Foto:
Erakogu

Timo Maran: tasaarengus peitub potentsiaal õnnelikumaks eluks

Alates tööstusrevolutsioonist on globaalne areng olnud suunatud majanduse ja tarbimise kasvule. Tartu Ülikooli ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor Timo Maran leiab, et selline suund pole jätkusuutlik ei üksikisiku ega ühiskonna tasandil, ning pakub olukorra lahenduseks pöördumist tasaarengu (ingl k degrowth) juurde.

Tasaarengu sisuks on keskendumine reaalsetele vajadustele, mitte pidevale kasvule. Maran rõhutab, et majanduskasvule suunatud ühiskonnamudel ei toeta ka üksikisikute elukvaliteeti, sest erinevad tegevused kuhjuvad ja aega elust rõõmu tunda lihtsalt ei jätku. Tasaarengu retsept on tegelikult lihtne: tuleb teha vähem, nii tööstuses, tarbimises kui ka indiviidina. 

Timo Marani artikli täisversiooni saab lugeda Postimehest.

#kestlikkus #teadus
Kuvatõmmis

Viimase kümne aastaga on õhukvaliteet oluliselt paranenud

#kestlikkus

Ühiskonna tasakaalus arengu nõustamine

Tartu Ülikooli teadustöö on viljakas kasvulava nii digi-, rohe- kui tervisetehnoloogiate arendamiseks.
#kestlikkus

Kvaliteetne ja ligipääsetav haridus

Hoolitseme selle eest, et haridus oleks kättesaadav kõigile, sõltumata sotsiaal-majanduslikust taustast, vanusest või elukohast. Pakume paindlikke elukestva õppe võimalusi.