Arvutitehnika ja robootika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 12, kodakondsuse piiranguta 1

Ingliskeelses magistriõppes spetsialiseerud sa süvitsi oma erialasuunale: arvutitehnikale, robootikale või kosmosetehnoloogiale. Õppekavas on tark- ja riistvaraga tegelemine ühendatud tipptehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamise huvides. Väga tähtis on õppetöös praktika, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks nanosatelliitide, robotite ja arukate materjalide valdkonnas. 

„Tartu Ülikool on andnud mulle väga põhjaliku teoreetilise tagala koos teadmiste rakendamise oskusega. Omandatud teadmised võrgutehnoloogias, andmebaasides ja meeskonnajuhtimises on aidanud mul ametiredelil sirge seljaga edasi ronida. Iga päev tudengina oli nauditav seiklus teadmiste rajal.“ 

Margus Rosin, vilistlane, Bigbank Groupi tehnoloogiajuht, Tartu Ülikooli õppejõud

Õppetöö on inglise keeles ja suur rõhk on praktilistel töödel. Sa omandad rohkesti uusi teadmisi arvutustehnika, robootika, informaatika ja kosmosetehnoloogia valdkonnast.  

Õppekavas on ka juhtimise ja majanduse aluste omandamise moodulid, et sul oleks võimalik jätkata teaduskarjääri doktorantuuris, luua ettevõte või saavutada juhtivinseneri koht oma valdkonna ettevõttes. 

Üliõpilaste käsutuses on digitaalelektroonika tipptasemel laborid, millega on loodud suurepärane keskkond nii õppimiseks kui ka uurimis- ja arendustööks.  

Töö käib teadusrühmade või ettevõtete juures, mis töötavad välja ja arendavad uuenduslikke seadmeid. Üks selle töö tulemusi on näiteks robotmannekeen, mis võimaldab inimestel valida internetikaubamajast oma kehakujuga sobivaid rõivaid. 

Image
tudengid

Arvutitehnika üliõpilased saavad panna end proovile Euroopa suurimal robotivõistlusel Robotex, kus igal aastal astutakse vastamisi teiste kõrgkoolide rahvusvaheliste võistkondadega.  

Oma teadmisi on võimalik laiendada ja jagada ka Tartu Ülikooli robotiklubis.  

Lisaks saavad meie üliõpilased lüüa kaasa tudengisatelliidi projektis, mis on pannud aluse Eestile kui kosmoseriigile. 

Meie üliõpilased on oodatud osalema Teadusbussi tegevuses, mis annab suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja tutvustada põnevaid nähtusi teaduses.  

Image
keskkond

Arvutitehnika ja robootika magistriõppe lõpetajad leiavad tööd näiteks tipptehnoloogiaga seotud ettevõtetes, telekommunikatsiooni- ja arvutifirmades, tarkvaraettevõtetes, kosmosetehnoloogiaga tegelevates ettevõtetes ning avalikus halduses. 

Ingliskeelne kõrgetasemeline õpe avab sulle ka rahvusvahelised töövõimalused.  

Robootika, arvutitehnika või kosmosetehnoloogia spetsialist on väga oodatud jätkama haridusteed Tartu Ülikooli tehnika ja tehnoloogia, füüsika või informaatika doktoriõppes.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon 
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
   
 • läbitud nõutud eeldusained

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest õppekavadest:
  - Tartu Ülikool: arvutitehnika (83866) , informaatika (2476), loodusteadused ja tehnoloogia (144918), füüsika, keemia ja materjaliteadus (144301)
  - Tallinna Tehnikaülikool: informaatika (175317), IT süsteemide administreerimine (175301), IT süsteemide arendamine (175303), küberturbe tehnoloogiad/Cyber Security Engineering (175303), riistvara arendus ja programmeerimine (175717), elektroenergeetika ja mehhatroonika (167217), mehhatroonika (1975), tootearendus ja robootika (165597), integreeritud tehnoloogiad (126337)
  - Eesti Maaülikool: tehnika ja tehnoloogia (384), tehnotroonika (81050)
  - Eesti Lennuakadeemia: lennundustehnika (194140)

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud kokku vähemalt 45 EAP mahus eeldusaineid järgmistes valdkondades: kõrgem matemaatika (6 EAP), füüsika (6 EAP), programmeerimine (6 EAP) ja arvutiriistvara (3 EAP); elektroonika, arvutiehituse, arvutitehnika või informaatika valdkonna õppeained (vähemalt 24EAP). Lisaks tuleb sul sooritada sisseastumiseksam.

   
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikirja nõuded inglise keeles: 

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 5000 characters with spaces) based on the following points:

The master’s programme in Robotics and Computer Engineering has three specialisations: computer engineering, robotics and space technology.
1. Which of the three specialisations interests you most and why?
2. How does your previous learning and/or working experience relate to this specialisation?
If none of the three specialisations is familiar to you, please describe some other field of interest you consider relevant for this application.
3. Name three important persons and events related to your field of interest, and explain why you choose these particular persons and events.
4. In what role do you see yourself professionally after completion of the programme?
5. What might be the ”big thing” you’d like to accomplish in your field of interest?

What was the Earth and what was its purpose in Douglas Adams’ trilogy in five parts “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”? (optional, not for assessment).

Additionally, please provide the following information (can be uploaded as a separate document):
- list your previous study and work experience;
- if applicable, list the conferences, workshops, competitions etc. you have attended (preferably related to your specialisation);
- if applicable, list your extracurricular activities (preferably related to your specialisation);
- name up to 3 academic/professional references (optional).

Evaluation criteria:

 • fit between the student’s background and goals, and the study programme (40%)
 • analytical and argumentation skills (40%)
 • fluency of written English (20%)

The maximum score for motivation letter is 100 points and the result is positive only if the applicant gains 51 points or more.

Sisseastumistest kontrollib sisseastuja teadmisi eeldusainetes (füüsika, matemaatika, programmeerimine). Testi sooritamine toimub Moodle´i keskkonnas vahemikus 15.-23.aprill ning seda on võimalik sooritada ainult üks kord. Testi katkemisel mistahes põhjusel ei ole võimalik seda uuesti alustada ega jätkata. Kandidaat vastutab ise internetiühenduse stabiilsuse tagamise eest. Igale küsimusele vastamiseks on ette nähtud kindel aeg. Kui kandidaat ei jõua etteantud aja jooksul küsimusele vastust anda, siis jääb küsimus vastamata ning kandidaat saab edasi liikuda järgmise küsimuse juurde.Testi lõpetamisel väljastatakse kandidaadile punktide üldsumma, tagasisidet testi üksikute osade kohta ei anta. 

 

Kandidaadi hindamine

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 60% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet või sisseastumiseksami tulemust 40% ulatuses*

* Kui oled lõpetanud eelpool nimetatud eeldusainete nõuetele vastava õppekava, siis arvestame sinu punktisumma arvutamisel eelmise õppastme keskmist hinnet. Kui oled läbinud mõne muu õppekava ja vajalikud eeldusained, siis pead sooritama sisseastumiseksami ning hindamisel läheb arvesse sisseastumiseksami tulemus. Kui kandideerid eeldusainete nõuetele vastava õppekava lõpetjana, siis võid soovi korral keskmise hinde põhjal arvutatud tulemuse parandamiseks sooritada ka sisseastumiseksami. Hindamisel arvestame paremat tulemust. Sisseastumiseksamit saad sooritada, kui sinu motivatsioonikirja hinnati vähemalt 51 punktiga. 

NB! Kui lõpetad eelmist õppeastet alles suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud tulemusi. Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolist kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada õpitulemuste väljavõte, kus on kirjas kandideerimise ajaks läbitud ained ja tulemused. Väljavõte peab olema väljaandva ülikooli esindaja digiallkirjastatud.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Heiki Kasemägi
programmijuht
737 4834
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023