Skip to main content

Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Erivajadustega üliõpilastena mõistetakse Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus toob kaasa vajaduse teha kohandusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et tagada igale õppijale võimalus maksimaalseks osaluseks õppeprotsessis ja individuaalseks arenguks.

 

Erivajadustega üliõpilaste toetamise juhend

Nõustamiskeskus on koostanud erivajadustega üliõpilaste toetamise juhendi, mille eesmärgiks on anda õppejõududele vajalikud teadmised erinevatest erivajadustest ning soovitused, kas ja milliseid kohandusi võiks neile pakkuda. Vaata juhendit

 
Tugiteenused

Erivajadusega üliõpilaste toetamiseks pakub Tartu Ülikool tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset lõimumist ja võrdseid võimalusi ning soodustada tõhusat kaasatust õppetöösse.

 

  • Tartu Ülikooli raamatukogus on võimalik kasutada raamatute kojutellimise teenust. Saadaval on nägemispuudega lugejate loodud audioõpikud ja e-õpikud (rohkem infot SIIT). Samuti on nägemispuudega lugejatele abiks lugemisteler MLX Reader - MLX Split, mis võimaldab suurendada teksti kuni 46 korda.

 

  • Vaegkuuljatele ja üliõpilastele, kellel on koordinatsioonihäirete tõttu raskusi kirjutamise või trükkimisega, on võimalik Nõustamiskeskuse poolt kasutamiseks anda kõnetuvastusseade, mille abil saab õppejõu reaalajalise kõne muuta http://bark.phon.ioc.ee/dikteeri/index.html veebilehel tekstiks.

 

  • Tartu Ülikooli Üliõpilasküla Raatuse 22 ühiselamus asuvad kohandatud toad liikumispuudega üliõpilastele

 

  • Vajadusel abistab erivajadustega üliõpilaste nõustaja erivajadusega üliõpilast tugitudengi leidmisel. Tugitudengite näol on tegu vabatahtlike üliõpilastega, kes on valmis olema abivajajatele toeks.

Erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole on oodatud kõik Tartu Ülikooli töötajad, kellel on vaja nõu või tuge erivajadusega üliõpilase toetamisega

 

Maris Gertz

erivajadustega üliõpilaste nõustaja (EST, ENG)
TÜ raamatukogu, W. Struve 1–450
maris.gertz@ut.ee
737 6393

E-N

Sille Sepmann

erivajadustega üliõpilaste nõustaja (EST, ENG)
TÜ raamatukogu, W. Struve 1–450
sille.sepmann@ut.ee
5356 2256  
T

(muudel päevadel kokkuleppel)

 

 


Soovi korral on võimalik kirja panna ka nõustamisaeg, kui on vaja pikemat nõustamist

 

ut.ee/noustamisbronn

 

Millega arvestada, kui õppijate hulgas on erivajadusega üliõpilane?

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programmi Primus kaasabil on valminud kuus erivajadusega üliõpilaste õpetamist käsitlevat lühifilmi.

Erivajadusega õppija: aspergeri sündroom (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: nägemispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: kroonilised haigused (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: kuulmispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: liikumispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: psüühikahäire (tõlge eesti viipekeelde)

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#instituudist #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #tunnustamine #vilistlane
Skytte aktus

Skytte instituudi lõpuaktus 2022

Jaga
03.06.2022
#kultuur #õpetamine #ühiskonnale
Reet Aus

Tartu Ülikooli kolmekümnes vabade kunstide professor on Reet Aus

Jaga
30.05.2022