Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus

Rakenduskõrgharidusõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus

2023. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Pärnu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

See on Eestis ainulaadne õppekava, mille alusel saab õppida sotsiaaltöö kõrval ka rehabilitatsiooni korraldust. Õppes väärtustame inimesi, sotsiaalseid oskusi ja praktilist kogemust. Meie vilistlased teevad tähendusrikast tööd inimeste suurema tegevusvõime nimel, tegutsedes näiteks noorsootöötaja, lastekaitsespetsialisti ja rehabilitatsioonispetsialisti ametis.  

„Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava läbides omandasin baasteadmised ja praktilised oskused ning õpingute käigus avardus ka mu silmaring. Hindan saadud teadmisi ja suurepärast koostööd õppejõududega kõrgelt.“ 

Sille Kask, vilistlane, Elva Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist

Meil on sessioonõpe: õppekohtumised Pärnus toimuvad kord kuus viiel päeval nädalas (kolmapäevast pühapäevani). Ülejäänud ajal õpid sa iseseisvalt. 

Seda eriala omandades õpid sa toetama ja arendama inimesi, et saavutada nende parem tegevusvõime. Oma rolli paremaks tajumiseks ühiskonnas läbid sa ka üldharivad ained, mis hõlmavad sotsioloogiat, majandust, õigust ja psühholoogiat.  

Suur osa on praktilistel ainekursustel, nagu enesejuhtimine, võlanõustamine ja rühmatöö. Teeme õppekäike asutustesse ning kutsume spetsialiste loengutesse kogemusi jagama ja üliõpilastega arutlema.  

Õppimise ajal saad omandatud oskusi proovile panna praktikatel sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonna asutustes ning hoolekandeasutustes, samuti politseis, koolides, Eesti Töötukassas ja Sotsiaalministeeriumis. 

Sul on võimalus õppida ja teha praktika meie partnerülikoolides välismaal.

Image

 

Pärnu on õppimiseks suurepärane koht. Pärnu kolledžil on linna rannarajooni kesklinnapoolses osas nüüdisaegne ja huvitavas stiilis õppehoone ning tipptasemel raamatukogu.  

Kolledžihoones tegutsevad ka ettevõtluse arendajad (sh Pärnumaa ettevõtlusinkubaator) ja me teeme koostööd ettevõtjatega. Ettevõtlikel õppuritel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja telesaade „Ajujaht“.  

Õppetöö kõrval on kolledžis meeleolukas üliõpilaselu. Igal aastal on meil traditsiooniline rebastenädal ja jõulupidu ning me tähistame emakeelse ülikooli aastapäeva.  

Väärt teadmisi pakuvad Pärnust pärit ja Pärnuga seotud haritlasi koondava Academia Pernaviensise mõttekojad. 

Pärnu kolledžis tegutseb tudengiteater K-äng2, üliõpilasesindus, videoklubi ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad.  

Image

Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava lõpetanut ootab ees väga lai tööpõld. Meie vilistlased töötavad nii avalikus, era- kui ka vabasektoris näiteks sotsiaaltöötaja, arendusspetsialisti, juhtumikorraldaja, noorsoopolitseiniku, rehabilitatsioonispetsialisti, noorsootöötaja, lastekaitsespetsialisti ja asutuse juhina. 

Õpingute käigus saad sa piisavad teadmised ja oskused ka selleks, et rajada sotsiaalvaldkonna ettevõte.  

Haridusteed on sul võimalik jätkata magistriõppes nii Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis kui ka Tartus ja maailma teistes ülikoolides.  

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri) ja osaleda sisseastumisintervjuul.

Erialakatse on kuni 5000 tähemärgi (koos tühikutega) pikkune motivatsioonikiri, mis peab andma ülevaate 

 • kandidaadi  senistest õpingutest, töökogemusest, kaasatusest (nt vabatahtlikus tegevuses) seostatuna sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekavas käsitletavate teemadega;
 • kandidaadi analüüsi- ja argumenteerimisoskusest;
 • kandidaadi eesmärkidest muutuste loojana Eesti sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnas.

NB! Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is.

Motivatsioonikirja vorm on leitav siit

 

Hindamine

Motivatsioonikirja hinnatakse vahemikus 0–100 punkti. Vastuvõtukomisjon hindab motivatsioonikirja põhjal kandidaadi sobivust õppes osalemiseks järgmiste kriteeriumide alusel: 

 • motiveeritus ja eeldused erialaseks tööks (max 40 punki);
 • loominguline mõtlemine ja probleemipüstitusoskus (max 30 punkti);
 • analüüsi- ja argumenteerimisoskus (max 20 punkti);
 • kirjalik eneseväljendusoskus (max 10 punkti).

Motivatsioonikirja tulemuse alusel kutsutakse suulisele erialakatsele need kandidaadid, kes said motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti. 

Sisseastumisintervjuu toimub 6.–8. juulil 2022 aadressil Ringi 35 - 111, Pärnu.

Intervjuu eesmärk on välja selgitada kandideerijate haridusliku tausta ning õppima asumise motivatsiooni vahelised seosed, et hinnata tudengikandidaatide potentsiaali õppekava läbimiseks ning õpingute käigus omandatavate teadmiste ja pädevuste rakendamiseks sotsiaal- ja rehabilitatsioonivaldkonnas. 

 

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab intervjuu põhjal kandidaadi sobivust õppes osalemiseks järgmiste kriteeriumide alusel: 

 • motiveeritus ja eeldused erialaseks tööks (max 40 punkti);
 • loominguline mõtlemine ja probleemipüstitusoskus (max 30 punkti);
 • analüüsi- ja argumenteerimisoskus (max 20 punkti);
 • suuline eneseväljendusoskus (sh inglise keeles) (max 10 punkti).

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 50% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 50% ulatuses

Hindame mõlemat osa saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Video „Miks valida sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse õppekava?“ (Triin Mäger, vilistlane, noorsootöötaja, Noorte Tugila noorsootöötaja, aasta noorsootöötaja 2020) 
 

Urve Tammann
õppekorralduse peaspetsialist
445 0547 
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
12.02.2022