Tartu Ülikool kutsub magistrante tehisintellekti talvekooli

Tartu Ülikool kutsub magistriastme üliõpilasi, kes ei õpi informaatikat, veebruarist aprillini toimuvasse tehisintellekti talvekooli.

Talvekoolis õpitakse tundma tehisintellekti olemust ja sellega seotud põhimõisteid. Osalemine annab üliõpilasele arusaamise statistilise andmetöötluse põhimõtetest, masinõppe ja tehisintellekti sügavõppe meetoditest ning oskuse koostada andmeanalüüsi ahelaid.


Talvekool on oma olemuselt intensiivne põimõppeprogramm, kus kasutatakse uuenduslikke õppimis- ja õpetamisviise, sealhulgas veebipõhist koostööd. Õppeprotsessis tuginetakse tegelikele probleemidele ja kasutatakse vastastikõppe meetodeid. 21. veebruarist 17. aprillini toimub veebiõpe, 25.–29. aprillini aga lähiõpe Tartu Ülikoolis. Õppemooduli läbimine annab 6 ainepunkti.Tehisintellekti talvekool toimub Enlighti projekti raames ja selles osalevad üliõpilased kõigist üheksast Enlighti partnerülikoolist. Kõigi soovijate seast valitakse igast ülikoolist talvekoolis osalema viis üliõpilast. Õppimine on tasuta.Talvekooli saab kandideerida 31. jaanuarini. Valituks osutunud üliõpilased tehakse teatavaks 5. veebruariks 2022.Rohkem teavet talvekooli kohta Enlighti kodulehel.

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest