Skip to main content

Tartu Ülikool kutsub magistrante tehisintellekti talvekooli

Tartu Ülikool kutsub magistriastme üliõpilasi, kes ei õpi informaatikat, veebruarist aprillini toimuvasse tehisintellekti talvekooli.

Talvekoolis õpitakse tundma tehisintellekti olemust ja sellega seotud põhimõisteid. Osalemine annab üliõpilasele arusaamise statistilise andmetöötluse põhimõtetest, masinõppe ja tehisintellekti sügavõppe meetoditest ning oskuse koostada andmeanalüüsi ahelaid.


Talvekool on oma olemuselt intensiivne põimõppeprogramm, kus kasutatakse uuenduslikke õppimis- ja õpetamisviise, sealhulgas veebipõhist koostööd. Õppeprotsessis tuginetakse tegelikele probleemidele ja kasutatakse vastastikõppe meetodeid. 21. veebruarist 17. aprillini toimub veebiõpe, 25.–29. aprillini aga lähiõpe Tartu Ülikoolis. Õppemooduli läbimine annab 6 ainepunkti.Tehisintellekti talvekool toimub Enlighti projekti raames ja selles osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist. Kõigi soovijate seast valitakse igast ülikoolist talvekoolis osalema viis üliõpilast. Õppimine on tasuta.Talvekooli saab registreeruda 31. jaanuarini. Valituks osutunud üliõpilased tehakse teatavaks 5. veebruariks 2022.Rohkem teavet talvekooli kohta Enlighti kodulehel.

#täiendusõpe
moocid, vaba juurdepääsuga kursused

MOOCid

Jaga
11.01.2022
#õppimine #rahvusvaheline #täiendusõpe #teadus
Erasmus üleilmne
Jaga
22.12.2021
#õppimine #rahvusvaheline #täiendusõpe #teadus #mujal

Dora Pluss

Dora Pluss eesmärkideks on:

Jaga
20.12.2021