Noorsootöö

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad noored, nende areng ja tulevik, siis on Narva kolledži noorsootöö õppekava just sinu jaoks. See seob praktilise õppe ja teadustöö ning võimaldab sul olla õpingute algusest peale noorsootöö kutseala kogukonna liige. Meie ainulaadne õppekava annab sulle põhjalikud teadmised, mis on seotud noorte, nende käekäigu uurimise, rahvusvahelise noorsootöö, enese- ja projektijuhtimise ning infoühiskonnas vajaliku tehnoloogia kasutamisega. 

„Kui arvad, et iga noor on meie ühiskonnas väärtus, ning tahad neid toetada oma tõelise potentsiaali leidmisel, siis on noorsootöö sulle. Miks just Narva? Sest siin saab õppida mitmekultuurilises keskkonnas ja lõpetades valdad sa kindlasti kolme keelt. Samuti on Narva meeldiv elamus omaette.“

Bert Tsapov, vilistlane ja kutseala kogukonna mentor

„Olles magistrant Tartu Ülikoolis juhtimis- ja digikommunikatsiooni erialal, taipan, kui olulise aluse mulle Narva kolledžis omandatud noorsootöö õppekava andis.“

Laidi Grauen, vilistlane, juhtimis- ja digikommunikatsiooni eriala magistrant, Jõgeva valla noorsootöö ja huvihariduse nõunik

Noorsootöö õppekava seob teoreetilised teadmised praktilise õppega, valmistades sind ette heaks noorsootöötajaks ja kõrgetasemeliseks noortevaldkonna arendajaks. Õppetöö hulka kuuluvad ettevõtlikkus- ja koostööoskuste arendamine, projektijuhtimisoskuste edendamine, pidev eneseanalüüs, enesejuhtimine ja digitehnoloogia kasutamine. 

Ootame õppima ka noori, kes on keskhariduse omandanud välismaal ega oska veel eesti keelt. Meie õppejõud on hinnatud selle poolest, et õpetavad ühe aastaga eesti keele nii selgeks, et õpinguid saab jätkata juba eesti keeles. 

Meie õppejõud on kogenud noortevaldkonna eksperdid, kes teevad noorteuuringuid, juhivad projekte, kujundavad noortepoliitikat ja nõustavad noori. 

Mõistame, et õpingute ja muude kohustuste ühendamine võib olla keeruline. Seetõttu oleme korraldanud õpingud nii, et need arvestaks sinu vajadustega ja võimaldaks ühendada need töö- ja eraeluga. Soovi korral saad osa õppest läbida töökohapõhiselt – see aitab sul oma haridusteed jätkata ka siis, kui tegutsed juba noorsootöötajana. 

Õppimise ajal on sul võimalus luua ja arendada erialaseid suhteid. Oled juba esimesest kursusest peale kaasatud noorsootöö kutseala kogukonda ja saad endale valdkonna mentori. 

Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Õpingute lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö või sooritada lõpueksam. 

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, kolledži üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
tudengid

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab tööturul konkurentsieelise. 

Pärast lõpetamist on sul palju põnevaid karjäärivõimalusi. Kas teadsid, et noortevaldkonnas töötab lausa 7000 inimest? See tähendab, et sul on võimalik leida tööd arvukates valdkondades ja organisatsioonides, kes tegelevad noortega. Nii võid alustada karjääri üldharidus- või kutsekoolis, kultuuriasutustes, noorteühingutes, noortelaagris või -malevas, kohalikus omavalitsuses, riigi-, era- või sihtasutustes. 

Lisaks annab õppekava läbimine väga hea ettevalmistuse õppe jätkamiseks magistriõppes. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse erialakatse tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse toimub:

  • 4. juulil 2024 kell 11.00 (välisüliõpilased) veebikeskkonnas Zoom
  • 5. juulil 2024 kell 10.00 (kohalikud üliõpilased) veebikeskkonnas Zoom

Erialakatse on kutsesobivuskatse, mis toimub rühmaintervjuu vormis. Erialakatse viiakse läbi eesti keeles ja see kestab umbes üks tund.

Erialakatse eesmärk on selgitada üliõpilaskandidaadi motiveeritus noorsootöö erialal õppimiseks ja töötamiseks. 

Vestlusel käsitletavad teemad ja küsimused:

  • üliõpilaskandidaadi senine haridustee;
  • (töö)kogemus noorsootöö valdkonnas;
  • erialavaliku motiivid;
  • erialaga seotud tulevikuperspektiivid.

Hinnatakse kandidaadi erialavaliku motiivide sisukust ja selgust:

  • motivatsioon noorsootöö erialal õppimiseks – kuni 50 punkti.  
  • sobivust noorsootöö erialal õppimiseks ja noorsootöötajaks saamiseks – kuni 50 punkti.

Erialakatse suurim võimalik punktisumma on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktisumma on 66 punkti.


Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada lisapunkte. Lisapunkte andev kursus:

  • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

NB! Kursuse eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Birgit Villum
Narva kolledž
Ühiskonnateaduste lektoraat
noorsootöö nooremlektor, bakalaureuseõppekava "Noorsootöö" programmijuht
Raekoja plats 2-205
+372 5866 5870
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024