Inimõiguste keskus tunnustas Tartu Ülikooli kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

15. septembril andis Eesti Inimõiguste Keskus Tallinnas Proto Avastustehases Tartu Ülikoolile üle märgise „Austame erinevusi“.

„Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. Märgist annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat ja tänavu antakse seda välja kolmandat korda. Märgise võtab ülikooli esindajana vastu personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas.

Personaliosakonna jurist Helin Jaakma selgitab lühikeses intervjuus, miks märgist taotleti ning kuidas kavatseb ülikool oma liikmeskonnas mitmekesisust edendada.

Miks otsustasite taotleda ülikoolile märgist „Austame erinevusi“?

Sel kevadel allkirjastasime Eesti Inimõiguste Keskuse koordineeritava mitmekesisuse kokkuleppe, milles sõnastatud eesmärgid ja teemad on olnud ülikooli tegevussuundades tähtsal kohal juba kaua aega. Seega tundus erinevusi austava tööandja märgise taotlemine järgmise loomuliku sammuna. Loodame, et see aitab meie järjepidevad pingutused toetava õpi- ja töökeskkonna loomiseks teha veelgi rohkem nähtavaks.

Mida märgise saamiseks tuli teha?

Esmalt tuli vastata enesehindamise küsimustikule, seejärel aga koostada kaheks järgmiseks aastaks mitmekesisuse plaan koos tegevuskavaga, mis sisaldab konkreetseid toiminguid, tähtaegu, vastutajaid ja eelarvet. Plaani hindasid eksperdid, kes leidsid, et me oleme märgise välja teeninud.

Kuna ülikoolil on olemas võrdse kohtlemise juhend ja eelmise aasta lõpus valmis ka soolise võrdõiguslikkuse kava, oli märgise taotlemine märksa hõlpsam, sest olime kõik juba varem läbi mõelnud.

Mida on mitmekesisuse edendamiseks plaanis teha järgmistel aastatel?

Juba sel sügisel toimub kaks koolitust „Võrdse kohtlemise ABC“, mida viib läbi Kelly Grossthal Eesti Inimõiguste Keskusest. Uue juhi arenguprogrammi lisame samuti selle temaatikaga koolitusi, et juhid oskaksid paremini märgata ja lahendada töökohal esinevaid probleeme.

Vahest keerukaim ülesanne on võrdse kohtlemise materjale koondava veebikeskkonna loomine. Eesmärk on olemasolevad materjalid rohkem esile tõsta ja muuta need lihtsamini leitavaks, kuid ühtlasi luua juurde uut sisu. Lisaks diskrimineerimisele ja töökiusule on seal teemadeks muu hulgas erivajadusega töötaja, väikese lapse vanemad, teadustöö ja pereelu ühitamine jne.

Lõpule tuleb viia ka võrdse kohtlemise tugiisikute võrgustiku loomine. Tugiisikud aitavad üliõpilastel ja töötajatel mõista, kelle poole ebavõrdse kohtlemise korral pöörduda. Neile tuleb oma ülesannete täitmiseks tagada ka väljaõpe.

Jätkame välistöötajate ja nende kaaslaste kohanemise toetamist eesti keele kursuste pakkumisega. Iga kuu toimuvad ürituste sarja Live Positive Club kohtumised, kus räägitakse psühholoogiateemadel ning kuhu on oodatud arutlema ja aega veetma nii välistöötajad kui ka kõik teised ülikooli töötajad. Lisaks korraldame regulaarselt eri kultuure tutvustavaid üritusi. Toimunud on juba 18 eri rahvuseid ja kultuure tutvustavat kultuuriõhtut, novembris on tulemas Armeenia kultuuriõhtu.

Kavatseme hakata võrdse kohtlemise olukorda jälgima iga-aastase töörahuloluküsitluse abil. Samuti võtame eraldi luubi alla soolise palgalõhe. Esimene samm selleks on juba tehtud: statistika töölaual on lisaks üldistele soolise võrdõiguslikkuse näitajatele esile toodud ka palgalõhe. Meil on kavas tellida selle lõhe põhjuste väljaselgitamiseks eraldi analüüs.

Selleks, et suurendada naisprofessorite arvu, tahame naisteadlastele pakkuda karjääriastmetel tõusmiseks tuge juhtimiskoolituste, mentorlusprogrammide ja kovisioonirühmade kaudu.

Miks on erinevuste austamine üldse oluline?

Väga tähtis on mõista, et võrdne kohtlemine ei tähenda ühesugust kohtlemist, vaid vastupidi, see tähendabki erinevuste märkamist ja nendega arvestamist. Kui proovida seda väga lihtsalt sõnastada, siis toob erinevuste austamine kaasa rõõmsama ja motiveerituma töötaja, tulemuslikuma organisatsiooni ning õnnelikuma ühiskonna.

„Märgis „Austame erinevusi“ näitab avalikult kõigile, et organisatsioonina peame oluliseks mitmekesist liikmeskonda ning tahame, et meie inimestel oleks siin võimalikult hea.“

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega