Skip to main content

Matemaatiline statistika

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
35
Õppetasu
tasuta

Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad infot koguda, töödelda, analüüsida ja mõtestada. Kui omandad matemaatilise statistika bakalaureusekraadi, on su tegevusvaldkonnad piiramatud, ulatudes meditsiinist panganduse ja keskkonnakaitseni. Lisaks annab statistikuharidus maailmakäsituse, mis on kooskõlas infoajastu põhimõtetega. 

,,Kui oled avatud meelega, teeb matemaatiline statistika sulle lahti iga valdkonna uksed. Maailm on täis mustreid, mis vaid ootavad leidmist. Statistika abil on võimalik need leida ja nii maailma paremaks muuta!“ 

Brigitta Rebane, vilistlane, andmeteaduse tööstusmagistrant Positiumis

Õppetöö

Matemaatilise statistika erialalt saad oskused ja vilumuse suure ja keeruka struktuuriga andmete analüüsimiseks ning tulemuste tõlgendamiseks. Bakalaureuseõppe esimesel kahel aastal omandad korralikud matemaatika põhiteadmised koos üldteadmistega informaatikast.  

Tartu Ülikool on kujunenud Euroopa üheks juhtivaks keskuseks mitmemõõtmelise statistika alal: siin koostatavates reaalse maailma kirjeldamise mudelites võetakse arvesse mitut uuritavat tunnust ja nendevahelisi sõltuvusi. Bakalaureuseõppe teisel poolel saavad üliõpilased sellest statistikavaldkonnast põhjaliku ülevaate. Kolmandal aastal õpitakse erialaaineid, kus on olulisel kohal andmeanalüüs arvuti abil. 

Õppevormid on loengud, praktilised tööd, seminarid ja iseseisev töö. Just praktikumides kinnistad teoreetilised teadmised, omandades praktilisi oskusi.  

Õpingute jooksul läbid erialase praktika mõnes ettevõttes või riigiasutuses.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Statistikaüliõpilastel on spetsiaalse tarkvaraga arvutiklass, kus õpitakse muu hulgas töötama andmeanalüüsiprogrammidega. 

Meie üliõpilased on kaasatud Eesti Statistikaseltsi tegevusse, aidates kaasa näiteks konverentside korraldamisele ja osaledes muudel üritustel. See annab erialaseid tutvusi ning tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. Ka koduinstituut korraldab regulaarselt suuri rahvusvahelisi konverentse, millest on samuti nii korraldaja kui ka kuulajana osa võtma oodatud üliõpilased.  

Matemaatika, statistika ja informaatika üliõpilased on moodustanud Matemaatika-Informaatika Tudengiseltsi ehk MAT-INF-i, mis korraldab põnevaid üritusi nii silmaringi laiendamiseks kui ka seltskondliku elu mitmekesistamiseks.  

Image

Peale lõpetamist

Matemaatilise statistika eriala lõpetajad on tööturul kõrgelt hinnatud ja nende järele on pidev nõudlus. Spetsialistina leiavad nad tööd näiteks Statistikaametis, ministeeriumides, panganduses (analüütikud, riskispetsialistid), kindlustuses (kindlustusmatemaatikud ehk aktuaarid), avaliku arvamuse ning turu-uuringufirmades, aga ka suurettevõtete IT- ja analüüsiosakondades.  

Statistikuid vajatakse veel kõrgkoolides ja teadusasutustes, ennekõike arstiteaduses, bioloogias, bioinformaatikas, geenitehnoloogias, sporditeaduses, sotsioloogias jm. 

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika (kitsas või lai) riigieksam

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 60% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa üle-eestilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üle-eestilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Eluline matemaatika (P2TP.TK.035) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I (P2TP.TK.009) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II (P2TP.TK.010) 3 EAP
 • Matemaatika rakendusi (P1TP.TK.022) 3 EAP
 • Arvuteooria (P2TP.TK.052) 4,5 EAP
 • Matemaatiline arutlusoskus ja tõestamine (P2TP.TK.085) 2 EAP
 • Rahvusvaheliste matemaatikavõistluste treeningkursus (P2TP.TK.119) 6 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Mare Vähi
programmijuht
737 5493
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel