Autor:
Pixabay

Alanud on kandideerimine Enlighti 2023/2024. õppeaasta sügissemestri kursustele

Enlighti kodulehel on avalikustatud 2023/2024. sügissemestri kursused, millest saavad osa võtta ka Tartu Ülikooli üliõpilased.  

Enlightis pakutakse kursusi kõigile õppeastmetele. Valikus on nii veebikursused kui ka programmi „Erasmus+“ põimõppega intensiivkursused, mille puhul saab kasutada Erasmus+ lühiajalise põimitud õpirände toetust. Kursuse läbinud üliõpilasel on võimalik saada ainepunkte kursuse kirjelduses esitatud tingimustel.  

Magistri- ja doktoriõppe kursus - kandideerimisperiood 15. märtsist 15. aprillini: 

 • Võrdsuse uurimine (6 EAP) / Researching Equity (6 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Göttingeni Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.

Bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe kursus - kandideerimisperiood 31. märtsini:  

 • Tehisintellekti roll tänapäeva (kirja)maailmas: probleemipõhine õpe mitmekultuurilistes ja erialadevahelistes rühmades (4 EAP) / Illuminating the role of AI in today’s (written) world: Challenge Based Learning in intercultural, interdisciplinary teams (4ECTS), veebiõpe, Göttingeni Ülikool. Kandideerimiseks kirjutada djuddah.leijen@ut.ee

Bakalaureuseõppe kursused - kandideerimisperiood 15. märtsist 15. aprillini (Innovatsioonimäng: kliimamuutuste leevendamise suvekool 5. maini): 

 • Neuroteaduse globaalsed ja keskkondlikud aspektid (7,5 EAP) / Global and Environmental Aspects on Neurohealth (7,5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.   
 • Kestlikud linnad: ettekujutus ja väljakutsed (7,5 EAP) / Sustainable Cities: Visions and challenges (7,5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.   
 • Digivesi kestlikele linnadele (7,5 EAP) / Digital Water for Sustainable Cities (7,5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.  
 • Keskkond, tervis ja kliimamuutused (5 EAP) / Environment, Health and Climate Change (5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.  
 • Innovatsioonimäng: kliimamuutuste leevendamise suvekool (5 EAP) / Innovation Games: Applying Serious Game Design in Climate Change Mitigation (5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.  Kandideerimine avatud 5. maini.
 • Innovatsioonimäng: tervishoiu ja hariduse suvekool (5 EAP) / Innovation Game: A Summer School Applying Serious Game Design in Health Care and Education (5 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Uppsala Ülikool. Kandideerida saab SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel.  
 • Innovatiivsed õpetamis- ja õpioskused õpetajatele (4 EAP) / Innovative teaching and learning skills for future teachers (4 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Göttingeni Ülikool. Kandideerida saavad SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilased.  
 • Kardiopsühholoogia (7,5 EAP) / Cardiac Psychology (7,5 ECTS), veebiõpe, Uppsala Ülikool. Kandideeri siin
 • Migratsioon, tervis ja eetika globaliseerunud maailmas (5 EAP) / Migration, Health and Ethics in a Globalised World (5 ECTS), veebiõpe, Uppsala Ülikool. Kandideeri siin

Doktoriõppe kursus - kandideerimisperiood 15. märtsini (kandideerimine lõppenud): 

 • Tähenduste ähmastumine seadustes, eeskirjades ja reeglistikes (6 EAP) / Blurred Meanings in Law, Regulations, Guidelines (6 ECTS), programmi „Erasmus+“ lühiajaline põimitud õpiränne, Tartu Ülikool. Kandideerida saavad 15. märtsini SoleMove’i keskkonnas altpoolt leitava juhendi alusel magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Lisateave alexander.stewart.davies@ut.ee

Rohkem infot on Enlighti kodulehel

 

Veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ programmi lühiajalise põimitud õpirände tingimuste ja stipendiumiga.

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

Exchange study information: Germany, University of Göttingen (D GOTTING01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

Home institution: School of Economics and Business Administration

Departmental coordinator: Kristi Liivamägi

• Duration of your exchange: 24 - 30 September 2023 

• Enclosures: Üles laadida motivatsioonikiri (inglise keeles)

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Faculty of Medicine

Departmental coordinator: Kadri Veeperv

• Duration of your exchange: 23-27 October, 2023

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Department of Geography

Departmental coordinator: Birgit Viru

• Duration of your exchange: 4-8 December, 2023

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseDepartment of Geography ks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Department of Geography

Departmental coordinator: Birgit Viru

• Duration of your exchange: 9-13 October, 2023

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility". Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Department of Geology

Departmental coordinator: Kaarel Mänd

• Duration of your exchange: 9-13 October, 2023

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Department of Geology

Departmental coordinator: Kaarel Mänd

• Duration of your exchange: 7-18 August

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility". Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

• Exchange study information: Sweden, Uppsala University (S UPPSALA01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Faculty of Medicine

Departmental coordinator: Kadri Veeperv

• Duration of your exchange: 7-18 August

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

Palun veendu, et enne avalduse esitamist oled tutvunud Erasmus+ põimitud õpirände tingimustega!

Erasmus+ programmi põimitud õpirände avaldus esita läbi TÜ õpirände infosüsteemi SoleMOVE  

1. Vali koduülikooliks „University of Tartu“  

2. Logi sisse TÜ kasutajatunnust kasutades  

3. Süsteemi sisenedes vali menüüst “Application form for short student mobility”. Üliõpilasvahetuse avaldusvorme ei kuvata, kui sul on ülikoolis ka töötaja staatus. Sellisel juhul võta ühendust erasmus@ut.ee ja palu lisada oma SoleMove-i kasutajale üliõpilase roll. 

4. Avalduse loomiseks vajuta „New“  

5. Õpirände tüübiks (Mobility type) vali „Study“  

6. Rippmenüüst vali taotlusperiood (Application period): „Blended Intensive Program (BIP)“  

7. Salvesta valik, et avalduse täitmist alustada.  

 

Alustama peab avalduse täitmist teisest sakist „Exchange study information“ mitte isikuandmete väljast, kuna Erasmus+ Euroopa programmi valimine õpirändeks kohaldab avaldusvormi.  

Exchange study information: Germany, University of Göttingen (D GOTTING01)

• Exchange program: Erasmus+ Europe  

• Mobility: Blended  

• Home institution: Institute of Education

Departmental coordinator: Liis Kägu

• Duration of your exchange: 12 November - 19 November 2023

• Enclosures: üles laadida lühike motivatsioonikiri (inglise keeles) 

Veebiõppes läbitud kursusi on võimalik õppeplaani alusel üle kanda oma õpingutesse. Enne veebikursusele registreerumist täidab üliõpilane õppeplaani ja esitab selle allkirjastatult oma õppekava VÕTA koordinaatorile või programmijuhile. Soovitav on õppeplaan esitada vähemalt kaks nädalat enne veebikursusele asumist. VÕTA komisjon teeb otsuse, mis saadetakse üliõpilasele. Veebiõppe õppeplaanile ei lisandu õppelepingut. Kui kursus on läbitud, esitab üliõpilane oma õppekava VÕTA koordinaatorile tunnistuse.

Vastavalt ülal toodud juhisele toimub õppetöö arvestamise taotlemine 100% veebiõppes läbi viidud kursuse korral, Erasmus+ programmi lühiajalise põimitud õpirände (kombineeritud lähiõpe ja veebiõpe) osalejatele kehtib õpirände arvestamise protsess

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

raha

Erasmus+ stipendium semestriõpinguteks

Enlighti logo

Mis on Enlight? Võrgustiku võimalused ülikooliperele