Ravikindlustus

Üliõpilastel on ravikindlustus. Neil on õigus saada arstiabi kõikides Eesti Haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustes ja raviteenuse eest tasub haigekassa. Ravikindlustuse pikendamiseks ei pea üliõpilane ise haigekassasse pöörduma, üliõpilaste andmed esitab ülikool haigekassale õpilaste ja üliõpilaste registri kaudu.

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub ja see jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Erandiks on akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel: kui akadeemiline puhkus on võetud tervislikel põhjustel, siis ravikindlustus ei katke.

Üldjuhul kehtib ravikindlustus veel kolm kuud pärast ülikooli lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõpust, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel (välja arvatud tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibides). Ka siis, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse enne õppekava täitmist, lõpeb kindlustuskaitse ühe kuu pärast.

 Üliõpilasena tasub kindlasti kontrollida iga õppeaasta alguses oma ravikindlustuse kehtivust, et arsti juurde minnes ei tekiks ootamatuid üllatusi. Riigiportaalis on võimalik kontrollida nii oma ravikindlustuse kehtivust, elukohaga seotud andmeid, perearsti kui ka haigushüvitiste väljamaksmist.

Ka Eesti alalisest elanikust doktorandil kehtib ravikindlustus samadel tingimustel.

 

Õppekorralduse pealehele