Skip to main content

Heli- ja visuaaltehnoloogia

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Viljandi
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
4000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
2

Tartu Ülikooli magistriõppes on sul Eestis ja Euroopas ainulaadne võimalus omandada nii heli- kui ka visuaaltehnoloogia teadmised ja oskused. Rahvusvaheline õpe toimub väga heades tingimustes ja nii saad kahe aasta jooksul keskenduda just sind huvitavatele loomeprojektidele. Õppekavas on piisaval hulgal teoreetilisi aineid, kuid sama oluline on teooria ja praktika ühendamine. 

„Õpingud andsid mulle võimaluse süveneda helimaailma ning samal ajal sain palju teadmisi visuaaltehnoloogiast. Magistriprogrammi raames anti mulle vabad käed eksperimenteerida surround-heliga, tegin sel teemal ka oma lõpuprojekti. Ja lisaks kirjutasin ma oma esimese rahastatud Eesti Kultuurkapitali projekti!“ 

Viljar Rosin, vilistlane, Ugala teatri ja ansambli Puuluup helimeister

Õppetöö

Sul on valida kahe erialasuuna vahel: helitehnoloogia ja visuaaltehnoloogia. Võimekas magistrant võib läbida mõlemad suunamoodulid.  

Õppekava toetab tehniliste oskuste omandamise kõrval ka üliõpilaste loovust ja julgeid ideid. Esimesel õppeaastal on selline puutepunkt aine „Heli- ja visuaaltehnoloogia loominguline projekt“, kus paljudes ainetes omandatud teadmised vormuvad praktiliseks tulemiks.  

Sind ootavad muu hulgas intensiivnädalad, praktikabaaside külastamine ja koostöö teiste erialade üliõpilastega. Õpingute käigus arendad ka oma meeskonnatööoskusi, juhtimispädevusi ja projektijuhtimisoskust. 

Üliõpilasi juhendavad nii kogenud õppejõud kui ka praktikud ettevõtetest.  

Õpingute lõpetamiseks tehakse kas loominguline magistriprojekt või klassikaline uurimistöö.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetööks on sisustatud helistuudio, produtseerimisboksid, video- ja multimeediastuudio, arvutiklassid ning teatri- ja tantsusaalid. Teeme tihedat koostööd Viljandi Muusikakooli, Ugala Teatri, Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Viljandi linnaga.  

Kuna Viljandi kontserdielu on väga elav, on üliõpilastel võimalik osaleda kontsertidel ning džässi- ja pärimusjämmidel nii kuulajate kui ka kaasalööjatena. Visuaaltehnoloogia erialasuunal toimuvad regulaarsed VJ-jämmid.  

Üliõpilaselu lahutamatu osa on üliõpilasesinduse korraldatud üritused: avapidu, talvepidu ja rebastenädal. Ka Viljandis tegutsev üliõpilasklubi Wimka korraldab regulaarselt mitmesuguseid sündmusi. 

Meie partnerkoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, tänu millele veedavad paljud üliõpilased vähemalt ühe semestri välismaal. 

Praktikale saad minna nii meie välispartnerite juurde kui ka Eesti avalikku sektorisse ja ettevõtetesse.  

Image

Peale lõpetamist

Vilistlasena oled heli- või visuaaltehnoloogia eriala tippspetsialist, kes võib töötada suuremahuliste teatri- või kontsertprojektide juhina.  

Meie lõpetajad leiavad tööd teatrites ja helistuudiotes ning tele- ja raadiojaamades.  

Et erialaoskuste kõrval on nad omandanud ka juhtimis- ja meeskonnatööpädevused, on neil võimalik asuda tööle veel näiteks kultuuri- ja etendusasutuste juhtidena.  

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.
    NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.

  • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja portfoolio. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Motivatsioonikirja pikkus on maksimaalselt 4600 tähemärki koos tühikutega. Motivatsioonikirjas on soovitav vastata järgnevatele küsimustele:
•    Põhjendage oma huvi õppekava vastu.
•    Miks valisite just Viljandis pakutava õppekava, kuidas seostub see teie huvide ja varasema kogemusega?
•    Millist väljundit näete oma erialavaldkonnas peale magistriõpingute lõppemist?
•    Kas olete mõelnud akadeemilise karjääri peale oma valdkonnas?

Motivatsioonikirja hindamisel arvestame järgmisi kriteeriume:
•    üliõpilaskandidaadi eesmärkide ja õppekava sisu sobivus (50%);
•    tulevikunägemus (30%);
•    eneseväljendusoskus (20%).

Portfoolio tuleb koostada inglise keeles ning esitada koos avaldusega SAIS-is 15. märtsiks.

Portfoolio on kandidaadi elulookirjeldus (CV)  ja kogumik üliõpilaskandidaadi varasematest erialastest projektidest, mis esitatakse kandidaadi poolt lingina, kust on võimalik tervikportfoolio alla laadida. Hinnatakse loomingulisust ja professionaalseid oskusi.

Erialakatse toimub intervjuu vormis vahemikus 18.- 22. aprill 2022, täpne toimumisaeg lepitakse kandidaatidega kokku individuaalselt. Tudengikandidaadid, kes ei saa intervjuu päeval kohal viibida, saavad selle sooritada interneti vahendusel.

Komisjon esitab üliõpilaskandidaadi poolt esitatud materjalide alusel täiendavaid küsimusi kandidaadi varasema õpi- ja/või töökogemuse ning tulevikuplaanide kohta. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 25% ulatuses
  • portfooliot 25% ulatuses
  • erialakatset 50% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja tulemus peab olema vähemalt 51 punkti, et portfooliot hinnataks. Intervjuule kutsutakse ainult need kandidaadid, kelle motivatsioonikirja ning portfooliot on hinnatud vähemalt 51 punktiga. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Kadri Steinbach
programmijuht
521 3055
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel