavalitsuse õiguses ja ehitus- ning planeerimisõiguses. Sihtrühm on ka need õppijad, kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadiprogrammi läbinu:
- tunneb Eesti põhiseaduslikku korda ja riigiõiguse üldpõhimõtteid;
- tunneb ära põhiseadusliku probleemi ja suudab seda põhiseaduslikku argumentatsiooni kasutades lahendada;
- tunneb haldusõiguse põhiseaduslikke printsiipe ja põhimõisteid;
- tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlust;
- oskab sisustada ehitus- ja planeerimisõiguse mõisteid ning orienteerub üldpõhimõtetes;
- omab ülevaadet avaliku võimu pädevusest planeerimisvaldkonnas, planeerimisega seotud õigussuhetest ja õiguskaitsemeetmetest;
- teab kohaliku omavalitsuse õiguse asendit Eesti õiguskorras ja tunneb valdkonda puudutavat olulisemat kohtupraktikat;
- tunneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava sisemise- ja välise järelevalve korraldust.
Õpingute alustamise tingimused:
Ootame programmile õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, eelnevad õigusalased teadmised ei ole vajalikud.
Õppejõud:
Õppejõududeks on õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid.
Hinnainfo:
Õppija tasub ainepunkti hinna alusel. Ainepunkti hind on 2024/2025. õppeaastal 99 eurot. Hind võib õppeaastati erineda. Tasuda on võimalik kas terve programmi eest korraga või semestri kaupa vastavalt ainepunktidele. Tasuda võib ka asutus, selleks võtta ühendust programmi kontaktisikuga.
Toimumiskoha info:
Tallinn Õppetöö toimub auditoorselt või veebis õigusteaduskonna Tallinna osas sessioonõppe vormis.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Mikroraadiprogramm kestab kaks semestrit, sügis- ja kevadsemestril.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained:
P2OG.02.058 Riigiõigus 1. ja 2. osa 6 EAP (sügis- ja kevadsemester)
P2OG.01.107 Ehitus- ja planeerimisõigus 6 EAP (sügissemester)
P2OG.02.154 Haldusõigus 6 EAP (sügissemester)
P2OG.02.016 Kohaliku omavalitsuse õigus 3 EAP (kevadsemester)
Nõuded lõpetamiseks:
Kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Programmil õppima asumiseks tuleb end ise registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS), konkurssi läbida ei tule.

Registreerumise tähtaeg:
21.08.2024
Täiendav info:
Merle Põlder, merle.polder@ut.ee, +372 +372 6271 874
Programmi kood:
SVOI.TK.107
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 16.09.2024 - 08.12.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 16.09.2024 - 08.12.2024 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023
#kestlikkus #tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Inimesed haaravad psühhoaktiivsete ainete järele just rasketel hetkedel. Selle tagajärg on – vastupidiselt oodatule – probleemide süvenemine ja/või pikaajaliste terviseriskide kasv.
01.10.2023