Haldusõigus praktikutele

-

Toimumise aeg
Maht
21 EAP (546 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tallinn
Hind
1869 EUR
Õppejõud
Õppejõududeks on õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid.
Õppekava rühm
Õigus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Mikrokraadiprogramm annab põhiteadmised riigi- ja haldusõiguse põhiprintsiipidest ja kitsamatest distsipliinidest (kohaliku omavalitsuse õigus ja ehitus- ja planeerimisõigus) ning oskused nende teadmiste rakendamiseks, eesmärgiga pakkuda õigusalaseid teadmisi valdkonnaga tööalaselt kokku puutuvatele praktikutele või neile kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.
Sihtrühm:
Mikrokraadiprogrammi sihtrühm on riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes töötavad spetsialistid, kellel on vaja uuendada või juurde saada õigusalaseid teadmisi riigi- ja haldusõiguses, haldusmenetluses, kitsamalt kohaliku omavalitsuse õiguses ja ehitus- ning planeerimisõiguses. Sihtrühm on ka need õppijad, kes soovivad antud valdkondadele spetsialiseeruda.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadiprogrammi läbinu:
- tunneb Eesti põhiseaduslikku korda ja riigiõiguse üldpõhimõtteid;
- tunneb ära põhiseadusliku probleemi ja suudab seda põhiseaduslikku argumentatsiooni kasutades lahendada;
- tunneb haldusõiguse põhiseaduslikke printsiipe ja põhimõisteid;
- tunneb haldusmenetluse põhimõtteid ja menetlust;
- oskab sisustada ehitus- ja planeerimisõiguse mõisteid ning orienteerub üldpõhimõtetes;
- omab ülevaadet avaliku võimu pädevusest planeerimisvaldkonnas, planeerimisega seotud õigussuhetest ja õiguskaitsemeetmetest;
- teab kohaliku omavalitsuse õiguse asendit Eesti õiguskorras ja tunneb valdkonda puudutavat olulisemat kohtupraktikat;
- tunneb kohaliku omavalitsuse üle teostatava sisemise- ja välise järelevalve korraldust.
Õpingute alustamise tingimused:
Ootame programmile õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, eelnevad õigusalased teadmised ei ole vajalikud.
Õppejõud:
Õppejõududeks on õigusteaduskonna õppejõud, kes on oma valdkonna tunnustatud eksperdid.
Hinnainfo:
Õppija tasub ainepunkti hinna alusel. Ainepunkti hind on 2023/2024. õppeaastal 89 eurot. Hind võib õppeaastati erineda. Tasuda on võimalik kas terve programmi eest korraga või semestri kaupa vastavalt ainepunktidele. Tasuda võib ka asutus, selleks võtta ühendust programmi kontaktisikuga.
Toimumiskoha info:
Tallinn Õppetöö toimub auditoorselt või veebis õigusteaduskonna Tallinna osas sessioonõppe vormis.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Mikroraadiprogramm kestab kaks semestrit, sügis- ja kevadsemestril.

Mikrokraadiprogrammi kuuluvad järgmised õppeained:
P2OG.02.058 Riigiõigus 1. ja 2. osa 6 EAP (sügis- ja kevadsemester)
P2OG.01.107 Ehitus- ja planeerimisõigus 6 EAP (sügissemester)
P2OG.02.154 Haldusõigus 6 EAP (kevadsemester)
P2OG.02.016 Kohaliku omavalitsuse õigus 3 EAP (kevadsemester)
Nõuded lõpetamiseks:
Kõikides programmi kuuluvates õppeainetes positiivse tulemuse saamine vastavalt õppeaine versioonis toodud tingimustele. Igal õppeainel on õppeaine versioonist lähtuvad aine läbimise nõuded.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Programmil õppima asumiseks tuleb end ise registreerida Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS), konkurssi läbida ei tule.
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2023
Täiendav info:
Merle Ojasalu, merle.ojasalu@ut.ee, +372 +372 6271 874
Programmi kood:
SVOI.TK.107
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 11.09.2023 - 03.12.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2025 Maht: 63 EAP (1638 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 30.06.2025 Maht: 63 EAP (1638 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022