Skip to main content

Arvutitehnika

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Sul on valida kolme erialasuuna – arvutitehnika, robootika ja kosmosetehnoloogia – vahel ning bakalaureuseõppes omandad sa oma suuna algteadmised. Õppekavas on ühendatud nii tark- kui ka riistvaraga tegelemine tipptehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamiseks. Suur osakaal on praktikal, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks nanosatelliitide, robotite ja arukate materjalide valdkonnast. 

„Arvutitehnika eriala annab väga hea aluse, et jätkata süvendatult tegutsemist nii elektroonika kui ka informaatika erialal. Saadud teadmised on piisavalt laiaulatuslikud. Magistriõpingute järel oled valmis töötama näiteks tehnoloogiajuhi või ettevõtte juhina.“  

Aleksander Tõnnisson, vilistlane, Buildit.ee riistvara ärikiirendi tegevjuht

Arvutitehnika üliõpilased läbivad alates esimesest semestrist aineid, mis annavad head teadmised loodusteadustest, matemaatikast, arvuti riistvarast ja programmeerimisest.  

Informaatikaainetes omandavad nad programmeerimise ja võrgutarkvara kasutamise oskused ning elektroonika- ja arvutitehnikaained tutvustavad elektroonikaseadmete tööpõhimõtteid.  

Juba bakalaureuseõppes on sul võimalik töötada teadusrühmade juures, mis töötavad välja ja arendavad mitmesuguseid uuenduslikke seadmeid.  

Üliõpilased saavad rakendada omandatud teadmisi ellu robotivõistlusel Robotex, kus osalevad võistkonnad Eestist ja mujalt. Võistluseks valmistumine annab ka meeskonnatöö, stressitaluvuse ja ajaplaneerimise kogemuse. 

Image

Meie üliõpilastel on hulgaliselt võimalusi rakendada ja arendada oma tehnikahuvi ka väljaspool loengusaale ja laboreid. 

Näiteks robootikateadmisi saad laiendada ja jagada Tartu Ülikooli robotiklubis. Samuti osalevad meie üliõpilased Teadusbussi tegevuses, mis annab suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja tutvustada põnevaid nähtusi nii oma kui ka naaber-teadusvaldkondadest. 

Image

Meie õppekava alusel lõpetanud leiavad tööd tipptehnoloogiaga seotud ettevõtetes, telekommunikatsiooni- ja arvutifirmades, tarkvaraettevõtetes, avalikus halduses ja mujal.  

Süvendatud erialase hariduse ning teadmised kvaliteedijuhtimisest ja majandusest omandad sa magistriõppes, mille järel on su erialaste töö- ja arenguvõimaluste ring veelgi laiem.  

Meie vilistlased tegutsevad inseneridena (nt arvuti- ja süsteemiinsenerina), süsteemitehnikutena, riistvara- ja tarkvaraarhitektidena, aga ka kvaliteedi-, tehnoloogia- ja ostujuhtidena.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika riigieksam (kitsas või lai), mida saab asendada erialakatsega

 • Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.
 • Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Erialakatse toimub vestluse vormis 6.-7. juulil 2022 kell 9.00 aadressil Nooruse 1-140, Tartu. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

 

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus‐ ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.

 

Hindamine

Sisseastumiskatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis, positiivne tulemus on 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust (valida tuleb kahest üks) 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kumbagi osa saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Arvutitehnika õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
 • sooritanud 25.03.2022 Tartu Ülikooli korraldatud testi "Programmeerimise eksam" vähemalt 50% tulemusele;
 • sooritanud Tartu Ülikooli kursuse "Tehnoloogia tarbijast loojaks" (LTAT.TK.011) lõpetamisel arvestustöö vähemalt 90% tulemusele;
 • sooritanud Tartu Ülikooli MOOCi "Programmeerimise alused" kontrollitud oludes lõpphindamise ja saanud positiivse tulemuse.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil osalemise või kursuse läbimise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui sinu tulemus on iigieksamite alusel alla 80 punkti, kuid sa täidad eritingimuse nõue, siis sisestatakse pärast avalduse ülevaatamist sinu avaldusele 80 punkti, mis tagab sulle vastuvõtu. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Heiki Kasemägi
programmijuht
737 4834
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022