Autor:
Gerd Altmann (Pixabay)

Teadmussiirdedoktorantuur on rikastav kogemus nii ülikoolile kui ka ettevõttele

Teadmussiirdedoktorantuur on nii era- kui ka avaliku sektori asutustele hea võimalus teha koostööd ülikooliga, et leida uudseid lahendusi arendusküsimustele ja parandada töötajate kvalifikatsiooni. Tartu Ülikooli õppeosakonna arendusnõunik Monika Tasa ja Biotatec OÜ teadmussiirdedoktorant Jaan Vihalemm tutvustasid teemat lähemalt Kuku raadio saates „Teadus teab“

Image
Jaan Vihalemm
Jaan Vihalemm (autor: Andres Tennus)

Monika Tasa sõnul sobib teadmussiirdedoktorantuur ühtmoodi hästi nii humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste, sotsiaalteaduste kui ka loodus- ja täppisteaduste valdkonnale. Avaliku sektori asutustest ongi seni seda võimalust kasutatud kõige sagedamini just humanitaarias, kus ülikooli partneriteks on nii muuseumid kui ka näiteks Arvo Pärdi keskus. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas tegutsev Jaan Vihalemm arendab oma doktoriõpingute käigus ettevõttele Biotatec OÜ vajalikku bioleostamistehnoloogiat, mis võimaldaks eraldada looduslike mikroorganismide abil elektroonikaromudest väärtuslikke metalle. 

Monika Tasa sõnul on teadmussiirdedoktorantuur hea investeering ettevõtte tulevikku, sest see võimaldab kaasata ülikooli teadlasi ettevõtete ees seisvate ülesannete lahendamisse ja töötajate arendamisse.

Kuula intervjuud Kuku raadio veebis

Loe teadmussiirdedoktorantuurist lähemalt ülikooli veebist

Loe Jaan Vihalemma kohta lähemalt TÜMRI blogist


19. aprillil korraldab meditsiiniteaduste valdkond veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.


Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Tartu Ülikooli ja SEB esindajad Tartu Ülikoolis

Ülikooli juhtkonna esindajad kohtusid SEB panga Eesti ja Baltikumi juhtidega