Matemaatika ja statistika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu, küündides meditsiinist panganduse ja tööstuseni. Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad loogiliselt mõelda ning infot koguda, töödelda ja analüüsida, aga ka tulemusi mõtestada. Tartu Ülikooli magistrikraad tähendab maailmakäsitust, mis on kooskõlas kiiresti muutuva infoajastu põhimõtetega. 

„Matemaatika ja statistika on ilmselt üks väheseid erialasid, mis võimaldab anda panuse ja süveneda nõnda paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Omandatud haridus on loonud mulle harukordselt tugeva ja laialdaselt nõutud baasi, et tegeleda infoühiskonnale tarvilike väljakutsete ja otsustega.“ 

 

Sven Erik Ojavee, vilistlane, Lausanne’i Ülikooli doktorant

Õpe hõlmab loenguid, seminare ja praktikume ning tähtis on ka arvuti ja tarkvarapakettide kasutamine. Seminaridel on küllalt suur osa, sest nii saad sa harjutada arutlema ja pidama ettekandeid. 

Erialamoodulis on sul valida, kas spetsialiseerud matemaatikale või matemaatilisele statistikale.  

Õpingute jooksul toetab matemaatika ja statistika instituut su erialapraktika läbimist mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Parimad üliõpilased saavad proovida ka õppejõuametit ja juhendada bakalaureuseüliõpilaste praktikume. 

Vahetusprogrammid ja stipendiumid võimaldavad sul õppida osa ajast välisriigis.  

Viimane semester on mõeldud magistritöö kirjutamiseks. 

Meie õppejõud on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased, kes teevad tihedat koostööd välismaa kolleegidega. 

Image
Õppetöö

Sa asud õppima Tartu Ülikooli uuenduslikus Delta keskuses, kus on selleks ideaalsed tingimused. Ettevõtlusmajas tegutsevad paljud organisatsioonid, kus meie üliõpilased saavad sooritada praktikaid. 

Üliõpilaslinn Tartu pakub palju võimalusi aktiivseks ja mitmekesiseks eluks. Sa võid astuda näiteks Eesti Matemaatika Seltsi ja Eesti Statistikaseltsi, kes korraldavad konverentse, mille töös löövad meie ärksamad üliõpilased alati kaasa. Need üritused, muu hulgas suvepäevad, võimaldavad sõlmida erialaseid tutvusi ja tagavad tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. 

Image
õppekeskkond

 

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika õppekava on Eestis ainus, mille läbinud on magistrikraadiga matemaatikud ja statistikud. Seda magistrikraadi hindavad tööandjad kõrgelt, sest nad teavad, et meie vilistlastel on suurepärane süsteemne mõtlemine ja nad ei usu ühtki põhjenduseta tulemust.   

Suur osa matemaatika eriala lõpetajatest leiab töö Eesti kõrgkoolide õppejõu või teadusasutuste teadurina, seepärast jätkavad nad sageli õpinguid doktorantuuris.  

Ei maksa siiski arvata, et matemaatikamagister sobib üksnes kõrgkooli. Paljud meie vilistlased asuvad tegutsema näiteks riskianalüütiku, andmekvaliteedi spetsialisti või süsteemiarhitektina.

Kandideerimiseks peab sul olema
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

  • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 45 EAP mahus matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika õppeaineid ja

  • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

    Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

    • Tartu Ülikool: „Matemaatika”, „Matemaatiline statistika”, „Matemaatika” kõrvalerialana, „Matemaatiline statistika” kõrvalerialana;
    • Tallinna Ülikool: „Matemaatika”, „Majandusmatemaatika ja andmeanalüüs”.

Kui oled lõpetanud või lõpetad mõne teise õppekava ja soovid teada, kas vajalik eeldusainete maht on täidetud, siis võta meiega ühendust aadressil mare.vahi@ut.ee
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse eelmise õppeastme keskmist hinnet (100%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 75-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Mare Vähi
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021