Tagasiside andmise hea tava

Õpetamise ja õppeainete tagasiside küsimustikule vastates püüa lähtuda alljärgnevast.

  • Võimaluse korral põhjenda oma hinnanguid tekstiväljadel. „Mulle meeldis / ei meeldinud ... sellepärast, et ...“
  • Püüa olla kommenteerimisel ja põhjendamisel konkreetne ja konstruktiivne. Keskendu oma tähelepanekutele ja nähtavatele faktidele, selle asemel et rääkida üldistest ja umbmäärastest asjadest. „Peamine sügissemestril kasutatud õpik X on kirjutatud 1989. aastal ning sisaldab seega palju vananenud infot.“
  • Too esile konkreetseid asjaolusid, tegevusi ja strateegiat, mida õppejõud saab sinu arvates muuta. Tekstilistest vastustest on õppejõule väga palju kasu, kui juhid neis tähelepanu konkreetsetele muutmist vajavatele aspektidele ja soovitustele, mida sinu hinnangul saaks teisiti teha. „Õppejõud oleks võinud panna aine lehele üles kõik slaidid, mida loengutes kasutati. Kordamisel oleksid need väga suureks abiks olnud.“
  • Tagasiside ei tähenda ainult õppejõu ja õppeaine hindamist. See on ka hinnangu andmine enda panusele. Anna hinnang võimalikult ausalt ja tee sellest omad järeldused. Nii on sellest sulle endale edasistes õpingutes palju kasu. „Olen enda ajakasutusega rahul. Esitasin kodutööd õigel ajal, käisin enamikul loengutel ning puudutud tundide materjali omandasin tagantjärele videoloengutest.“
  • Tagasiside ei tähenda ainult kritiseerimist. Tagasiside on võimalus õppejõudu ka tunnustada ja kiita! Too esile, millest oli sulle kasu ja millega peaks ka edaspidi jätkama. „Õppejõud julgustas üliõpilasi küsimuste korral kaasa rääkima ja teemakohaseid arutelusid tekitama, mis on minu arvates väga hea.“
  • Ära lase end mõjutada emotsioonidel, vaid püüa hinnata objektiivselt. Võimaluse korral oota tagasiside andmisega, kuni aine lõpphindamisest on läinud teatud aeg mööda.
  • Jää tagasiside andmisel viisakaks. Halvustamine, inetused jms ei aita õppejõudu ega programmijuhti õppeaine õpetamist ega õppekava paremaks muuta.

 

Õppekvaliteedi pealehele

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale