Autor:
Andero Kalju

Ülikool pakub täiendusõppijatele suurt valikut tasemeõppeaineid

Tartu Ülikool pakub paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui ka täiendusõppes. Ka 2022/2023. õppeaastal saavad huvilised asuda koos üliõpilastega õppima paljusid tasemeõppeaineid.

2021. aastal kasutas seda võimalust ligi 800 täiendusõppijat. Tänavu saab huvipakkuva aine valida sadade õppeainete seast.

Täiendusõppeks sobivaid tasemeõppeaineid leiab kõikidest ülikooli valdkondadest. Instituudid ja kolledžid on täiendusõppijatele soovitatavad õppeained eraldi esile toonud. Kõikidele õpihuvilistele pakutava tasemeõppeainete valikuga saab tutvuda siin.

Õppimise eest tuleb tasuda asjaomases instituudis või kolledžis kehtiva ainepunktihinna alusel.

Ainesse registreerumine käib kontaktisikute kaudu. Täpsema info leiab veebilehelt ut.ee/et/tasemeoppeained-taiendusoppena.

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise