Autor:
Pixabay

Enlighti võrgustikus loodi teadus- ja innovatsiooniteabe platvorm

Enlighti võrgustikus on loodud teadus- ja innovatsiooniteabe vahetamise platvorm, mille kaudu tutvustavad liikmesülikoolid oma teadus- ja innovatsioonisuutlikkust ning teadustöö tulemuste edasiarendamise võimalusi. 

Teabeplatvormi eesmärk on koostada tulevikus ühine teadus- ja innovatsioonikava, mis hõlbustaks teadmiste ja koostöövõimaluste kiiremat leidmist nii võrgustiku piires kui ka suhetes väliste sidusrühmadega. Kavas on soodustada Enlighti kogukonnas teabevahetust, vastastikust koostööd ja õppimist. Teabeplatvorm on mõeldud nii võrgustiku teadusringkondadele kui ka välispartneritele. 

Teabeplatvormi kaudu saab ülevaate Enlighti võrgustiku ülikoolide teadustööst ja -profiilist ning leiab infot teadustegevuse väljundite ja tulemuste kohta. Tutvu teabeplatvormi ja Enlighti võrgustikuga

Kunstniku kujutis kosmoseteleskoobist Ariel teel Lagrange'i punkti 2. 

Linnutee galaktikas tekib igal aastal vähemalt üks uus eksoplaneet

Kunstniku nägemus Arielist teel Lagrange'i punkti 2

Tartu muutub aprilli lõpus kosmosemissiooni keskuseks

Rahvusvaheline Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents 07.-11.05.2024

Tartu Ülikoolis toimub Rahvusvahelise Ulmeuuringute Ühingu suur aastakonverents