Skip to main content

Noorsootöö

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Avardatud reaalsus, see on infoühiskonna noored! Tartu Ülikooli Narva kolledžis ootab sind Eestis ainus bakalaureuseastme noorsootöö õppekava, kus on pealegi ühendatud praktiline õpe ja teadustöö. Mooduli „Digital youth – Infoühiskonna noored“ toel omandad sa teadmised ja oskused noortest infoühiskonnas ning tehnoloogia kasutamisest töös noortega. Õppetöös kasutame uuenduslikke (digi)tehnoloogiaid ja -vahendeid.

„Kui arvad, et iga noor on meie ühiskonnas väärtus, ning tahad neid toetada oma tõelise potentsiaali leidmisel, siis on noorsootöö sulle. Miks just Narva? Sest siin saab õppida mitmekultuurilises keskkonnas ja lõpetades valdad sa kindlasti kolme keelt. Samuti on Narva meeldiv elamus omaette.“

Bert Tsapov, üliõpilane, tuutor

Õppetöö

Õppekorralduses arvestame õppurit tervikuna, pidades oluliseks tema vajadust ühitada õpingud töö- ja eraeluga.

Noorsootöö on töö noorte heaks ja koos noortega. Oleme õppekavas sidunud teoreetilise ja praktilise õppe noorsootöötaja jaoks oluliste väärtustega ning loonud seosed (töö)eluga, soodustades erialaste kontaktide teket. Sa saad põhjaliku hariduse tööks noortega, et kujuneda tulevikus kõrgel tasemel valdkonna arendajaks.

Erialaste pädevuste omandamisega kaasneb ettevõtlikkuse, valdkonna ja rahvusvahelise koostöö õppimine ning valmisoleku kujundamine elukestvaks õppeks. Õppe lahutamatu osa on pidev eneseanalüüs, ettevõtlikkuse arendamine ja digitehnoloogia kasutamine.

Õppekavva on lõimitud kutseala kogukond ja võimalus õppida üks semester välismaal. Nii lood ja laiendad oma koostöösidemeid teiste noorsootöötajatega Eestis ja välismaal. 

Meie põhiõppejõud on valdkonna asjatundjad, kelle hulgas on noorteuuringute kaasprofessor ja noortevaldkonna arendajad. Neil on pikaajaline kogemus noorsootöötaja kutsekomisjonis ja kõige pikaajalisem kogemus noorsootööprogrammi juhtimisel.

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Narva kolledž pakub Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis ning on Eesti ühiskonna lõimumise edendaja. 

Meil on Euroopa idapiiri kõige uuenduslikum õppehoone, kus on loodud suurepärased õpi- ja elamistingimused. Kolledžis toimub aasta ringi üritusi ka noorsootöö üliõpilastele. Muu hulgas on neil võimalus omandada rahvusvaheline õpi- või töökogemus. 

Peale lõpetamist

Aasta-aastalt kasvab riigi- ja erasektoris tegutsevate noorsootöö korraldajate osakaal. Töökohtade praegust koguarvu võib noortevaldkonnas hinnata üle 7000. 

Sul on võimalik asuda tööle üldharidus- ja kutsekoolis, kultuuriasutuses, noorteühingus, noortelaagris ja -malevas, kohalikus omavalitsuses, riigiasutuses ning sihtasutuses, mis korraldab ja koordineerib noortevaldkonna teenuseid.

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub: 

 • 05. juuli 2022 kell 11:00-17:00 (välisüliõpilased)
 • 06. juuli 2022 kell 10:00-18:00 veebis.

Erialakatseks (kutsesobivuskatseks) on rühmaintervjuu. Erialakatse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi motiveeritus noorsootöö erialal õppimiseks ja töötamiseks.

Hinnatakse üliõpilaskandidaadi:

 • motivatsiooni noorsootöö erialal õppimiseks;
 • sobivust noorsootöö erialal õppimisks ja noorsootöötajaks saamiseks.

Vestlusel käsitletavad teemad ja küsimused:

 • üliõpilaskandidaadi senine haridustee;
 • (töö)kogemus noorsootöö valdkonnas;
 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid.

Hinnatakse kandidaadi erialavaliku motiivide sisukust ja selgust:

 • Motivatsioon noorsootöö erialal õppimiseks – kuni 50 punki.  
 • Sobivust noorsootöö erialal õppimiseks ja  noorsootöötajaks saamiseks – kuni 50 punkti.

Erialakatse kestab umbes üks tund. Erialakatse/rühmaintervjuu viiakse läbi eesti keeles. Erialakatse maksimaalne punktisumma on 100 punkti. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Lisalugemist

Maria Žuravljova
noorsootöö nooremlektor, noorsootöö programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat sessioonõpe eesti keel

rakenduskõrgharidusõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel