Euroopa Teadusruumi (ERA) õppetoolid

Euroopa Teadusruumi (ERA) õppetooli rajamise eelduseks on tipptasemel teadustöökeskkond ja taristu. Õppetoolide eesmärk on tõsta rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlaste abiga vastava teadusvaldkonna uuringute kvaliteeti, suurendada konkurentsivõimet ning soodustada teadustööst sündinud uue teadmise jõudmist ühiskonna teenistusse. Tartu Ülikooli on rajatud 7 ERA õppetooli. 

Arvutuslik kuva

Arvutuslik kuva ning kujutise töötlemine kõrge lahutusega - CIPHR 

Projekti käigus luuakse Tartu Ülikooli valgusteaduse keskus. Valgusteaduse ja arvutusmahuka andmetöötluse ühine rakendamine võimaldab suurendada kujutise teravust, sügavust ja lahutusvõimet nii, et see ületab mõõtesüsteemi tehnilis-füüsikalise piiri. Õppetooli uurimistemaatika ühendab nii optika, spektroskoopia, matemaatika, robootika ja informaatika kui ka nende rakendusvaldkondi. 

Koordinaator: Kenneth Tuul

Projekti aeg: 01.10.2019 - 30.06.2025

 

 

 

Nanorobot. Adrian Hepner

Materjalid ekstreemsetes keskkonnatingimustes - MATTER

Projekti eesmärk on materjalide uurimine nanoskaalal ekstreemsetes tingimustes ning materjalide kontrolli skaleerimine interdistsiplinaarseks ja laialdaseks kasutuseks. See loob soodsad tingimused biomeditsiini, taastuvenergia, radarite, akutehnoloogia, materjaliteaduse ja paljude teiste valdkondade läbimurdeliste lahenduste loomiseks.

Projekti juht: Andreas Kyritsakis, äärmuslike keskkondade materjalitehnoloogia kaasprofessor 

Projekti aeg: 01.07.2019-30.06.2024

Võrgustik

E-valitsemine ja digitaalsed avalikud teenused - ECePS

Projekti eesmärk on võimestada infotehnoloogia mõju uuringute keskust (CITIS), et sellest saaks ülemaailmne liider e-valitsuse, avalike e-teenuste ja avalikkuse innovatsiooniga seotud teadusuuringute valdkonnas.

Projekti juht:  Robert Krimmer, e-valitsemise professor

Projekti aeg: 01.09.2019 - 31.08.2024

Lõppenud ERA õppetooli projektid

TransGeno

Siirdegenoomika ja personaalmeditsiini ERA õppetool - TransGeno

Projekti käigus juurutatakse genoomika uuendusi erinevate haiguste diagnostikas ja ravis. Fookusaladeks on kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused. Uued tehnoloogiad võimaldavad teadlastel mõista komplekshaigusi ning aitavad kaasa uute raviviiside leidmisele.

Projekti juht: Alireza Fazeli, kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professor

Projekti aeg: 01.07.2015 - 31.08.2023

 

Geenivaramu. Renee Altrov

Siirdemeditsiini ja genoomika ERA õppetool - cGEM

Haiguste ennetamise ja ravi seisukohast on oluline teada, kuidas evolutsiooni käigus tekkinud erinevad geenivariandid kaasaegse inimese elu mõjutavad. cGEM püüab selles vallas selgust luua.

Projekti juht: Jon Anders Eriksson, genoomika interdistsiplinaarsete uuringute kaasprofessor

Projekti aeg: 01.09.2018 - 31.08.2023

 

Kaspar Valgepea laboris. Erakogu

Gaasfermentatsiooni tehnoloogiate ERA õppetool - GasFermTEC

Projekti eesmärk on arendada välja uus gaasfermentatsiooni tehnoloogiate uurimissuund. Täpsemalt rakendatakse gaasfermentatsiooni tehnoloogiaid koos süsteemidebioloogia ja sünteetilise bioloogia meetoditega, et lahendada bioloogilise jätkusuutlikkuse ja süsinukuringluse tasakaalustamisega seotud probleeme. 

Projekti juht: Kaspar Valgepea, gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor

Projekti aeg: 01.09.2018 - 31.08.2023

ERA synbio

Sünteetilise bioloogia ERA õppetool - SynBioTEC

Projekti käigus kombineeriti sünteetilise bioloogia tuumiklabori, proteoomika tuumiklabori, rakutehnoloogia tuumiklabori ja rakendusviroloogia tuumiklabori kompetentse, et luua platvorm tööstuslike sünteetiliste disainerrakkude loomiseks. Projekti kestvus 01.07.2015 - 30.09.2020

Porjekti juhtis Petri-Jaan Lahtvee