Toetame ühiskonna tasakaalus arengut

Tartu Ülikooli teadustöö on viljakas kasvulava nii digi-, rohe- kui tervisetehnoloogiatega tegeleva uusettevõtluse arendamiseks. Samuti on meie teadlased on nii riigile kui kohalikele omavalitsustele hinnatud partnerid Eesti pikaajalisi arenguvajadusi silmas pidavate uuringute pakkumisel ja läbi viimisel. 

 

Soodustame säästvate tehnoloogiate ühiskonda jõudmist:

Rohetehnoloogia kiirendi Green MA programmi eesmärk on toetada iduettevõtteid keskkonnasäästliku tootmise innovatsioonis. Ennekõike hõlmab see uuenduslike materjalide arendamist, säästvat ressursikasutust ning keskkonnasäästlike tootmisprotsesside ja ärimudelite arendamist.

Eesti esimene tervisetehnoloogiate kiirendiprogramm on iduettevõtetele, kelle tooted või teenused pakuvad lahendusi e-tervise, biotehnoloogia, geneetika või tervise- ja ravimajanduse valdkonnaga seotud kitsaskohtadele. Kiirendiprogrammi läbimise eesmärk on viia ettevõtte arendatav tehnoloogia järgmisele tehnoloogia valmidusastmele.

Tartu Ülikool on EIT Manufacturingi partner ja piirkondlik innovatsioonikeskus. Ülikooli kaudu on Eesti tootmisettevõtetel võimalus saada infot koostöövõrgustiku taotlusvoorude kohta, osaleda kontaktüritustel ja saada ise EIT Manufacturingi liikmeks. 

 

 

Toetame teadmistepõhist poliitikakujundamist:

 

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) eesmärk on suurendada teaduspõhise otsustamise osakaalu Eesti ühiskonnas.

Külasta keskuse veebilehte

Vesiniku- ja taastuvenergia õppe- ja teaduskeskus (VTEK) pakub nii teaduslikku, tehnoloogilist kui ka rakenduslikku tuge asjast huvitatud ettevõtjatele, omavalitsustele ja erasektorile, võimaldades kasutada oma uurimislaboreid ning seni kogutud innovatiivset teavet.

Külasta keskuse veebilehte

Puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor pakub puidukeemia, biomassi väärindamise ja ringbiomajandusega tegelevatele Eesti ettevõtetele koostööprojektideks tipptasemel teadus-, arendus- ja analüüsiteenuseid.

Külasta labori veebilehte

#ettevõtlus #kestlikkus
Puidujäätmete väärindamine

Seminaril „Puidu väärindamise tulevik“ tutvustatakse puidutööstuse uudseid tehnoloogiaid

#kestlikkus
green energy

Eesti vesinikupäevadel tutvustatakse vesinikumajanduse arengut ja rohetehnoloogia uuendusi

#kestlikkus
Tartu Ülikooli muuseumi ning loodusmuuseumi ja botaanikaaia esindajad Eesti Kunstiakadeemias tunnistustega.

Tartu Ülikooli muuseumid pälvisid kestliku arengu edendamise eest rohelise muuseumi tunnistuse