Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Riiklik rahastus võimaldab ülikoolidel võtta vastu üle 400 õpetajaks õppija rohkem kui seni

Haridus- ja Teadusministeerium ning avalik-õiguslikud ülikoolid allkirjastasid 2023. aasta rahastuskokkulepped, mis võimaldavad Tartu Ülikoolil ja Tallinna Ülikoolil võtta tänavu vastu üle 400 õpetajaks ja tugispetsialistiks õppija rohkem kui seni. Õppekohtade arvu suurendamise ja õpetajakoolituse tugevdamise eesmärk on toetada üleminekut eestikeelsele õppele.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et täielikule eestikeelsele õppele ülemineku võtmeisikud on õpetajad ja õpetajate ettevalmistamine on kesksel kohal ministeeriumi vastavas tegevuskavas. "Õpetajate vajadus suureneb ülemineku vaates järk-järgult, kuna üleminek algab 2024. aastal ainult 1. ja 4. klassis. Muidugi on kiiduväärne ka kiirem üleminek seal, kus see on võimalik," sõnas Lukas. "Tänavu sügisel õppima asuvad tudengid jõuavad õpetajatena koolidesse siis, kui üleminek laieneb põhikooli kolmandasse astmesse. Õppima asujatele on plaanis ka sihtstipendiumid, et toetada nende õpinguid ja lõpetamist. Tööle asudes saavad nad taotleda ka elukorraldust hõlbustavat lähtetoetust. Lähiajal kinnitan ka täpsed tingimused ja korra, mille alusel hakkavad Ida-Virumaal eesti keeles õpetavad õpetajad saama kõrgemat töötasu.“

Riik rahastab täiendavalt vähemalt 442 õppekoha loomist õpetajakoolituse, eripedagoogika ja koolipsühholoogia erialadel. Selleks eraldatakse ülikoolidele täiendavalt 8 miljonit eurot. Lisarahaga luuakse Tartu Ülikoolis vähemalt 287 ja Tallinna Ülikoolis vähemalt 155 täiendavat õppekohta. Täiendavate üliõpilaste vastuvõtmisel on prioriteetideks eesti keele õpetaja, sh eesti keel teise keelena, loodus- ja täppisteaduste õpetaja, sh matemaatika, ning klassiõpetaja erialad.

Täiendavad õppekohad luuakse lisaks halduslepingutes kokku lepitud kohustusele suurendada vastuvõttu loodus- ja täppisteaduste õpetajate ja eesti keel teise keelena õpetajate erialadel.

Riik eraldab Tartu ja Tallinna Ülikoolile kokku veel 488 000 eurot, et kõrgkoolid saaksid pakkuda õpetajakoolituse üliõpilastele täiendavat tuge eesti keele oskuse parandamisel.

Lisaks eraldab riik Tartu ja Tallinna Ülikoolile kokku 331 000 eurot täiendavalt õpetajate kutseaasta tugiprogrammi tegevuste laiendamiseks. Lisarahaga avatakse Ida-Virumaal kuni kolm alustavate õpetajate rühma ja üks täiendava mentorkoolituse rühm; luuakse tugiprogramm juhtidele, käivitatakse kutseaasta nõukoda ja pakutakse programmis osalejatele individuaalseid coachingu/supervisiooni sessioone. Ülikoolide roll on oluline ka varem õpetajaks õppinud või osaliselt kvalifitseeritud õpetajate kiireks koolidesse suundumiseks vajaliku lühemaajalise õppe läbiviimisel.

Ministeerium allkirjastas iga-aastased rahastuskokkulepped kõigi kuue avalik-õigusliku ülikooliga. Ülikoolidele eraldatakse 2023. aastal kõrghariduse tegevustoetust summas 174 miljonit eurot. Koos rakenduskõrgkoolidega on kõrghariduse tegevustoetuse kogusumma 2023. aastal 201 miljonit eurot.

teenusedisainipäev

Tule 1. juunil teenusedisaini päevale

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Infotund: teenuste disain ja juhtimine

INFOTUND: Teenuste disain ja juhtimine