Author:
Pixabay

Enlighti võrgustikus loodi teadus- ja innovatsiooniteabe platvorm

Enlighti võrgustikus on loodud teadus- ja innovatsiooniteabe vahetamise platvorm, mille kaudu tutvustavad liikmesülikoolid oma teadus- ja innovatsioonisuutlikkust ning teadustöö tulemuste edasiarendamise võimalusi. 

Teabeplatvormi eesmärk on koostada tulevikus ühine teadus- ja innovatsioonikava, mis hõlbustaks teadmiste ja koostöövõimaluste kiiremat leidmist nii võrgustiku piires kui ka suhetes väliste sidusrühmadega. Kavas on soodustada Enlighti kogukonnas teabevahetust, vastastikust koostööd ja õppimist. Teabeplatvorm on mõeldud nii võrgustiku teadusringkondadele kui ka välispartneritele. 

Teabeplatvormi kaudu saab ülevaate Enlighti võrgustiku ülikoolide teadustööst ja -profiilist ning leiab infot teadustegevuse väljundite ja tulemuste kohta. Tutvu teabeplatvormi ja Enlighti võrgustikuga

#koostöö #õppimine #rahvusvaheline
Elmar Gams

Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli doktorant

#koostöö #kultuur #rahvusvaheline
Dialoog

Enlight kutsub osalema tervishoiu ja digiteemade võrgustumisüritusel „Euroopa dialoog“

#ettevõtlus #koostöö #rahvusvaheline #teadus
Projects

Enlight kutsub kandideerima õpi- ja teadusrände auhinnale