Matemaatika ja statistika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus

2023. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu, küündides meditsiinist panganduse ja tööstuseni. Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad loogiliselt mõelda ning infot koguda, töödelda ja analüüsida, aga ka tulemusi mõtestada. Tartu Ülikooli magistrikraad tähendab maailmakäsitust, mis on kooskõlas kiiresti muutuva infoajastu põhimõtetega. 

„Matemaatika ja statistika on ilmselt üks väheseid erialasid, mis võimaldab anda panuse ja süveneda nõnda paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Omandatud haridus on loonud mulle harukordselt tugeva ja laialdaselt nõutud baasi, et tegeleda infoühiskonnale tarvilike väljakutsete ja otsustega.“ 

 

Sven Erik Ojavee, vilistlane, Lausanne’i Ülikooli doktorant

Õpe hõlmab loenguid, seminare ja praktikume ning tähtis on ka arvuti ja tarkvarapakettide kasutamine. Seminaridel on küllalt suur osa, sest nii saad sa harjutada arutlema ja pidama ettekandeid. 

Erialamoodulis on sul valida, kas spetsialiseerud matemaatikale või matemaatilisele statistikale.  

Õpingute jooksul toetab matemaatika ja statistika instituut su erialapraktika läbimist mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Parimad üliõpilased saavad proovida ka õppejõuametit ja juhendada bakalaureuseüliõpilaste praktikume. 

Vahetusprogrammid ja stipendiumid võimaldavad sul õppida osa ajast välisriigis.  

Viimane semester on mõeldud magistritöö kirjutamiseks. 

Meie õppejõud on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased, kes teevad tihedat koostööd välismaa kolleegidega. 

Image

Sa asud õppima Tartu Ülikooli uuenduslikus Delta keskuses, kus on selleks ideaalsed tingimused. Ettevõtlusmajas tegutsevad paljud organisatsioonid, kus meie üliõpilased saavad sooritada praktikaid. 

Üliõpilaslinn Tartu pakub palju võimalusi aktiivseks ja mitmekesiseks eluks. Sa võid astuda näiteks Eesti Matemaatika Seltsi ja Eesti Statistikaseltsi, kes korraldavad konverentse, mille töös löövad meie ärksamad üliõpilased alati kaasa. Need üritused, muu hulgas suvepäevad, võimaldavad sõlmida erialaseid tutvusi ja tagavad tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. 

Image

 

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika õppekava on Eestis ainus, mille läbinud on magistrikraadiga matemaatikud ja statistikud. Seda magistrikraadi hindavad tööandjad kõrgelt, sest nad teavad, et meie vilistlastel on suurepärane süsteemne mõtlemine ja nad ei usu ühtki põhjenduseta tulemust.   

Suur osa matemaatika eriala lõpetajatest leiab töö Eesti kõrgkoolide õppejõu või teadusasutuste teadurina, seepärast jätkavad nad sageli õpinguid doktorantuuris.  

Ei maksa siiski arvata, et matemaatikamagister sobib üksnes kõrgkooli. Paljud meie vilistlased asuvad tegutsema näiteks riskianalüütiku, andmekvaliteedi spetsialisti või süsteemiarhitektina.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained

  Saad kandideerida, kui oled lõpetanud ühe järgmistest eeldusainete nõuetele vastavatest õppekavadest:
  Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika
  Tallinna Ülikool: matemaatika

  Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled varasemate õpingute käigus läbinud vähemalt 45 EAP matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika õppeaineid. Ainete sobivuse üle otsustab hindamiskomisjon.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
12.02.2022