Skip to main content

Matemaatika ja statistika

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu, küündides meditsiinist panganduse ja tööstuseni. Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad loogiliselt mõelda ning infot koguda, töödelda ja analüüsida, aga ka tulemusi mõtestada. Tartu Ülikooli magistrikraad tähendab maailmakäsitust, mis on kooskõlas kiiresti muutuva infoajastu põhimõtetega. 

„Matemaatika ja statistika on ilmselt üks väheseid erialasid, mis võimaldab anda panuse ja süveneda nõnda paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Omandatud haridus on loonud mulle harukordselt tugeva ja laialdaselt nõutud baasi, et tegeleda infoühiskonnale tarvilike väljakutsete ja otsustega.“ 

 

Sven Erik Ojavee, vilistlane, Lausanne’i Ülikooli doktorant

Õppetöö

Õpe hõlmab loenguid, seminare ja praktikume ning tähtis on ka arvuti ja tarkvarapakettide kasutamine. Seminaridel on küllalt suur osa, sest nii saad sa harjutada arutlema ja pidama ettekandeid. 

Erialamoodulis on sul valida, kas spetsialiseerud matemaatikale või matemaatilisele statistikale.  

Õpingute jooksul toetab matemaatika ja statistika instituut su erialapraktika läbimist mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Parimad üliõpilased saavad proovida ka õppejõuametit ja juhendada bakalaureuseüliõpilaste praktikume. 

Vahetusprogrammid ja stipendiumid võimaldavad sul õppida osa ajast välisriigis.  

Viimane semester on mõeldud magistritöö kirjutamiseks. 

Meie õppejõud on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased, kes teevad tihedat koostööd välismaa kolleegidega. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa asud õppima Tartu Ülikooli uuenduslikus Delta keskuses, kus on selleks ideaalsed tingimused. Ettevõtlusmajas tegutsevad paljud organisatsioonid, kus meie üliõpilased saavad sooritada praktikaid. 

Üliõpilaslinn Tartu pakub palju võimalusi aktiivseks ja mitmekesiseks eluks. Sa võid astuda näiteks Eesti Matemaatika Seltsi ja Eesti Statistikaseltsi, kes korraldavad konverentse, mille töös löövad meie ärksamad üliõpilased alati kaasa. Need üritused, muu hulgas suvepäevad, võimaldavad sõlmida erialaseid tutvusi ja tagavad tulevikuks vajaliku koostöökogemuse. 

Image

 

Peale lõpetamist

Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika õppekava on Eestis ainus, mille läbinud on magistrikraadiga matemaatikud ja statistikud. Seda magistrikraadi hindavad tööandjad kõrgelt, sest nad teavad, et meie vilistlastel on suurepärane süsteemne mõtlemine ja nad ei usu ühtki põhjenduseta tulemust.   

Suur osa matemaatika eriala lõpetajatest leiab töö Eesti kõrgkoolide õppejõu või teadusasutuste teadurina, seepärast jätkavad nad sageli õpinguid doktorantuuris.  

Ei maksa siiski arvata, et matemaatikamagister sobib üksnes kõrgkooli. Paljud meie vilistlased asuvad tegutsema näiteks riskianalüütiku, andmekvaliteedi spetsialisti või süsteemiarhitektina.

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained 
  Eeldusainetena peab sul olema läbinud vähemalt 45 EAP matemaatika, matemaatilise statistika ja informaatika õppeaineid.
  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

  • Tartu Ülikool: informaatika, infotehnoloogia, matemaatika, matemaatiline statistika
  • Tallinna Ülikool: matemaatika

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 100% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 75. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel