Teadus koroonapandeemiaga toimetulekuks

Tartu Ülikooli teadlased on olnud koroonapandeemia ajal riigile ja ühiskonnale targaks nõuandjaks. Meie teadlastest koosnev teadusnõukoda on aidanud valitsust nõustades kriisi ohjata. Teeme uuringuid, mis aitavad varakult ennustada uute nakkuskollete teket, hinnata koroonaviiruse levimust ühiskonnas ning teha kindlaks uusi koroonaviiruse tüvesid. Samuti aitame tunda ära pandeemia mõju teistes eluvaldkondades ja pakume viise, kuidas sellega toime tulla. 

Tartu Ülikooli koroonauuringud

Teadlaste vastused enim levinud kroonaküsimustele

Teadusnõukoda

Reoveeseire

Koroonaviiruse seire reovees

Tartu Ülikooli juhitav reoveeuuring annab iganädalase ülevaate koroonaviiruse levikust Eesti eri piirkondades. Uuring on abistav tööriist Terviseametile, võimaldades tuvastada aegsasti uusi nakkuskoldeid ja hinnata eri viirusetüvede levikut. 

Seireuuring

Koroonaviiruse levimuse uuring

Koroonaviiruse levimuse uuring aitab saada ülevaadet nakatunute hulgast täiskasvanud elanikkonnas. Uuring aitab jälgida nakatumisdünaamikat, et võimaldada otsustajatel langetada viiruseolukorra kontrolli all hoidmiseks teadmistepõhiseid otsuseid.