Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Erivajadustega üliõpilastena mõistetakse Tartu Ülikooli üliõpilasi, kelle füüsiline või vaimsest tervisest tulenev erivajadus toob kaasa vajaduse teha kohandusi ainekorralduses või õpikeskkonnas, et tagada igale õppijale võimalus maksimaalseks osaluseks õppeprotsessis ja individuaalseks arenguks.

Erivajadustega üliõpilaste toetamise juhend

Nõustamiskeskus on koostanud erivajadustega üliõpilaste toetamise juhendi, mille eesmärgiks on anda õppejõududele vajalikud teadmised erinevatest erivajadustest ning soovitused, kas ja milliseid kohandusi võiks neile pakkuda. Vaata juhendit

Kohandused erivajadusega üliõpilastele

Kohanduste tegemise protsess ning soovitused on kirja pandud Nõustamiskeskuse poolt koostatud infovoldikusse. Vaata infovoldikut

Kui teil tekib küsimusi seoses soovituslike kohanduste kirjaga, siis palun pöörduge kirja saatnud erivajadustega üliõpilaste nõustaja poole. 

Erivajadusega üliõpilaste toetamiseks pakub Tartu Ülikool tugiteenuseid, mille eesmärk on toetada erivajadusega üliõpilaste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset lõimumist ja võrdseid võimalusi ning soodustada tõhusat kaasatust õppetöösse.

 • Erivajadustega üliõpilaste nõustamine Nõustamiskeskuse poolt
   
 • Tartu Ülikooli raamatukogus on võimalik kasutada raamatute kojutellimise teenust. Saadaval on nägemispuudega lugejate loodud audioõpikud ja e-õpikud (rohkem infot SIIT). Samuti on nägemispuudega lugejatele abiks lugemisteler MLX Reader - MLX Split, mis võimaldab suurendada teksti kuni 46 korda.
   
 • Vaegkuuljatele ja üliõpilastele, kellel on koordinatsioonihäirete tõttu raskusi kirjutamise või trükkimisega, on võimalik Nõustamiskeskuse poolt kasutamiseks anda kõnetuvastusseade, mille abil saab õppejõu reaalajalise kõne muuta http://bark.phon.ioc.ee/dikteeri/index.html veebilehel tekstiks.
   
 • Tartu Ülikooli Üliõpilasküla Raatuse 22 ühiselamus asuvad kohandatud toad liikumispuudega üliõpilastele
   
 • Vajadusel abistab erivajadustega üliõpilaste nõustaja erivajadusega üliõpilast tugitudengi leidmisel. Tugitudengite näol on tegu vabatahtlike üliõpilastega, kes on valmis olema abivajajatele toeks.

Millega arvestada, kui õppijate hulgas on erivajadusega üliõpilane?

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programmi Primus kaasabil on valminud kuus erivajadusega üliõpilaste õpetamist käsitlevat lühifilmi.

Erivajadusega õppija: aspergeri sündroom (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: nägemispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: kroonilised haigused (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: kuulmispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: liikumispuue (tõlge eesti viipekeelde)

Erivajadusega õppija: psüühikahäire (tõlge eesti viipekeelde)

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil