Arvutitehnika

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Sul on valida kolme erialasuuna – arvutitehnika, robootika ja kosmosetehnoloogia – vahel ning bakalaureuseõppes omandad sa oma suuna algteadmised. Õppekavas on ühendatud nii tark- kui ka riistvaraga tegelemine tipptehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamiseks. Suur osakaal on praktikal, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks nanosatelliitide, robotite ja arukate materjalide valdkonnast. 

„Arvutitehnika eriala annab väga hea aluse, et jätkata süvendatult tegutsemist nii elektroonika kui ka informaatika erialal. Saadud teadmised on piisavalt laiaulatuslikud. Magistriõpingute järel oled valmis töötama näiteks tehnoloogiajuhi või ettevõtte juhina.“  

Aleksander Tõnnisson, vilistlane, Buildit.ee riistvara ärikiirendi tegevjuht

Arvutitehnika üliõpilased läbivad alates esimesest semestrist aineid, mis annavad head teadmised loodusteadustest, matemaatikast, arvuti riistvarast ja programmeerimisest.  

Informaatikaainetes omandavad nad programmeerimise ja võrgutarkvara kasutamise oskused ning elektroonika- ja arvutitehnikaained tutvustavad elektroonikaseadmete tööpõhimõtteid.  

Juba bakalaureuseõppes on sul võimalik töötada teadusrühmade juures, mis töötavad välja ja arendavad mitmesuguseid uuenduslikke seadmeid.  

Üliõpilased saavad rakendada omandatud teadmisi ellu robotivõistlusel Robotex, kus osalevad võistkonnad Eestist ja mujalt. Võistluseks valmistumine annab ka meeskonnatöö, stressitaluvuse ja ajaplaneerimise kogemuse. 

Image
õppetöö

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Meie üliõpilastel on hulgaliselt võimalusi rakendada ja arendada oma tehnikahuvi ka väljaspool loengusaale ja laboreid. 

Näiteks robootikateadmisi saad laiendada ja jagada Tartu Ülikooli robotiklubis. Samuti osalevad meie üliõpilased Teadusbussi tegevuses, mis annab suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja tutvustada põnevaid nähtusi nii oma kui ka naaber-teadusvaldkondadest. 

The media cannot be displayed.

Meie õppekava alusel lõpetanud leiavad tööd tipptehnoloogiaga seotud ettevõtetes, telekommunikatsiooni- ja arvutifirmades, tarkvaraettevõtetes, avalikus halduses ja mujal.  

Süvendatud erialase hariduse ning teadmised kvaliteedijuhtimisest ja majandusest omandad sa magistriõppes, mille järel on su erialaste töö- ja arenguvõimaluste ring veelgi laiem.  

Meie vilistlased tegutsevad inseneridena (nt arvuti- ja süsteemiinsenerina), süsteemitehnikutena, riistvara- ja tarkvaraarhitektidena, aga ka kvaliteedi-, tehnoloogia- ja ostujuhtidena.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam ning matemaatika riigieksam (kitsas või lai). Riigieksamite tulemused saab asendada programmeerimise sisseastumiseksamiga VÕI erialakatsega.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Erialakatse toimub vestluse vormis 5.-6. juulil 2023 algusega kell 9.00 aadressil Nooruse 1-140, Tartu. 
 

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.
 

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti skaalal, pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.

Programmeerimise eksam toimub 18. märts 2023 ja 3. juuni 2023 kell 12.00 aadressil Narva mnt 18, Tartu (Tartu Ülikooli Delta keskuses).

Programmeerimise eksamile on oodatud kandidaadid, kes soovivad õppekavale kandideerida programmeerimisoskustega.

Programmeerimise eksam on 180-minutiline eksam programmeerimiskeeles Python. Eksam koosneb kahest osast (maksimaalselt on võimalik saada kokku 100 punkti):

 • paberosa: 6 ülesannet (40 punkti), kus ei tohi arvutit kasutada;
 • arvutiosa: 3 ülesannet (60 punkti), kus võib arvutit ja materjale kasutada.

Eksamile registreerimine avatakse 2023. aastal. Info registreerimise kohta leiate SIIT. Täpne toimumiskoha info saadetakse osalejatele otse.

 

Hindamine

Programmeerimise eksami tulemus esitatakse 100 punkti skaalal. Arvutitehnika bakalaureuseõppesse kandideerijate pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti. Oled kohe arvutitehnika õppekavale vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • riigieksamite tulemusi
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
  • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses VÕI
 • programmeerimise sisseastumiseksamit 100% ulatuses VÕI
 • erialakatset 100% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Arvutitehnika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
 • sooritanud Tartu Ülikooli kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" (LTAT.TK.011) lõpetamisel arvestustöö vähemalt 90% tulemusele ning kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti;
 • lõpetanud Tartu Ülikooli MOOCi "Programmeerimise alused" kontrollitud oludes lõpphindamise ja saanud positiivse tulemuse ning kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi (v.a. kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" ja MOOCi "Programmeerimise alused" korral, kus on vaja ka matemaatika riigieksami tulemust). Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil osalemise või kursuse läbimise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • CTF Tech Tütarlaste küberakadeemia (P2TP.TK.122) 1,5 EAP
 • Cyber Battle Of Estonia küberkursus (P2TP.TK.126) 1,5 EAP
 • Programmeerimine keeltes C/C++ ja Java (P2TP.TK.084) 3 EAP
 • Võistlusprogrammeerimine I (P2TP.TK.075) 4 EAP
 • Võistlusprogrammeerimine II (P2TP.TK.091) 4 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Heiki Kasemägi
programmijuht
737 4834
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023