Skip to main content

Rakenduslik mõõteteadus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
5000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Rakendusliku mõõteteaduse magistrikraad tähendab kõrgetasemelist haridust valdkonnas, kus on pädevatest asjatundjatest pidev puudus. Tartu Ülikool on mõõteteaduse ja analüütilise keemia alal üks Euroopa juhtivaid haridusinnovatsiooni keskusi. Õppekava on koostatud laborite ja tööstusettevõtete huvide alusel, et tagada meie vilistlaste teadmiste ja oskuste vastavus tööturu vajadustele. 

„Kindlamalt kui kunagi varem võin öelda, et rakendusliku mõõteteaduse magistriõpe oli mõeldud 101% just minule: ma rakendan mõõteteadust töö juures iga päev.“ 

Sander Sannik, vilistlane, laborijuhataja

Õppetöö

Alates 2008. aasta maist kuulub õppekava rahvusvahelisse erialakonsortsiumi Measurement Science in Chemistry, millele on antud Euroopa kvaliteedimärk „Euromaster in Chemistry“. Konsortsium hõlmab kümmet ülikooli kaheksast Euroopa riigist. 

Mitmesuguste mõõtmiste ja analüüside tähtsus on järsult kasvanud. Üha rohkem võetakse vastu selle valdkonna õigusakte ja paljude laborite tegevusaladel nõutakse rahvusvaheliste standardite alusel akrediteeritud kvaliteedisüsteemi. Samas ei ole kõrgkoolid suutnud enamikus riikides nende muudatustega kaasa tulla, mistõttu on tekkinud lõhe tööandjate ootuste ja töötajate oskuste vahel. 

Õppekavas on lõimitud mitu valdkonda alates füüsikalistest mõõtmistest ja keemilistest analüüsidest kuni kvaliteedisüsteemide ning nendega seotud majanduslike ja õiguslike aspektideni. Sa saad nendel aladel süstemaatilised teadmised ja oskused. 

Teadmiste rakendamisel paneme suurt rõhku mõõtmiste metroloogilistele aspektidele (mõõtemääramatus, valideerimine jt) ning mõõtetulemuste usaldusväärsuse tagamisele (kvaliteedijuhtimissüsteemid ISO 9001, ISO 17025, GLP jt), samuti majanduslikele ja õiguslikele aspektidele. 

Õpingute juurde kuulub nelja- kuni kuuenädalane praktika, millena võime arvestada nii igapäevast erialast tööd kui ka töökogemust. 

Sul on hea võimalus kirjutada magistritööna parimate erialatundjate juhendamisel uurimus, mille tulemused võivad olla olulised ka su tööandjale. 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppe- ja uurimistöö toimub Põhja-Euroopa tänapäevaseima sisustusega teadushoonetes Chemicum ja Physicum.  

Sind õpetavad Tartu Ülikooli parimad õppejõud eesotsas professor Ivo Leitoga. Oleme kutsunud õpetama ka välisõppejõude konsortsiumist Measurement Science in Chemistry ja Tartu Ülikooli arvukate koostööpartnerite spetsialiste. 

Sa asud õppima rahvusvahelises õpikeskkonnas, kus su kaasüliõpilased on pärit nii Eestist kui ka välisriikidest. See võimaldab luua tiheda suhtlusvõrgustiku üle maailma.  

Meie magistrandid on oodatud astuma Eesti ja rahvusvaheliste üliõpilasorganisatsioonide (näiteks AEGEE, ESN ja AIESEC) liikmeks ning osalema nende tegevuses. 

Peale lõpetamist

Lõpetanuid ootavad nii Eestis kui ka välismaal keemia- ja farmaatsiatööstuse ettevõtted ning rahvusvahelised korporatsioonid.  

Lisaks on meie vilistlaste tööandjad sertifitseerimis-, standardiseerimis- ja akrediteerimisasutused, tervise- ja keskkonnakaitseametid, tööstusettevõtete arendus- ja kvaliteedikontrollilaborid ning mõõtmistega tegelevad uurimisasutused. 

Vaata siit näiteid, kellena ja kus meie vilistlased töötavad. 

Pärast magistrikraadi omandamist oled oodatud tegema ka akadeemilist karjääri ja otsustama doktoriõpingute kasuks. 
  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase täppisteaduste, loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste või meditsiini alal
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
 • läbitud eeldusained vähemalt 18 EAP ulatuses füüsika- ja keemiaalastes ainetes
 • bakalaureuseõpingute keskmine hinne 100 punkti skaalal vähemalt 60%
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Palun kirjutage motivatsioonikiri (maksimaalselt 4600 tähemärki koos tühikutega) lähtudes järgmistest punktidest:

 1. Andke lühike ülevaade tänapäevaste mõõte- ja analüüsimeetodite füüsikalistest ja keemilistest alustest.
 2. Millises rollis näete ennast oma tulevasel ametikohal pärast rakendusliku mõõteteaduse õppekava lõpetamist ja miks olete huvitatud sellel õppekaval õppimisest?
 3. Milline on mõõtmiste ja analüüside roll maailma majanduse ja ühiskonna jaoks?


Motivatsioonikirja hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

 • seos üliõpilase eesmärkide ja õppekava sisu vahel (40%)
 • analüüsi- ja argumenteerimisoskus (40%)
 • kirjalik eneseväljendamise oskus inglise keeles (20%)

 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame:

 • motivatsioonikirja 50% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 50% ulatuses
   

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Ivo Leito
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel