Etenduskunstid

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
4 aastat , 240 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Viljandi
Õppekohtade arv
26
Õppetasu
tasuta

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppe eesmärk on ühendada kõiki arusaamu ja oskusi, mida vajab kunstnik, kes tegutseb etenduskunstide mitmepalgelises ja kiiresti tähendusi muutvas maailmas. Õppes väärtustame teooria ja praktika tihedat sidumist, valdkonnaülesust, sotsiaalset tundlikkust ning enda kunstnikupositsiooni mõtestamist maailmas laiemalt. Pakume õppimisele pühendumiseks sobivat keskkonda, inspireerivaid praktikuid-õppejõude ja kõrgetasemelist tehnilist valmisolekut ning ootame neid, keda innustab etenduskunst oma eripalgelisuses, lähtudes kitsamast erialasest huvist. 

Viljandi kultuuriakadeemia on koht, kus tudengitele antakse võimalus tegeleda oma potentsiaaliga ja arendada isiklikku kunstinägemust. Kool pakub laia programmi, kus igaüks leiab endale õige suuna. Aktuaalsus, avatus, omapärane atmosfäär ning kvaliteetsed pedagoogid hoiavad selle kooli hariduse kõrgel tasemel.

Ruslan Stepanov, vilistlane, vabakutseline tantsija ja koreograaf 

Etenduskunsti tulevik seisneb erialaüleste seoste ja eri meediumide ühendamisel tekkivate hübriidvormide loomises. Selle uue õppekava alusel omandad sa interdistsiplinaarseid oskusi, mis annavad eelduse lüüa läbi tänapäeva erinevatest meediumidest tulvil etenduskunstide maailmas. Sa omandad võime, et arendada valdkondadevahelist koostööd ja tegutseda väga erinevates loomingulistes meeskondades. 

Spetsialiseeruda saad lavastaja, näitleja, tantsuõpetaja, visuaaltehnoloogi või tehnilise produtsendi erialale, ühtlasi saad valitud erialaga kombineerida teiste valdkondade õpet. See võimaldab sul kujundada erialadeülese ühisõppe keskkonnas paindlikult oma mitmekülgse õpitee. 

Meil toimub õpe peamiselt rühmades.  

Praktikate suur maht (30 EAP) õppekavas tagab võimaluse tegeleda oma erialaga ka tegelikus töökeskkonnas ja lihvida oskusi praktikabaasides. Viljandi kultuuriakadeemial on palju koostööpartnereid, tänu millele saad minna praktikale etendus- ja haridusasutustesse.  

Paljud meie üliõpilased veedavad õpingute jooksul vähemalt ühe semestri välismaal. 

Meil õpetavad etenduskunstide alal tegutsevad tipp-praktikud.  

Erialad  

Lavastaja on looja, kes oskab näha oma loomingulisi impulsse liikuva keha, füüsilise objekti, visuaalse kujundi, psühholoogilise suhte, kirjutatud sõna või kontseptuaalse mõtte kaudu ning muuta kunstilise visiooni ühtseks tervikuks väga erinevates ruumides. 

Tantsuõpetajat inspireerib liikuv inimkeha ja ta on võimeline seda kogemust edasi andma.  

Näitleja on tema keha ja hääl, aga ka kunstnik, kes oskab end õpetada.  

Visuaaltehnoloogi erialal on valida kolm spetsialiseerumisala: valguskujundaja, videokujundaja ja dekoraator-butafoor. Esimesed kaks loovad ja ehitavad valgus- ja videolahendusi mitmesugustesse ruumidesse, samal ajal kui dekoraator-butafoor aitab muuta etenduskunstide alal tegutsejate väljamõeldud maailmu reaalsuseks.  

Tehniline produtsent on inimene, kellel on ülevaade ja arusaam tehnilistest erialadest. Ta oskab koordineerida teiste inimeste tööd ja loomingut nii, et kunstisündmuste tehnilised lahendused sünnivad õigel ajal. 

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia on etenduskunstide õppeks hea keskkond. See on ainuke kõrgkool Eestis, kus õpetatakse koos nii lava peal kui ka selle taga tegutsevaid kunstnikke. Nii on erinevate erialade õpet võimalik kombineerida. 

Õppetööks on sisustatud black box’i tüüpi teatriruum, video- ja multimeediastuudio, butafooria töökoda, arvutiklassid ning tantsusaalid. 

Etenduskunstide osakonnal on kujunenud tihe koostöö etendusasutuste ning festivalide ja huvikoolidega, tänu millele saavad üliõpilased kogemusi professionaalses töökeskkonnas ning luua erialaseid kontakte. 

Lisaks korraldame igal aastal koos üliõpilastega teatri- ja tantsufestivale ning lavastusi. 

Meie vilistlased töötavad etenduskunstide loovmeeskondades, sealhulgas teatrites, stuudiotes ja haridusasutustes, andes panuse nii kunsti kui ka kogukonna arengusse. 

Etenduskunstide vilistlaste hulgas on vabakutselisi etenduskunstnikke ja etendusasutustes töötavaid loovisikuid, kellest on kujunenud Eesti kultuuris olulised inimesed.  

Etenduskunstide õppekava vilistlased on näiteks Jim Ashilevi, Henri Hütt, Renate Keerd, Priit Loog, Arolin Raudva, Karl Saks, Henessi Schmidt, Ruslan Stepanov, Taago Tubin ja Juhan Ulfsak. Visuaaltehnoloogiat on meil teiste seas õppinud Eero Ehala, Kairi Mändla, Siim Reispass ja Margus Vaigur. 

NB! 2023. aastal toimub vastuvõtt tantsuõpetaja, lavastaja, näitleja ja koreograafi erialadele. 2023. aastal ei toimu vastuvõttu visuaaltehnoloogi ega tehnilise produtsendi erialadele. Järgmine vastuvõtt neile erialadele toimub 2024. aastal.

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatsed toimuvad

 • 4. juulil 2023 veebis
 • 5. - 8. juulil 2023 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia peamajas (Posti 1, Viljandi) mustas saalis.

Etenduskunstide õppekava erialakatsete üldised nõuded kõigile erialadele:
 

1) Erialakatseteks esitatud eelmaterjalid (kõikidel erialadel):
 • motivatsioonikiri - valitud erialal TÜ Viljandi kultuuriakadeemias õppimiseks;
 • ankeet;
 • enesetutvustus (kuni 1-minutiline videosalvestus)
   

Erialaspetsiifilised materjalid:

 1. Lavastaja, sh. koreograafi spetsialiseerumisele kandideerijatel:
  • oma kujuteldava autorilavastuse kirjalik lavastusplaan;
  • videosalvestusena omaloominguline liikumisel või sõnal põhinev terviklik lühivorm (u 2-3 min);
  • kirjalik/ audiovisuaalne/ veebipõhine loominguline portfoolio (kui on olemas).
 2. Näitleja erialale kandideerijatel:
  • videosalvestus - sõnavõtt ennast erutaval, vaimustaval, ärritaval teemal (u 2-3 min);
  • videosalvestus - argisest või igapäevasest tegevusest, mis sisaldab aktiivset liikumist (u 2-3 min, võimalusel lasta see kellegi teise poolt filmida). NB! See ei ole näitlemisülesanne! Soovime näha inimese loomulikku olekut tema eluliselt tavapärases olukorras (samuti mitte treeningsituatsioonis!).
 3. Tantsuõpetaja erialale kandideerijatel:
  • videosalvestus - omaloominguline liikumisel põhinev terviklik lühivorm (u 2-3 min).

Eelmaterjalid laetakse üles koos sisseastumisavalduse esitamisega veebikeskkonnas SAIS. Vastava lingi leiate SAIS-i keskkonnas avalduse esitamise lehelt. Keskkond sulgub 28.06 kell 23:59.

NB! Kui on soov kandideerida rohkem kui ühele erialale etenduskunstide õppekaval, tuleb esitada nõutud eelmaterjalid mõlema eriala kohta.
 

2) Erialakatsete praktiline osa

Praktiline osa koosneb esseest ja loovuskatsetest, mille spetsiifilisi nõudeid, ülesehitust ja tingimusi tutvustatakse sisseastujale eksamite käigus.

 • essee (kirjutatakse kohapeal, aega antakse selleks 3 tundi);
 • eriala loovuskatsed kohapeal.

Hindamine

Etenduskunstide õppekavale õppima asuda soovijate erialakatsete puhul hindame:

 • huvi etenduskunstide vastu ja motivatsiooni nendel erialadel õppida;
 • (enese)väljendusoskust;
 • mõttemaailma originaalsust ja avarust; 
 • eeldusi koostööks etenduskunstide erinevate valdkondadega;
 • loomingulist potentsiaali;
 • vaimset ja kehalist valmisolekut etenduskunstide praktilisteks õpinguteks.

Sisseastumisel arvestatakse:

 • erialakatse koondtulemust 100-pallisel skaalal, millest moodustab
  • ettevalmistatud materjal – 10%
  • essee – 10%
  • loovuskatsed – 80 %
 • lõputunnistuse keskmist hinnet.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 70% ulatuses
 • lõputunnistuse keskmist hinnet 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tiiu Tamm
Viljandi kultuuriakadeemia
Tugitöötajad
etenduskunstide õppekava programmijuht, projektijuht 0,5 k
+372 524 6543
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022