Kontratseptsioon igapäevases praktikas - uued lähenemised

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (40 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
190 EUR
Õppejõud
Kai Part
Made Laanpere
Õppekava rühm
Meditsiin
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
MVCM.TK.122
Eesmärk:
Kursusel käsitletakse uuemaid seisukohti kõigi rasestumisvastaste meetodite kohta ja antakse peamised põhitõed kontratseptsioonialase nõustamise kohta. Käsitletakse kõik meetodeid ja nende kasutamist erinevate meditsiiniliste seisundite/haiguste korral. Õppejõud osalevad kogu kursuse ajal aktiivselt õppeprotsessis ja vastavad kõigile ettetulevatele küsimustele.
Sihtrühm:
naistearstid, perearstid, ämmaemandad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu omab kaasaaegseid teadmisi kõigist rasestumisvastastest meetoditest; oskab nõustamisel arvestada meetodite vastuvõetavusega patsiendile, meditsiiniliste vastunäidustustega ning võimalike individuaalsete kasude ja riskidega; teab kontratseptsiooni eripärasid naise elukaarel ja erinevate meditsiiniliste seisundite ja haiguste korral.
Õppejõud:
Kai Part - https://www.ut.ee/et/kai-part
Made Laanpere - https://www.ut.ee/et/made-laanpere
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. moodul: Ülevaade rasestumisvastastest meetoditest ja nende toimemehhanismist. 2. moodul: Kombineeritud hormonaalse kontratseptsiooni hüved ja riskid, võimalikud kõrvaltoimed ja kasutamine. 3. moodul: Progestageenmeetodite ja emakasisese kontratseptsiooni hüved ja riskid, võimalikud kõrvaltoimed ja kasutamine. 4. moodul: Kontratseptsioon erinevate meditsiiniliste seisundite puhul. Koostoimed ravimitega. 40

Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/0901-120223-kontratseptsioon-igapaevases-praktikas-uued-lahenemised Lisaks iseseisvale tööle Moodles tuleb osaleda ka ühes 4-tunnises veebiseminaris, mis toimub 23.01.23 k 13.15-17.00 ning kus saame reaalajas arutada teie endi kliinilisi situatsioone ja probleeme.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Täiendav info:
Marika Rosenthal, marika.rosenthal@ut.ee, +372 +372 731 8109
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 09.01.2023 - 01.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 11.02.2023 - 11.02.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022