Autor:
Martin Meitern

Tartu Ülikool aitab viia Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelisele tasemele

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös on valminud tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna arendamise strateegia ja tegevuskava aastateks 2023–2028. Strateegias on seatud eesmärk, et kümnendi lõpus tegutseb Eestis selles valdkonnas vähemalt 200 rahvusvahelise haardega teadusmahukat ettevõtet, kes aitavad ennetada ja ravida haigusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko leiab, et ülikoolil ja Tartu Ülikooli Kliinikumil on strateegia elluviimises oluline osa. „Tartu Ülikool on ainus arstiteadusi õpetav kõrgkool Eestis ja kliinikum on ainuke õpetav tervishoiuasutus. Omavaheline koostöö, mida selle ulatusliku plaaniga veelgi tugevdame, annab hoogu uuenduslike ideede tekkeks, katsetamiseks ja rakendamiseks,“ sõnas Esko. Lisaks on eesmärgini jõudmiseks tema sõnul vajalik tihe koostöö teiste haiglate, teadusasutuste ning riigi institutsioonidega. Oluline on suurendada ka teadlaste ja üliõpilaste ettevõtlusoskusi ja -teadmisi. Kohati vajab see ka suhtumise muutumist, et mõistetaks, kuidas teadustöö ja ettevõtlus saavad käia käsikäes ning teineteist täiendada. Igal teadlasel võiks olla oskus näha võimalusi, mille abil arendada oma teadustöö maailma paremaks muutvaks tooteks või teenuseks,“ lisas Esko.

Strateegia peamised sihid

  1. Innovatsiooni soodustamine: luua keskkond, mis soodustab ja toetab uusi ja uuenduslikke algatusi tervisetehnoloogia sektoris.
  2. Ekspordi toetamine: võimendada Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelist profiili, aidates kaasa eksportivate ettevõtete kasvule.
  3. Valdkondlike õigusnormidega seotud kogemuste suurendamine: tõhustada teadmisi ja oskusi, mis aitavad paremini kohaneda valdkonna kiire arenguga ja lahendada õiguslikke küsimusi.
  4. Valdkonna spetsialistide hulga suurendamine: tagada valdkonna jätkusuutliku kasvu nimel pädevate ja kogenud tervisetehnoloogia ekspertide arvu kasv sektoris.
  5. Lisarahastusvõimalused ja kapitalile ligipääsu parandamine: töötada välja struktuurid ja meetmed, mis laiendavad rahastusvõimalusi ning hõlbustavad kapitali kaasamist.

Strateegia ja tegevuskavaga on võimalik tutvuda ülikooli kodulehel.

Strateegia ja tegevuskava valmis projekti „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ raames. Projekti osalised on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Startup Estonia (nr EU60971) ja selle elluviimisel tehti koostööd AS-iga SmartCap.

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Egils Avots kaitseb doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Egils Avots füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“
GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse