Matemaatika ja statistika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu, küündides meditsiinist panganduse ja tööstuseni. Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad loogiliselt mõelda ning infot koguda, töödelda ja analüüsida, aga ka tulemusi mõtestada. Tartu Ülikooli magistrikraad tähendab maailmakäsitust, mis on kooskõlas kiiresti muutuva infoajastu põhimõtetega. 

„Matemaatika ja statistika on ilmselt üks väheseid erialasid, mis võimaldab anda panuse ja süveneda nõnda paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Omandatud haridus on loonud mulle harukordselt tugeva ja laialdaselt nõutud baasi, et tegeleda infoühiskonnale tarvilike väljakutsete ja otsustega.“ 

 

Sven Erik Ojavee, vilistlane, Lausanne’i Ülikooli doktorant

Õpe hõlmab loenguid, seminare ja praktikume ning tähtis on ka arvuti ja tarkvarapakettide kasutamine. Seminaridel on küllalt suur osa, sest nii saad sa harjutada arutlema ja pidama ettekandeid. 

Erialamoodulis on sul valida, kas spetsialiseerud matemaatikale või matemaatilisele statistikale.  

Õpingute jooksul toetab matemaatika ja statistika instituut su erialapraktika läbimist mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Parimad üliõpilased saavad proovida ka õppejõuametit ja juhendada bakalaureuseüliõpilaste praktikume. 

Vahetusprogrammid ja stipendiumid võimaldavad sul õppida osa ajast välisriigis.  

Viimane semester on mõeldud magistritöö kirjutamiseks. 

Meie õppejõud on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased, kes teevad tihedat koostööd välismaa kolleegidega. 

Image
Õppetöö

Leia sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Sa asud õppima Tartu Ülikooli uuenduslikus Delta keskuses, kus on selleks ideaalsed tingimused. Ettevõtlusmajas tegutsevad paljud organisatsioonid, kus meie üliõpilased saavad sooritada praktikaid. 

Üliõpilaslinn Tartu pakub palju võimalusi aktiivseks ja mitmekesiseks eluks. Sa võid astuda näiteks Eesti Matemaatika Seltsi ja Eesti Statistikaseltsi, kes korraldavad konverentse, mille töös löövad meie ärksamad üliõpilased alati kaasa. Need üritused, muu hulgas suvepäevad, võimaldavad sõlmida erialaseid tutvusi ja tagavad tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. 

Image
õppekeskkond

 

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika õppekava on Eestis ainus, mille läbinud on magistrikraadiga matemaatikud ja statistikud. Seda magistrikraadi hindavad tööandjad kõrgelt, sest nad teavad, et meie vilistlastel on suurepärane süsteemne mõtlemine ja nad ei usu ühtki põhjenduseta tulemust.   

Suur osa matemaatika eriala lõpetajatest leiab töö Eesti kõrgkoolide õppejõu või teadusasutuste teadurina, seepärast jätkavad nad sageli õpinguid doktorantuuris.  

Ei maksa siiski arvata, et matemaatikamagister sobib üksnes kõrgkooli. Paljud meie vilistlased asuvad tegutsema näiteks riskianalüütiku, andmekvaliteedi spetsialisti või süsteemiarhitektina.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika
  • Tallinna Ülikool: matemaatika

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled varasemate õpingute käigus läbinud vähemalt 45 EAP matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika õppeaineid. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023