Autor:
Andres Tennus

Üliõpilane Renar Kihho: hoolitsema peab hariduse enda kaitstuse eest

Meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta üliõpilase Renar Kihho tervitus Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktusel 23. veebruaril 2023. aastal Tartu Ülikooli aulas.

 

Austatud rektor, lugupeetud linnapea, head auhinnasaajad, armas ülikoolipere! 

Õnnitlen meid kõiki üliõpilaste nimel saabuva Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul. 

Enam kui 100 aastat on meil olnud meie oma Eesti. Meie oma Eesti, mis ei ole alla vandunud tagasihoidlikult öeldes riukalikele tegudele meie vabaduse, väärtuste ja rahva suhtes. Nõnda tõdes ka president Konstantin Päts, kes sõnas: „Me ei ole vabad mitte teiste armust, vaid oleme vabaduse ise kätte võidelnud.“ Kahjuks ei saa me täna olla nii julged arvamaks, et võitlus on läbi. 

Julgeolekukeskkond on viimaste aastate jooksul olnud pidevas muutuses. Sõjalise kaitse ja diplomaatia kõrval räägime julgeolekust majanduses, infotehnoloogias ja elukeskkonnas. Aga ärgem unustagem haridust – vara, mida keegi meilt võtta ei saa. Haridus annab väärtused, oskused, teadmised ja vilumuse julgeoleku tagamiseks, kuid hoolitsema peab ka hariduse enda kaitstuse eest. Pisikese võrsega akadeemilises kasvuhoones nõustuvad ilmselt väärikamad ja toekamad taimedki, et viljakana paistnud pinnas vajab senisest enam hoolt ja rikastamist. Puhtalt põlispuude kõdust säravaid õisi ei tärka. 

Rahvusülikooli üliõpilaskonna mullusest julgeolekust ja selle parandamisest on šniti võtmist väärt näited õppeaasta alguse #sendidkaasa meeleavaldus ja tudengisöökla katseprojekt. Meil ei ole aega, et aina analüüsida ja planeerida. Kogukondlik ja ühine tegutsemine annab aimu, et meie rikkuseks on meisterlikkus ajaga ümber käia ning kiirelt mobiliseeruda. Oleme tajunud, et tegutsema – just nimelt tegutsema – peab ennetavalt, et vältida hilisemat ressursikulu ning kaotusi hariduses ja üliõpilaskonna julgeolekus, mis on osa riiklikust julgeolekust. Turvatunde saavutamiseks ei pea ülikoolipere kõike ise kogema ja läbi elama – usun, et oskame õppida ka enne meid tehtud vigadest ja kasutada tulemuslikult meile antud ressursse. 

Tartu Ülikooli roll Eesti omariikluse säilitamisel on olnud kahtlemata oluline ja kandub ajas edasi. Proovikiviks on kujunemas rahvusülikoolile omase identiteedi säilitamine, arvestades ümbritsevaid muutusi: organisatsiooni ülesehitust, kogukonna ühendamist ning pakkumisvõimekuse arendamist ja säilitamist ühiskonnas nõutava põhjal. Õnneks on siinkohal abiks meie enda ülikoolipere tudengid! 

Tänan teid ja soovin kõigile rahulikku vabariigi aastapäeva tähistamist. Elagu Eesti! 

 

Vaata lisaks: 

 
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku