Noorsootöö

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Avardatud reaalsus, see on infoühiskonna noored! Tartu Ülikooli Narva kolledžis ootab sind Eestis ainus bakalaureuseastme noorsootöö õppekava, kus on pealegi ühendatud praktiline õpe ja teadustöö. Mooduli „Digital youth – Infoühiskonna noored“ toel omandad sa teadmised ja oskused noortest infoühiskonnas ning tehnoloogia kasutamisest töös noortega. Õppetöös kasutame uuenduslikke (digi)tehnoloogiaid ja -vahendeid.

„Kui arvad, et iga noor on meie ühiskonnas väärtus, ning tahad neid toetada oma tõelise potentsiaali leidmisel, siis on noorsootöö sulle. Miks just Narva? Sest siin saab õppida mitmekultuurilises keskkonnas ja lõpetades valdad sa kindlasti kolme keelt. Samuti on Narva meeldiv elamus omaette.“

Bert Tsapov, üliõpilane, tuutor

Õppekorralduses arvestame õppurit tervikuna, pidades oluliseks tema vajadust ühitada õpingud töö- ja eraeluga.

Noorsootöö on töö noorte heaks ja koos noortega. Oleme õppekavas sidunud teoreetilise ja praktilise õppe noorsootöötaja jaoks oluliste väärtustega ning loonud seosed (töö)eluga, soodustades erialaste kontaktide teket. Sa saad põhjaliku hariduse tööks noortega, et kujuneda tulevikus kõrgel tasemel valdkonna arendajaks.

Erialaste pädevuste omandamisega kaasneb ettevõtlikkuse, valdkonna ja rahvusvahelise koostöö õppimine ning valmisoleku kujundamine elukestvaks õppeks. Õppe lahutamatu osa on pidev eneseanalüüs, ettevõtlikkuse arendamine ja digitehnoloogia kasutamine.

Õppekavva on lõimitud kutseala kogukond ja võimalus õppida üks semester välismaal. Nii lood ja laiendad oma koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega Eestis ja välismaal. 

Meie põhiõppejõud on valdkonna asjatundjad, kelle hulgas on noorteuuringute kaasprofessor ja noortevaldkonna arendajad. Neil on pikaajaline kogemus noorsootöötaja kutsekomisjonis ja kõige pikaajalisem kogemus noorsootööprogrammi juhtimisel.

Narva kolledž pakub Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna lõimumise edendaja. 

Meil on Euroopa idapiiri kõige uuenduslikum õppehoone, kus on loodud suurepärased õpi- ja elamistingimused. Kolledžis toimub aasta ringi üritusi ka noorsootöö üliõpilastele. Muu hulgas on neil võimalus omandada rahvusvaheline õpi- või töökogemus. 

Image

Aasta-aastalt kasvab riigi- ja erasektoris tegutsevate noorsootöö korraldajate osakaal. Töökohtade praegust koguarvu võib noortevaldkonnas hinnata üle 7000. 

Sul on võimalik asuda tööle üldharidus- ja kutsekoolis, kultuuriasutuses, noorteühingus, noortelaagris ja -malevas, kohalikus omavalitsuses, riigiasutuses ning sihtasutuses, mis korraldab ja koordineerib noortevaldkonna teenuseid.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel juhul, kui eelnev haridus on omandatud Eestis ja kooli lõpetamisel on sooritatud eesti keel teise keelena riigieksam. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi. Välisüliõpilaskandidaat peab tõendama vene keele oskust vähemalt B2-tasemel.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse on kutsesobivuskatse, mis toimub rühmaintervjuu vormis. Erialakatse viiakse läbi eesti keeles ja see kestab umbes üks tund. Erialakatse toimub järgmistel aegadel:

 • 06. juulil 2023 kell 11.00–17.00 (välisüliõpilased) veebikeskkonnas Zoom
 • 07. juulil 2023 kell 10.00–18.00 veebikeskkonnas Zoom


Erialakatse eesmärk on selgitada üliõpilaskandidaadi motiveeritus noorsootöö erialal õppimiseks ja töötamiseks. 

Vestlusel käsitletavad teemad ja küsimused:

 • üliõpilaskandidaadi senine haridustee;
 • (töö)kogemus noorsootöö valdkonnas;
 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid.

Hinnatakse kandidaadi erialavaliku motiivide sisukust ja selgust:

 • motivatsioon noorsootöö erialal õppimiseks – kuni 50 punkti.  
 • sobivust noorsootöö erialal õppimiseks ja  noorsootöötajaks saamiseks – kuni 50 punkti.

Erialakatse suurim võimalik punktisumma on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktisumma on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Maria Žuravljova
Narva kolledž
Ühiskonnateaduste lektoraat
noorsootöö nooremlektor, noorsootöö programmijuht
+372 558 5533
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägime, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleme kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi. Messialal saab tutvuda ülikooli rohkete võimalustega.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022