Autor:
Andero Kalju

Rootsi äridelegatsioon tutvus Tartu Ülikooli tervisetehnoloogiate ja teadusmahuka ettevõtluse võimalustega

4. mail toimunud Rootsi äridelegatsiooni külaskäigul Tartu Ülikooli Eesti geenivaramusse ja Delta keskusse arutleti kestlikkuse ja säilenõtkuse üle ning tõdeti, et Eestil on head võimalused saada tervisetehnoloogiate vallas üleilmseks liidriks.

Äridelegatsiooni kuulusid Rootsi tervisetehnoloogia ettevõtjad ja valdkonna arendajad. Teiste hulgas olid esindatud AstraZeneca, Asker Healthcare Group, Carl Bennet, OneMed, Ågrenska fond ja Business Sweden.

Tartu Ülikooli ettevõtlusjuhi Mart Maasiku sõnul võime ülikooli suure teaduspotentsiaali üle uhked olla. „Rootsi tervisetehnoloogia tipud on näidanud, et üleilmse edu tagab nii valdkondadeülene kui ka teadlaste ja ettevõtjate vaheline koostöö. See visiit pakub meie teadusmahukatele ettevõtetele head võimalust sõlmida rahvusvahelisi ärisidemeid ja luua ühiseid kasvuvõimalusi rootslastega, kellega jagame ka sarnast ärikultuuri,“ ütles Maasik enne visiiti.

Image
Tõnu Esko tutvustab Rootsi äridelegatsioonile geenivaramut

Kõigepealt tutvustati delegatsioonile geenivaramut, mis pakub oma rikkaliku andmekoguga ettevõtetele uusi tulevikuvõimalusi tervishoiuteenuste ja -toodete loomiseks. Inimesegenoomika professor Tõnu Esko tutvustas Eesti geenivaramu andmekiirendi ideed, mis annab maailma uuendusmeelsetele ettevõtetele ja idufirmadele turvalise ja kontrollitud juurdepääsu kogutud geeniandmetele, et luua uusi ravimeid, tooteid ja teenuseid.

Seejärel esitleti delegatsioonile Delta keskuses tervisetehnoloogiate vallas tegutsevaid Eesti teadusmahukaid ettevõtteid. Asker Healthcare AB Balti piirkonna direktor Evelyn Laar ning Ågrenska fondi juht Anders Olauson arutlesid kestlikkuse ja säilenõtkuse üle tervishoius. Arutelust jäid kõlama neli olulist sõnumit.

  • Tervishoiusektoris on kestlikkus võimalik ainult siis, kui sellele lähenetakse terviklikult, hõlmates ka patsiente. Patsient pole üksnes tervishoiuteenuste lõpptarbija, vaid teda on vaja üha rohkem kaasata ka teenuste väljatöötamisse ja kättesaadavuse planeerimisse.
  • Eestil on hea võimalus haarata tervishoiusüsteemi uuendamisel liidriroll. Eestit on e-tervise arendamisel ja terviseandmete digitaliseerimisel saatnud edu, mis teeb paljud teised riigid kadedaks. Nende süsteemide ja teenuste arendamisel ei tohi aga jällegi unustada patsiente.
  • Ringmajanduse rakendamise võimalused on meditsiinis ja ravimitööstuses olnud seni piiratud. See tõsine probleem vajab lahendust, arvestades haiglates tekkivat tohutut jäätmehulka ja tarvikute tootmise materjalikulu.
  • Tervisetehnoloogiaid arendavad uusettevõtted peavad mõtlema isiklikust kasumist kaugemale ja seadma sihiks ühiskonna ja planeedi heaolu. Tervishoiupoliitika kujundamisel on vaja kümnete aastate pikkust vaadet.
Image
Robotite tutvustus

Delta keskuses tutvustati äridelegatsioonile veel mitut laborit ja üksust, mis on olulisel kohal süvatehnoloogia ettevõtete kasvulavana. Näiteks pööratakse tehnoloogiainstituudi intelligentsete materjalide ja süsteemide laboris erilist tähelepanu inimestega koos tegutsevate robotite (nt haiglates ja tööstushoonetes kasutatavad robotid) arendamisele.

Arvutiteaduse instituudi arvutigraafika ja virtuaalreaalsuse õppelaboris tehakse õppe- ja teadustööd arvutigraafika, videomängude ja laiendatud reaalsuse vallas. Külalistele esitleti uusi näoilmete jälgimise ja nende virtuaalsetele tegelastele ülekandmise lahendusi. Samuti tutvustati koos neuroteadlastega tehtavat teadustööd, mille eesmärk on jäljendada psühhedeelsete ainete mõjul tekkivaid kogemusi virtuaalkeskkonnas.

Rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiapõhiste iduettevõtete mentorprogrammi Creative Destruction Lab elluviijad tutvustasid digivalitsemise, terviseandmete ja küberturvalisusega seotud tooteid ja teenuseid arendavate ettevõtete toetamise võimalusi. Programmi kuuluvad lisaks Tartu Ülikoolile ka Oxfordi Ülikool ja mitu Põhja-Ameerika ülikooli.

Delta ettevõtlusmajas asuva Tartu Teaduspargi kontoris tutvustasid pargi esindajad oma tegevust uusettevõtluse toetamisel. Oma kogemust jagas laste vaimse tervise toetamise äppi arendav Triumf Health.

SEB innovatsioonikeskuses selgitati panga uudset tegevust koostöös teadlaste ja tudengitega. Näiteks pakub keskus üliõpilastele võimalust teha anonüümitud andmete põhjal uurimistöö. Selline võimalus võib olla kasulik nii teadusele kui ka pangale.

Äridelegatsiooni külastuse lõpetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Business Swedeni esindajate kokkuvõttev arutelu, kus tõdeti, et nii lähedal asuvate partneritega on oluline hoida head kontakti. Delegatsiooni liikmed olid tänulikud hea korralduse ja sisukate päevade eest nii Tallinnas kui ka Tartus.

Äridelegatsiooni külaskäik oli osa president Alar Karise kutsel toimunud Rootsi kuninga Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia riigivisiidist.

Rootsi äridelegatsiooni külastus

Tartu Ülikooli teadlased arvuti taga

Tartu Ülikool toetab üheksat värsket äripotentsiaaliga ideed

Inimesed seminaris

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus kutsub programmi „Teadusest äriks!“

Monitors

Andmeteaduse seminar „Terviseandmete teisene kasutus“