Eesti keele test ja eesti keele süvaõpe

Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akadeemilise eesti keele oskuse väljaselgitamiseks ja sobiva keelekursuse leidmiseks tuleb üliõpilasel teha eesti keele test. Testi eesmärk pole keeleoskust kontrollida, vaid selgitada välja täiendava keeleõppe vajadus, et aidata üliõpilasel ülikoolis paremini hakkama saada.


Testi ei pea tegema üliõpilased, kes on

 • omandanud põhi-, üldkesk-, kutsekesk- või kõrghariduse eesti keeles täies mahus
 • sooritanud eesti keele C1-taseme eksami
 • sooritanud eesti keele B2-taseme eksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 80 punktile
 • sooritanud eesti keele eksami IB DP programmi või Euroopa kooli lõpetamisel

Test koosneb kahest osast:
 • kuulamine: üliõpilane kuulab ühe korra katkendit loengust, mille pikkus on u 15 minutit, ja koostab konspekti. Kuulamise vältel tuleb teha mustandilehele märkmeid, et neid saaks hiljem konspekti kirjutamisel kasutada. Märkmeid ei hinnata. Valminud konspektis hinnatakse loengukatke põhisisu edasiandmist ja loodud teksti mõistetavust;
 • lugemine: üliõpilane loeb teksti, mis on seotud ühe konkreetse teemaga, ja täidab lünktesti. Sellega kontrollitakse lugemisoskust ning sõnavara- ja grammatikateadmisi, mis võimaldavad moodustada korrektseid ja õige tähendusega lausungeid.

 

Millal test toimub?

Testile kutsutakse kandidaadid, kes on Tartu Ülikooli vastu võetud ja ülikoolis õppima asumist kinnitanud. Enne testile registreerimise algust, augusti keskel saadetakse neile e-posti teel teade.


Tulemused

Testi tulemusi saab vaadata pärast testi tegemist ülikooli veebilehelt. 


Testi eest on võimalik saada kuni 70 punkti, kuid tulemus esitatakse protsendina 100-st. Keeleõppe vajadus selgub järgmiselt:

 • 80100%  täiendav eesti keele õpe on vabatahtlik
 • 6079%  eesti keele süvaõpe 6 EAP-d
 • 4059%  eesti keele süvaõpe 12 EAP-d
 • 3039%  eesti keele süvaõpe 18 EAP-d
 • alla 30%  eesti keele süvaõpe 30 EAP-d

Testi tulemuste põhjal jagatakse üliõpilased keeleõpperühmadesse ning eesti keele programmi saab määratud mahus läbida Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis.

 

Keeleõpe

Pärast testi sooritamist on võimalik valida omale sobivate ja vajalike eesti keele üksikkursuste vahel maailma keelte ja kultuuride kolledžis. Kogu info kolledži eesti keele kursuste kohta asub ÕIS-is: vali „Õppeained, seejärel humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž ning Balti regiooni keelte osakond. Võimalik on valida erineva tasemega kursusi, kus saab arendada näiteks vestlusoskust, sõnavara, kuuldu mõistmise oskust jne, aga ka spetsiifilisemaid, erialaga seotud kursusi humanitaar, reaal- ja  meditsiiniteaduste üliõpilastele jm.

Eesti keele ained tuleb läbida õppeaja jooksul ja sooritada hiljemalt enne lõputöö kaitsmist (lõpueksamit). Eesti keele õppeained nõutud mahus läbinud üliõpilase nominaalset õppeaega pikendatakse semestri võrra, et oma õppekava õppeainete täitmiseks jääks rohkem aega. Loe lähemalt riigikeele süvaõppest.

#sisseastumine
tudeng

Akadeemiline test

#õppimine #välismaal õppija
Tudengid

Erasmus+ programmiga Euroopasse praktikale

#koostöö #õppimine
cc2a3419-andero_kalju_52385121401_o.jpg

Wise ja Tartu Ülikooli Sihtasutus lõid stipendiumi, et julgustada naisi IT-d õppima