Arvutitehnika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Muuda oma tehnoloogia huvi karjääriks! Arvutitehnika õppekavas on ühendatud nii tark- kui ka riistvaraga tegelemine kõrgtehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamiseks. Suur osakaal on praktikal, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks elektroonika, asjade interneti, robotite ja arukate materjalide valdkonnast.

“Kes teist võib saada, kui te lõpetate arvutitehnika eriala? See on valikute küsimus ja tegelikult sul on valikuid, sa ei pea hakkama robootikuks. See on väga selline lai ala, sa omandad palju: nii mehaanika disaini, 3D-disaini, masina disaini põhimõtted, elektroonika disaini kui ka tootmise ja ka programmeerimine. Ma ütleks, et need ongi robootika alused ja põhiasjad, mida arvutitehnikas õpitakse.” 

Martin Appo, vilistlane, Clevon AS autonoomse sõitmise osakonna juht
Image
Arvutitehnika eriala bänner

Arvutitehnika erialal õppides, läbid Sa alates esimesest semestrist aineid, mis annavad head teadmised loodusteadustest, matemaatikast, arvuti riistvarast ja programmeerimisest. Kohe esimesel kursusel pannakse Sind proovile mitmete küllaltki põnevate ainetega nagu näiteks Robootika I, kus tudengitel on võimalus tutvuda robotite kasutamisest erinevates valdkondades ning kõike ka ise praktiliselt läbi proovida. Hiljem õpid vastaval kursusel ka elektroonikaseadmete disaini ja tootmist, kus on saad disainida enda trükkplaadi ning lisaks õppida võistlusrobootikat, et osaleda enda ehitatud robotiga võistlustel.

Image
Two people looking at a robot and a computer

Informaatikaainetes omandad programmeerimise ja võrgutarkvara kasutamise oskused ning elektroonika- ja arvutitehnikaained tutvustavad elektroonikaseadmete tööpõhimõtteid ja õpetavad ka neid ise kokku panema.  

Juba bakalaureuseõppes on Sul võimalik töötada teadusrühmade juures, mis töötavad välja ja arendavad mitmesuguseid uuenduslikke seadmeid. Arvutitehnikud  osalevad IMS labori töös, kus tegeletakse uuenduslike materjalide väljatöötamisega ning nende juhtimise ja rakendusvõimalustega. Töötajate teaduslik taust ja laboritehnika võimaldavad Sul oma oskusi arendada ja praktiseerida spetsialistide kõrval. IMS labori uuritavateks valdkondadeks on näiteks bioinseneeria, arvutiteadus, robootika, soft robotics, materjaliteadus, segasignaaliga mikroelektroonika ja teised. Töötajate teaduslik taust ja laboritehnika võimaldavad Sul oma oskusi arendada ja praktiseerida spetsialistide kõrval. 

Image
Two people operating a small robot

Tudengid saavad rakendada omandatud teadmisi ellu Delta X võistlusel, kus osalevad tudengid ja gümnasistid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Võistluseks on valmistatud ette kuni pool aastat ning hulk õppejõude, juhendajaid ja noori on oma panuse andnud. Delta X peamised valdkonnad on robootika ja ärimudelid. Võistlusel võtavad mõõtu korvpalli mängivad robotid, programmeeritud droonid ning ka start-up äriideed, mida on võimalus ka huvilistel vaatama tulla. Parimaid ootavad ees auhinnad!

 

Image
Delta X

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Arvutitehnika eriala meeldivaks omapäraks on õppetöö toimumine erinevates majades. Peamajaks on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut, kus toimuvad näiteks robootika praktikumid, milles saad ka kõike õpitut praktiliselt läbi katsetada. Lisaks toimuvad loengud ja seminarid Physicumis, kus asub digilabor, ning moodsas valdkonnaüleses Delta keskuses. 

Deltas asub valminud robotite testimiseks mõeldud suur robotiväljak; robootikaklass, mis on sisustatud kõigi elektroonikatöödeks vajalike seadmete ja komponentidega ning veel ka digilabor, mis on töökoda  nii metalli- kui ka puidutöödega tegelemiseks.

 

Image
õppekeskkond

 

Lisaks on meie üliõpilastel hulgaliselt võimalusi rakendada ja arendada oma tehnikahuvi väljaspool loengusaale ja laboreid. Arvutitehnika tudengid on hõivatud enim just järgmiste projektidega/tudengiorganisatsioonidega: ESTcube, Solaride, Semubot. 

 

ESTCube

Kui Sind huvitab kosmos ning kosmosetehnoloogia, siis on Sul võimalus liituda ESTCube meeskonnaga. ESTCube meeskonna eesmärk on arendada ja ehitada teaduslikke nanosatellite ning lisaks tutvustada ja edendada oma valdkonda. Esimene Eesti satelliit ESTCube-1 täitis 2013. aastal kaheaastase missiooni orbiidil, kuid praegu ehitatab ning arendab meeskond uut ja suuremat satelliiti ESTCube-2. Viimase ülesandeks on esitleda uut kosmoselaeva liigutamistehnoloogiat, mis aitab võidelda kosmoseprügi tekkimisega. Projektis on kasutatakse tipptehnoloogiat nagu näiteks kaks spektraalset Maavaatluskaamerat ning täielikult integreeritud satelliiti juhtimissüsteem, mis võimaldavad kulu-ja mahuefektiivseid süvakosmose missioone tulevikus.

 

Solaride

Samuti osalevad meie üliõpilased projektis Solaride, kus ehitatakse uue põlvkonna päikeseautot, mis pannakse võistlustulle ka päikeseautode maailmameistrivõistlustel Bridgestone World Solar Challenge. Lisaks innovatsioonile ja ettevõtlusele hõlmab Solaride ka suuremat tähendust, püüdes arendada tulevikutalente ja tehnoloogiahariduse populaarsust. Solaride projekti on kaasatud üle 300 gümnasisti, tudengi, mentori, koolitaja ja koostööpartneri, mis annab suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja teha koostööd eri valdkondadest inimestega.

 

Semubot

Tegemist on kõige uuema projektiga, mis annab võimaluse arvutitehnikutel ennast proovile panna! Enda robootikateadmisi saab laiendada ja jagada Semubot programmis, kus luuakse tudengite oma humanoidrobotit. Semubot annab Sulle võimaluse enda oskuseid arendada põnevas valdkonnas, teha koostööd maailmatasemel mentoritega, õppida läbi praktika ja palju muud põnevat. Lisaks aitab Semubot luua Sul suhteid ka teiste valdkondade  inimestega, sest tiimis on peale arvutitehnika ja robootika inimestele ka majandusteaduskonna tudengeid jne.

 

Arvutitehnika tudengitele suunatud üritused

 • Teadlaste öö festival 
 • Delta X
 • Arvutitehnika lõputööde teemade mess 
 • Maarjavälja karjääripäev/Delta karjääripäev
 • Arvutitehnikute vastlapäev
 • Erinevad suvekoolid

 

Image
Arvutitehnika
Image
Arvutitehnika

"Arvutitehnika ja robootika podcastides" räägivad enda õppimisest põnevad arvutitehnika tudengid, kes räägivad Solaridest, Rakett 69 osalemisest, Kuupkulgurist, Estcubest, Tudengipäevade korraldamisest ja paljust muust põnevast! Vaata podcaste Youtube'ist või kuula Spotifyst!

Arvutitehnika ja robootika podcastide,“ eesmärgiks on tutvustada arvutitehnika eriala lõpetajate karjäärivõimalusi.

Podcasti külalisteks on õppekava endised vilistlased, kellelt uuritakse nii kooliaja enda ning ka nende tegemiste kohta praegu. Vastuseid leiab podcasti kuulates mitmetele küsimustele: Kes võib minust pärast lõpetamist saada? Kas Eestis on mul võimalik tööd leida? Meie vilistlased on mitme Eesti eduka ja märkimisväärse firma töötajad ning räägivad oma kogemusest ning teekonnast. Esindatud on sellised ettevõtted nagu Bolt, Clevon, Starship Technologies, Milrem jpt. 

Kuula podcaste Spotifyst
Vaata podcaste Youtubest

 

Image
Arvutitehnika

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • riigieksamid
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (40%) ja
  • matemaatika riigieksam (60%) või
 • erialakatse (100%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 3. või 4. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Nooruse 1 ruumis 140

Erialakatse toimub vestluse vormis. 

Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub eesti keele ja/või matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada. Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.
 

Hindamine

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti skaalal, pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Arvutitehnika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust;
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. Lisapunkte andvad kursused ja MOOC-id:

 • CTF Tech Tütarlaste küberakadeemia (P2TP.TK.122) 1,5 EAP
 • Cyber Battle Of Estonia küberkursus (P2TP.TK.126) 1,5 EAP
 • Programmeerimine keeltes C/C++ ja Java (P2TP.TK.084) 3 EAP
 • Võistlusprogrammeerimine I (P2TP.TK.075) 4 EAP
 • Võistlusprogrammeerimine II (P2TP.TK.091) 4 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Heiki Kasemägi
programmijuht
737 4834
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024