Autor:
Martin Meitern

Tartu Ülikool aitab viia Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelisele tasemele

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös on valminud tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna arendamise strateegia ja tegevuskava aastateks 2023–2028. Strateegias on seatud eesmärk, et kümnendi lõpus tegutseb Eestis selles valdkonnas vähemalt 200 rahvusvahelise haardega teadusmahukat ettevõtet, kes aitavad ennetada ja ravida haigusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko leiab, et ülikoolil ja Tartu Ülikooli Kliinikumil on strateegia elluviimises oluline osa. „Tartu Ülikool on ainus arstiteadusi õpetav kõrgkool Eestis ja kliinikum on ainuke õpetav tervishoiuasutus. Omavaheline koostöö, mida selle ulatusliku plaaniga veelgi tugevdame, annab hoogu uuenduslike ideede tekkeks, katsetamiseks ja rakendamiseks,“ sõnas Esko. Lisaks on eesmärgini jõudmiseks tema sõnul vajalik tihe koostöö teiste haiglate, teadusasutuste ning riigi institutsioonidega. Oluline on suurendada ka teadlaste ja üliõpilaste ettevõtlusoskusi ja -teadmisi. Kohati vajab see ka suhtumise muutumist, et mõistetaks, kuidas teadustöö ja ettevõtlus saavad käia käsikäes ning teineteist täiendada. Igal teadlasel võiks olla oskus näha võimalusi, mille abil arendada oma teadustöö maailma paremaks muutvaks tooteks või teenuseks,“ lisas Esko.

Strateegia peamised sihid

  1. Innovatsiooni soodustamine: luua keskkond, mis soodustab ja toetab uusi ja uuenduslikke algatusi tervisetehnoloogia sektoris.
  2. Ekspordi toetamine: võimendada Eesti tervisetehnoloogia sektori rahvusvahelist profiili, aidates kaasa eksportivate ettevõtete kasvule.
  3. Valdkondlike õigusnormidega seotud kogemuste suurendamine: tõhustada teadmisi ja oskusi, mis aitavad paremini kohaneda valdkonna kiire arenguga ja lahendada õiguslikke küsimusi.
  4. Valdkonna spetsialistide hulga suurendamine: tagada valdkonna jätkusuutliku kasvu nimel pädevate ja kogenud tervisetehnoloogia ekspertide arvu kasv sektoris.
  5. Lisarahastusvõimalused ja kapitalile ligipääsu parandamine: töötada välja struktuurid ja meetmed, mis laiendavad rahastusvõimalusi ning hõlbustavad kapitali kaasamist.

Strateegia ja tegevuskavaga on võimalik tutvuda ülikooli kodulehel.

Strateegia ja tegevuskava valmis projekti „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ raames. Projekti osalised on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark ja Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Startup Estonia (nr EU60971) ja selle elluviimisel tehti koostööd AS-iga SmartCap.

Huy Qui Vinh Nguyen kaitseb doktoritööd „Süsinikule sadestatud Pt-CeO2 katalüsaatorite väljatöötamine prootonvahetusmembraan kütuseelementidele“

16. augustil kell 11.15 kaitseb Huy Qui Vinh Nguyen oma doktoritööd „Süsinikule sadestatud Pt-CeO2 katalüsaatorite väljatöötamine prootonvahetusmembraan kütuseelementidele“.

Kerli Martin kaitseb doktoritööd „Recognition of carboxylates by synthetic receptors - from structure-affinity studies to solid-contact anion-selective electrode prototyping“

7. augustil kell 10.15 kaitseb Kerli Martin doktoritööd „Recognition of carboxylates by synthetic receptors - from structure-affinity studies to solid-contact anion-selective electrode prototyping“.

Kelli Solmelar-Duracz kaitseb doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors”

27. augustil 2024 kell 15.00 kaitseb Kelli Solmelar-Duracz oma doktoritööd „The molecular and cellular mechanisms of brain plasticity impairing factors” („Aju plastilisust kahjustavate tegurite molekulaarsed ja rakulised mehhanismid”).