Skip to main content

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandid

Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) toetab värsket ja uuenduslikku eesliiniteadust eri teadusvaldkondades üle Euroopa. ERC grandid on ühed mainekamad ja suuremad individuaalsed teadusgrandid maailmas.  Euroopa Teadusnõukogu annab välja viit tüüpi grante, mis on avatud kõigi teadusvaldkondade teadlastele ning mille ainukeseks hindamiskriteeriumiks on teaduslik tipptase.

  • Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant) karjääri alustavatele teadlastele.
  • Iseseisvuse saavutanud teadlase grant (ERC Consolidator Grant) nende karjääri edasise arengu toetamiseks.
  • Kogenud teadlase garant (ERC Advanced Grant)  juhtivatele tippteadlastele, kes on  viimase 10 aasta jooksul saavutanud väljapaistvaid teadustulemusi.
  • Sünergia grant (ERC Synergy Grant) tippteadlaste väikestele rühmadele.
  • Teadustustulemuste innovatsiooni ja turuküpsuse uurimist toetav grant (ERC Proof of Concept Grant)  ERC grandihoidjatele eelpool nimetatud projektidest sündinud teadustulemuste innovatsiooni- ja turunduspotentsiaali uurimiseks.

Tartu Ülikoolist on Euroopa Teadusnõukogu grandi saanud kuus teadlast:

Kaasprofessor Christiana Lyn Scheib
Genoomika instituudi kaasprofessor Christiana Lyn Scheib PhD

Esivanemate loomine: surmapoliitika eelajaloolises Euroopas

Cambridge'i ülikooli juhitav projekt ANCESTORS uurib, mida tähendas poliitika ja ebavõrdsus eelajaloolises Euroopas?

Riigieelsete inimrühmade ebavõrdsus koosneb harva selgetest kihtidest; ebavõrdsus ja võrdsus esinevad rühmadevahelistes pingetes. Ebavõrdsus võis esineda terves eelajaloolises Euroopas, kuid see võis olukorrast sõltuvalt ilmneda pigem läbi erinevate eluvõimaluste, suguluse, rituaalide või esivanemuse kaudu, mitte ilmselgelt poliitilise juhtimise, rikkuse või identiteedi kaudu. Kuid seda uut vaatenurka pole kunagi empiiriliselt testitud.

Selles projektis analüüsitakse eelajaloolise ebavõrdsuse ja surmateede alternatiivseid mudeleid. Sotsiaalsete suhete uurimiseks kasutatakse osteobiograafiat, rekonstrueerides skelettide elulugusid läbi teaduslike andmete nagu identiteet, tervis, toitumine, liikuvus ja sugulus. Surmateede mõistmiseks kasutatakse selles projektis ka teist uudset metoodikat - matuse tafonoomiat, mis vaatleb lahkunute setetesse mattumise põhjuseid ja seaduspärasusi.

Osteobiograafia ja tafonoomia ühendamine võimaldab ühendada iidsed elud ja surmad. Analüüsitulemused võimaldavad meil esimest korda hinnata, kuidas mõjutas ebavõrdsus eelajaloolist Euroopat ja milline roll oli selles meie eelkäijatel.

Marlon Dumas
Infosüsteemide professor Marlon Dumas PhD

PIX - tarkvara äriprotsesside automaatseks täiustamiseks

Kaasaegsed organisatsioonid tuginevad tõhusalt toimivatele äriprotsessidele. Ettevõtte eesmärkide saavutamisel on selliste protsesside pidev täiustamine möödapääsmatu, olgu siis eesmärgiks ettevõtte tegevuse tõhustamine, kvaliteedi parandamine või nõuetele vastavuse tagamine. Sellest tulenevalt on protsessianalüütikute igapäevaseks ülesandeks leida ja hinnata äriprotsesside täiustamise võimalusi.

Praegu palutakse otsitakse äriprotsesside täiustamiseks appi ettevõtluseksperdid, kes lähtuvad neile kehtestatud põhimõtetest ja suunistest. Professor Dumas' eestvedamisel luuakse algoritmid, mis leiavad äriprotsesside tõhustamise võimalusi analüüsides organisatsioonis kasutatavate tarkvarde kasutuslogisid. Näiteks saab selliste algoritmide abil sageli korduvaid rutiinseid tegevusi automatiseerida või muuta tõhusamaks reegleid, millest lähtutakse äriprotsesside raames töötajatele ülesannete andmisel.

Krüptograafia professor Dominique Unruh
Krüptograafia professor Dominique Unruh PhD

Sertifitseeritud kvantkrüptograafia

Digitaalne suhtlus on tänapäeval vajalik pea igas eluvaldkonnas. Selle suhtluse turvalisuse tagamiseks kasutatakse krüptograafilisi protokolle. Kvantarvutite tulek toob endaga kaasa uusi võimalusi krüptograafias. Seda nii olemasolevate klassikaliste protokollide murdmiseks kui ka uute kvantkrüptograafiliste põhinevate protokollide loomiseks. Selleks, et digisuhtlus oleks turvaline ka tulevikus, kvantarvutite ajastul töötab TÜ krüptograafia professor Dominique Unruh välja meetodid uute krüptoprotokollide turvalisuse matemaatiliseks tõestamiseks arvuti abil.

Nanomeditsiini professor Tambet Teesalu
Nanomeditsiini professor Tambet Teesalu PhD

Commercialising a novel glioblastoma targeted therapy and a companion diagnostic compound

Glioblastoom on üks levinumaid ajukasvaja vorme. Tartu Ülikooli nanomedisiini professor Tambet Teesalu on oma uurimisrühmaga töötanud välja kullerpeptiididel põhineva uudse vähiravimeetodi, mis võimaldab nanoosakeste abil toimetada vähiravimi otse kasvajarakkudeni, jättes terved rakud puutumata. Kõnealuse projekti eesmärk oli viia arendustööd edasi, et jõuda lähemale teadustöö tulemuste ravimitööstuses kasutusele võtmisele.

 Toetus: Grant teadustulemuste innovatsiooni- ja turupotentsiaali uurimiseks (ERC Proof of Concept Grant) 

Aeg:  2018-2019

 Loe lähemalt novaator.err.ee


Ajukasvajaid penetreerivate peptiidide valjatöötamine

Toetus: Alustava teadlase grant (ERC Starting Grant)

Aeg: 2012-2016

Projektikirjeldus ETISes

 

Professor Mart Loog PhD
Molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog PhD

Bioloogiliste signaalide töötlemine multifosforüülitavate süsteemide abil

 

Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo dr. iur
Rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo dr. iur

Rahvusvaheline õigus ja mitteliberaalsed riigid. Rahvusvahelise õiguse doktriin ja kohaldamine Vene Föderatsioonis

Projekti eesmärk oli välja selgitada Vene Föderatsiooni rahvusvahelis-õigusliku doktriini ja praktika eripära, eriti võrreldes Euroopa peavooluga. Teoreetilisest lähtekohast kandis projekti küsimus, kas ja mil moel mitte-liberaalne siseriiklik kord mõjutab Venemaa arusaama rahvusvahelisest õigusest ja kas sellest saab teha üldistusi mitte-liberaalsete riikide rahvusvahelise õiguse käsitluse kohta.

Image
Jaga
17.01.2022
Jaga
17.01.2022
#teadus
Matthias Zomer, Pexels.jpg

Tartu Ülikooli teadlased: abiasutuste seas said koroonakriisi tõttu suurima löögi päevakeskused

Jaga
13.01.2022