Foto:
Mariana Kukk

Ettevõtted vahetavad kogemusi Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi praktikaprogrammis

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut korraldab koostöös Eesti Masinatööstuse Liiduga projekti TURING raames praktikaprogrammi „Õpinovember“, mille käigus saavad tööstusettevõtete esindajad arendada nn neljanda tööstusrevolutsiooni jaoks vajalikke oskusi ja ümber õppida.

Praktikaprogrammi käigus selgitatakse välja, milliseid osalejate tehnoloogiaalaseid oskusi oleks vaja täiendada ja juurde õppida. Tehnoloogiainstituudi haridusrobootika juhtivspetsialisti Heilo Altini sõnul tunnevad ettevõtete esindajad suurt huvi selle vastu, kuidas teistes ettevõtetes on uusi tehnoloogilisi võimalusi ära kasutatud ja probleeme lahendatud.

„Iga ettevõtte esindaja paneb kokku personaalse õpitee, mis koosneb õpiampsudest platvormil Skills.move. Novembrikuu jooksul läbivad osalejad iseseisvalt need õpiampsud ning külastavad AS-i Hanza Mechanics Tartu ja AS-i Estiko-Plastar, kes jagavad programmis osalevatele ettevõtetele oma kogemusi,“ selgitas Altin.

Tehnoloogiainstituudi teadmussiirde juhi Friedrich Kaasiku sõnul on selline programm, kus kogemusi vahetavad ettevõtted omavahel, instituudi jaoks esmakordne.

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Raul Kütt põhjendas, miks ettevõtjatel on selliste projektide vastu huvi: „Tänapäevase tehnoloogia, digitaliseerimise ja robotiseerimise kiire areng esitab tööstusele väljakutse, mille lahendamiseks on vaja uute oskustega spetsialiste. Ettevõtete koostöö sellistes projektides on kindlasti hea viis kogemusi jagada.“

Programmist võtavad osa Kodumaja AS, H2Electro OÜ, Estelaxe OÜ, AQ Lasertool OÜ, OÜ Afterone ja Eesti Maaülikool.

TURING on Euroopa uuenduslike tootmistehnoloogiate koostöövõrgustiku EIT Manufacturing koostööprojekt. Selle eesmärk on arendada välja ja viia ellu paindlik praktikaprogramm, mis aitab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatel omandada digioskusi nn neljanda tööstusrevolutsiooni (Industry 4.0) valdkonnas. Eestis koordineerivad projektitööd Tartu Ülikool ja Eesti Masinatööstuse Liit.

#ettevõtlus
Hannes Sjöblad

Seminar: Jätkusuutlikkus kui kohustuslik osa ettevõtja visioonist ja ärimudelist

#ettevõtlus #juhtimine #koostöö #rahvusvaheline #sisseastumine #teadus #ühiskonnale
Delta keskus

Delta trendipäeval võetakse arutelu alla uus maailmakord