Autor:
Tartu Ülikooli Turundus- ja Kommunikatsiooniosakond

Eritingimusel kandideerimine

Sellelt lehelt saad ülevaate sellest, kes saavad Tartu Ülikooli kandideerida eritingimusel. Eritingimuse täitmisega kandideerimine tähendab, et Tartu Ülikooli kandideerides ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ega kandideerima riigieksamite alusel. Tartu Ülikooli kandideerimisel on kolme sorti eritingimusi:

 

NB! Eritingimusel kandideerides pea meeles, et

 • kõigi õppekavade kohta eritingimusel kandideerimine ei kehti (vt õppekavade loetelu allpool);
 • olümpiaadi tulemuse alusel saad ülikooli õppima asuda vaid ühel korral, seega kaalu erialavalikut hoolega;
 • kui oled varem ülikoolis õppinud tasuta õppekohal, siis laieneb sulle ikkagi varasematest kõrgharidusõpingutest tulenev tasuta õppimise piirang;
 • eritingimuse täitmine tagab maksimumpunktid või vastuvõtulävendi ületamise (loe lähemalt ...);
 • sul tuleb õigel ajal esitada avaldus ning hiljem kinnitada õppimatulek;
 • lisaks eritingimuse täitmisele peab vastuvõtuks olema omandatud ka keskharidus;
 • olümpiaadi tulemusega eritingimusel vastuvõetud saavad taotleda kohta Tartu Üliõpilaskülas teistest varem;
 • gümnaasiumi jooksul rahvusvahelistel olümpiaadidel või Eesti olümpiaadide lõppvoorudes osalenud või akadeemilisel testil üle 80 punkti saanud üliõpilaskandidaadid on oodatud kandideerima Talendid Tartusse programmi. 


Olümpiaadid ja võistlused

Enamikule esimese astme õppekavadele on võimalik üldisel eritingimusel õppima asuda, kui oled 11. või 12. klassi õpilasena

 • osalenud rahvusvahelisel aineolümpiaadil;
 • tulnud mõnel üleriigilisel aineolümpiaadil (v.a ajaloo olümpiaad) lõppvoorus 11. või 12. klassi arvestuses viie parima hulka, sealjuures peab sinu koht üldpingereas olema esikümnes;
 • tulnud üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil lõppvoorus 11. või 12. klassi arvestuses vähemalt ühel teemal kahe parima hulka, sealjuures peab sinu koht vastava teema üldpingereas olema esikümnes. Kuna ajaloo olümpiaadil on gümnaasiumiastmes kolm teemat, laieneb tingimus iga teema kahele parimale;
 • saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1.-3. preemia;
 • saavutanud keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 1.-3. koha;
 • saavutanud ajalooalaste uurimistööde konkursil uurimistöö kategoorias 1.-3. koha;
 • saavutanud Eesti keskkoolide meistrivõistlustel väitluses või Eesti keskkoolide meistrivõistlustel venekeelses väitluses võistkondade arvestuses 1. koha või individuaalarvestuses 1.-3. koha;
 • kuulunud võistlusel “Eesti parim õpilasfirma” 1. koha saavutanud võistkonda;
 • kuulunud Euroopa statistikavõistluse Eesti võistlusvoorus 1. koha saavutanud võistkonda;
 • saavutanud saatesarjas “Rakett 69” 1.-3. koha. 

Eesti olümpiaadid ja võistlused

 • Ajaloo olümpiaad - korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selt
 • Ajalooalaste uurimustööde konkurss - korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
 • Bioloogiaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Eesti keel teise keelena olümpiaad - korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
 • Eesti keskkoolide meistrivõistlused väitluses - korraldab Eesti Väitlusselts
 • Eesti keskkoolide meistrivõistlused venekeelses väitluses - korraldab Eesti Väitlusselts
 • Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss - korraldab SA Eesti Teadusagentuur (kuni aastani 2012 SA Archimedes)
 • Eesti kirjanduse olümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Emakeeleolümpiaad (eesti keel emakeelena) - korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
 • Euroopa statistikavõistluse Eesti eelvoor - korraldavad Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Tartu Ülikool
 • Filosoofiaolümpiaad  - korraldab Tartu Ülikool
 • Füüsika lahtine võistlus - korraldab Tartu Ülikool
 • Füüsikaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Geograafiaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Informaatikaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Inglise keele olümpiaad - korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
 • Keemia lahtine võistlus - korraldab Tartu Ülikool
 • Keemiaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Keskkonnaalaste uurimustööde konkurss - korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
 • Konkurss „Eesti parim õpilasfirma” - korraldab SA Junior Achievement Eesti
 • Lingvistikaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Maateaduste olümpiaad - korraldab Tallinna Tehnikaülikool
 • Majandusolümpiaad - korraldab SA Junior Achievement Eesti
 • Matemaatika lahtine võistlus - korraldab Tartu Ülikool
 • Matemaatikaolümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Prantsuse keele olümpiaad - korraldab Tallinna Ülikool
 • Rahvaluule olümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Saksa keele olümpiaad - korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
 • Saatesari "Rakett 69" - korraldab Eesti Rahvusringhääling
 • Soome keele olümpiaad - korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool
 • Usundiõpetuse olümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Vene keel emakeelena olümpiaad - korraldab Tartu Ülikool
 • Vene keel võõrkeelena olümpiaad - korraldab Tallinna Ülikool
 • Ühiskonnaõpetuse olümpiaad - korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
 • Üleriigiline gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistlus - korraldab Elva Gümnaasiu

Rahvusvahelised olümpiaadid

 • Balti geograafiaolümpiaad BGEO
 • Balti keemiaolümpiaad BChO
 • Balti informaatikaolümpiaad BOI
 • Euroopa füüsikaolümpiaad EuPhO
 • Euroopa geograafiaolümpiaad EGEO
 • Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad EUSO
 • Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss
 • Euroopa õpilasfirmade võistlus JA-YE Europe
 • Matemaatikavõistlus „Balti tee”
 • Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadi IAAO
 • Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad IBO
 • Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad IPO
 • Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad IPhO
 • Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad IGEO
 • Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad IOI
 • Rahvusvaheline keemiaolümpiaad IChO
 • Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad INEPO
 • Rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad ILO
 • Rahvusvaheline loodusteaduste olümpiaad IJSO
 • Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad IMO

 

NB! Õppekavati kehtivad erisused. Kõigile allpool loetletud õppekavadele tagab vastuvõtu olümpiaadi paremikku kuulumine. Osadel õppekavadel tagab vastuvõtu ka olümpiaadi lõppvoorus osalemine. Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi loe selle õppekava vastuvõtutingimustest

Humanitaarteadused ja kunstid

 
Ajalugu  
Ajalugu (kunstiajaloo eriala)  
Antiikkeeled ja -kultuurid  
Eesti ja soome-ugri keeleteadus  
Filosoofia  
Kirjandus ja kultuuriteadused  
Kogukonnaharidus ja huvitegevus  
Religiooniuuringud ja teoloogia  
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)  
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)  
Saksa keel ja kirjandus  
Semiootika ja kultuuriteooria  
Skandinaavia keeled ja kultuurid (rootsi keele ja kirjanduse eriala)  
Vene ja slaavi filoloogia  
   

Sotsiaalteadused

 
Ajakirjandus ja kommunikatsioon  
Disainmõtlemine ja digiturundus  
Eripedagoogika ja logopeedia  
Ettevõtlus ja projektijuhtimine  
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis  
Infokorraldus  
Infotehnoloogiliste süsteemide arendus  
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu  
Keeled ja mitmekeelsus koolis  
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis  
Majandusteadus  
Riigiteadused  
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus  
Turismi- ja hotelliettevõtlus  
Õigusteadus (õppetööga Tartus või Tallinnas)  
   

Loodus- ja täppisteadused

 
Arvutitehnika  
Bioloogia ja elustiku kaitse  
Füüsika, keemia ja materjaliteadus  
Geenitehnoloogia  
Geograafia  
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia  
Informaatika  
Matemaatika  
Matemaatiline statistika  
Loodusteadused ja tehnoloogia (inglise keeles)  
   

Meditsiiniteadused

 
Arstiteadus (üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulgas)  
Füsioteraapia (üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulgas)  
Hambaarstiteadus (üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulgas)  
Proviisor (üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulgas)  

 

NB! Mõnel õppekaval on kestestatud täiendav eritingimus olümpiaadidel ja võistlustel osalenutele, mille alusel on võimalik kandideerida sisseastumis- ja riigieksamiteta. Seda, kas sinule huvipakkuva õppekava puhul ka täiendavaid eritingimusi on, saad vaadata õppekava vastuvõtutingimuste juurest. Kui eraldi võistluseid või olümpiaade õppekava vastuvõtutingimustes kirjas pole, siis kehtivad ainult sellel lehel nimetatud olümpiaadid ja võistlused. 

 

Tartu Ülikool saadab iga aasta juunikuus kirjaliku kutse ülikooli õppima tulla neile, kes on osalenud olümpiaadidel ja võistlustel, mille korraldaja on TÜ teaduskool. Kui oled osalenud TÜ teaduskooli korraldatud olümpiaadil, ei pea sa üldjuhul oma tulemust ülikooli kandideerides tõendama. Ole aga valmis, et vajaduse korral tuleb sul oma tõend või tunnistus ülikoolile siiski saata.

Akadeemiline test

Paljudele Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadele saab kandideerida akadeemilise testi tulemusega. Akadeemiline test ei kontrolli gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid paneb proovile loogiliste seoste loomise ning oskuse ja valmisoleku etteantud informatsiooni kasutada.

Kui sinu akadeemilise testi tulemus on vähemalt 65 punkti, oled taganud vastuvõtu. Lävendipõhistele õppekavadele kandideerides anname sulle kandideerisel lävendile vastava punktisumma (sõltuvalt õppekava vastuvõtutingimustest kas 80, 85, 90 või 92 punkti). Kui õppekaval vastuvõtulävendit ei ole, lisame sinu avaldusele maksimumpunktid (100 punkti).

Lisainfo akadeemilise testi kohta.

Humanitaarteadused ja kunstid

Ajalugu
Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
Antiikkeeled ja -kultuurid
Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Filosoofia
Kirjandus ja kultuuriteadused
Kogukonnaharidus ja huvitegevus
Religiooniuuringud ja teoloogia
Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
Saksa keel ja kirjandus
Semiootika ja kultuuriteooria
Skandinaavia keeled ja kultuurid (rootsi keele ja kirjanduse eriala)
Vene ja slaavi filoloogia
 

Sotsiaalteadused

Disainmõtlemine ja digiturundus
Eripedagoogika ja logopeedia
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
Infokorraldus
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
Majandusteadus
Riigiteadused
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
Turism- ja hotelliettevõtlus
Õigusteadus
 

Loodus- ja täppisteadused

Bioloogia ja elustiku kaitse
Füüsika, keemia ja materjaliteadus
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Matemaatika
Matemaatiline statistika

 

Sportlaste eritingimusel vastuvõtt

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korraldatud konkursi alusel võetakse kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel õppima kuni kaksteist sportlast. Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle tulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda. Sportlaste eritingimustel Tartu Ülikooli vastuvõtu kohta loe lähemalt Akadeemilise Spordiklubi lehelt

Kirjutav käsi

Eesti keele B2-taseme test

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

students

Doktoriõppe konkursid