Kontratseptsioon igapäevases praktikas - uued lähenemised

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (40 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
255 EUR
Õppejõud
Kai Part
Made Laanpere
Õppekava rühm
Meditsiin
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursusel käsitletakse uuemaid seisukohti kõigi rasestumisvastaste meetodite kohta ja antakse peamised põhitõed kontratseptsioonialase nõustamise kohta. Käsitletakse kõik meetodeid ja nende kasutamist erinevate meditsiiniliste seisundite/haiguste korral. Õppejõud osalevad kogu kursuse ajal aktiivselt õppeprotsessis ja vastavad kõigile ettetulevatele küsimustele.
Sihtrühm:
naistearstid, perearstid, ämmaemandad
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu omab kaasaaegseid teadmisi kõigist rasestumisvastastest meetoditest; oskab nõustamisel arvestada meetodite vastuvõetavusega patsiendile, meditsiiniliste vastunäidustustega ning võimalike individuaalsete kasude ja riskidega; teab kontratseptsiooni eripärasid naise elukaarel ja erinevate meditsiiniliste seisundite ja haiguste korral.
Õppejõud:
Kai Part - https://www.ut.ee/et/kai-part
Made Laanpere - https://www.ut.ee/et/made-laanpere
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. 1. moodul: Ülevaade rasestumisvastastest meetoditest ja nende toimemehhanismist.
2. moodul: Kombineeritud hormonaalse kontratseptsiooni hüved ja riskid, võimalikud kõrvaltoimed ja kasutamine.
3. moodul: Progestageenmeetodite ja emakasisese kontratseptsiooni hüved ja riskid, võimalikud kõrvaltoimed ja kasutamine.
4. moodul: Kontratseptsioon erinevate meditsiiniliste seisundite puhul. Koostoimed ravimitega.
40 Kai Part, Made Laanpere

Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/sisu/kontratseptsioon-igapaevases-praktikas-uued-lahenemised
Lisaks iseseisvale tööle Moodles tuleb osaleda ka ühes 4-tunnises veebiseminaris, mis toimub 12.11.24 k 13.15-17.00 ning kus saame reaalajas arutada teie endi kliinilisi situatsioone ja probleeme.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Täiendav info:
Marika Rosenthal, marika.rosenthal@ut.ee, +372 +372 731 8109
Programmi kood:
MVCM.TK.122
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 07.10.2024 - 22.11.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.09.2024 - 17.12.2024 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 31.01.2025 Maht: 5 EAP (130 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 14.02.2025 - 30.05.2025 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023