Programmeerimine

-

Toimumise aeg
Maht
12 EAP (312 tundi)
Õppetöö vorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1200 EUR
Õppejõud
Marina Lepp - Informaatika kaasprofessor
Tauno Palts - informaatika didaktika lektor
Õppekava rühm
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, mujal liigitamata
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Mikrokraadiprogrammi eesmärgiks on anda alusteadmised programmeerimise põhikonstruktsioonidest, oskused algoritmide ja programmide koostamiseks ning alusteadmised objekt-orienteeritud programmeerimise eripärast.
Sihtrühm:
Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.
Kursuse õpiväljundid:
Mikrokraadiprogrammi läbinud:
- tunneb ja oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
- tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
- oskab analüüsida ja üksikasjalikult selgitada programmi töö käiku ning programmi muuta, täiendada ja edasi arendada;
- oskab luua lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostada ja korrektselt vormistada lahendusprogrammi ning seda siluda ja testida;
- oskab realiseerida programmeerimisalaseid projekte rühmakaaslastega koostöös;
- tunneb ja oskab kasutada objektorienteeritud paradigma põhimõisteid (kapseldus, abstraktsioon, pärimine, polümorfism, üledefineerimine, ülekate);
- oskab selgitada rakendusteekide väärtust ja olemust ning leida nendest vajalikku informatsiooni;
- oskab selgitada sündmuspõhise programmeerimise eripära ja erindite käitlemist ning tuua näiteid nende kasutamisest.
Õpingute alustamise tingimused:
Keskharidus
Õppejõud:
Marina Lepp - Informaatika kaasprofessor
Tauno Palts - informaatika didaktika lektor
Hinnainfo:
Ühe EAP hind on 100 EUR.
Maksmine toimub kahes osas - sügissemestril ja kevadsemestril.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Auditoorne õppetöö toimub Delta õppehoones (Narva mnt 18).
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Loengute puhul on tegemist videoloengutega, mida iga õppija saab oma soovitud ajal vaadata. Praktikumid toimuvad neljapäeviti erinevatel aegadel nii kohapeal kui ka veebis.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Õppetöö toimub koos õppekava "Informaatika BSc" üliõpilastega vastavalt tunniplaanile.

Sügissemestri ajakava on järgmine:
LTAT.03.001 Programmeerimine 6 EAP - Salvestatud loenguid saab vaadata endale sobival ajal. Praktikumid toimuvad järgmistel aegadel kohapeal või veebi teel: N 10.15-12.00, N 12.15-14.00, N 16.15-18.00. Valida tuleb üks eelpool mainitud aegadest.

Kevadsemestri ajakava selgub detsembris. Kevadel toimuvad järgmisi aineid:
LTAT.03.003 Objektorienteeritud programmeerimine 6 EAP
Nõuded lõpetamiseks:
Mikrokraadiprogrammi kõik ained on läbitud vähemalt hindele "E" ("1") - "kasin" või "Arvestatud", sõltuvalt ainest.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
21.08.2024
Täiendav info:
Ülle Holm, ati.taiendope@ut.ee, +372 +372 737 6432
Programmi kood:
LTAT.TK.060
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 24 EAP (624 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 24 EAP (624 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.08.2024 - 26.08.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 30.08.2024 - 30.08.2024 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.08.2024 - 13.10.2024 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023