Foto on dekoratiivne

Katrin Saluvee

Kraad
MA (alushariduse pedagoog)
Narva kolledž
Õpetajakoolituse osakond
alushariduse nooremlektor, programmijuht
Raekoja 2
bakalaureuseõppekava "Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas"