Skip to main content

Ravikindlustus

Üliõpilased on ravikindlustusega kindlustatud, neil on õigus saada arstiabi kõikides haigekassaga lepingu sõlminud raviasutustes ning raviteenuse eest tasub haigekassa. Ravikindlustuse pikendamiseks ei pea üliõpilane ise haigekassasse pöörduma, üliõpilaste andmed esitab ülikool haigekassale õpilaste ja üliõpilaste registri kaudu.

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Erandiks on akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel: kui akadeemiline puhkus on võetud tervislikel põhjustel, siis ravikindlustus ei katke.

Üldjuhul kehtib ravikindlustus veel kolm kuud pärast ülikooli lõpetamist. Kui üliõpilane ei ole lõpetanud õppeasutust aasta möödumisel õppekava nominaalkestuse lõppemisest, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel (välja arvatud tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibides). Ka siis, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse enne õppekava täitmist, lõpeb kindlustuskaitse sellest ühe kuu möödumisel.

 Üliõpilasena tasub kindlasti iga õppeaasta alguses ise kontrollida enda ravikindlustuse kehtivust, et arsti juurde minnes ei tekiks ootamatuid üllatusi. Riigiportaalis on võimalik kontrollida nii oma ravikindlustuse kehtivust, elukohaga seotud andmeid, perearsti kui ka haigushüvitiste väljamaksmist.

 

Õppekorralduse pealehele

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022