Autor:
Pixabay

Enlighti projekt sai jätkamiseks 14,4 miljonit toetusraha

Euroopa Komisjon on avaldanud programmi „Erasmus+“ Euroopa ülikoolide 2023. aasta projektitaotluste konkursi tulemused. Kümne Euroopa riigi kümmet ülikooli ühendav Enlight osutus valituks 30 ühenduse seas ja saab järgmisel neljal aastal 14,4 miljonit eurot toetust. Sellest märkimisväärne osa läheb õppe- ja teadustööga seotud algatuste rahastamiseks, et rõhutada projekti eesmärki toetada akadeemilisi töötajaid.

Projektiga on nüüd ühinenud ka Berni Ülikool, kelle liikmesus aitab tugevdada Enlighti mitmekesisust ja mõju ning liikuda ühise eesmärgi poole: arendada välja tulevikuülikool. Projekti koordinaatori Gijs Coucke sõnul võimaldab see Enlightil laiendada ja parendada esimese faasi jooksul välja arendatud algatusi. 

„Eesmärk on luua üliõpilastele ja töötajatele avatud ruum õppeks, koostööks ja -loomeks ning uuendustegevuseks. Enlight soovib pakkuda üliõpilastele oskusi, mida läheb vaja keerukate üleilmsete ühiskonnaprobleemidega tegelemisel. Tudengitele pakutakse võimalust rääkida kaasa nii kestliku arengu, maailmakodanikuks olemise kui ka ühiskondlike muutuste teemal. Lisaks kõrgtasemel haridusele ei unustata Enlightis ka terviklikku lähenemist teaduse ja uuendustegevuse lõimimisel teadmusloome protsessi,“ rääkis Coucke. Projekti koordinaatori sõnul on Enlightis ka uusi elemente: näiteks on varasemale viiele põhivaldkonnale lisandunud kultuur ja loovus ning tulevikku vaatava hariduse arendamiseks on loodud Enlighti-sisesed konkursid. 

Uppsala Ülikooli rektori ja Enlighti juhatuse esimehe Anders Hagfeldti hinnangul kinnitab Euroopa Komisjoni valik projekti koostöisust. „Enlighti edu rajaneb suuresti pühendumisel oma kogukonnale, sealhulgas üliõpilastele, töötajatele ja õppejõududele. Kavandame partneritega juba järgmisi samme, et arendada välja avatud ja kaasav Euroopa ülikool.“

Loe ametlikku pressiteadet ja rohkem Enlighti kohta.  

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

Viiul noodilehel

Jõuluootuskontsert Pauluse kirikus

Rektor, suursaadik Emmanuel Mignot ja tema saatjaskond

Tema Ekstsellents, Prantsusmaa suursaadik Emmanuel Mignot kohtus rektoriga ja pidas Skytte instituudis seminari